Skip to content

Актуални новини

Visa и банките предлагат преференциални условия за дигитализирането на малкия и средния бизнес

Visa и банките предлагат преференциални условия за дигитализирането на малкия и средния бизнес

Visa в партньорство с български банки, правителствени институции и неправителствени организацииосъществява от средата на декември 2022 г. програмата „България БезБрой“, чиято цел е да подпомогне малкия и средния бизнес да приема дигитални разплащания. МСП, които не са се възползвали от безналични плащания през последната година, могат да ги въведат при преференциална такса по-малка или равна на 1

Контакт с пресата

AMI Communications за Visa Европа в България

Лице за контакти на пресата +359 2 898 5115

Visa Винаги с теб

Visa Европа предлага своите услуги и продукти в България от повече от 20 години. Като членска организация в България, компанията има 19 членове - финансови институции. Visa изпълнява своята стратегия заедно с Изпълнителен съвет, който е създаден през 2007 г. и съставен от 7 банки.

Ключови моменти в историята на Visa Европа в България са внедряването на нови продукти за българския пазар, като V PAY, услугата cash back и безконтактни разплащания през 2012 г. Услугите и продуктите на Visa Европа набират все по-голяма популярност всяка година - само за последните 4 години плащанията с карти, направени при търговци, са се увеличили два пъти.