Skip to content
Införandet av Blue Integrator har inneburit att orderhantering som tidigare kunde innebära en dags arbete nu går på en timme.
Införandet av Blue Integrator har inneburit att orderhantering som tidigare kunde innebära en dags arbete nu går på en timme.

News -

Digitaliserad orderhantering sparar tid och säkrar kvaliteten hos Lideco

Lideco är ett svenskt företag som levererar verktygskomponenter från egen produktion och världsledande leverantörer. Med hjälp av Connect Companies och en modern integrationslösning har Lideco nu digitaliserat och automatiserat en stor del av arbetet med offertförfrågningar och orderhantering. För Lideco har den nya integrationslösningen inneburit stora tidsbesparingar samtidigt som risken för fel orsakade av manuellt arbete och skrivfel minimerats.

Förutom kravet att hela tiden effektivisera den egna verksamheten förväntar sig Lidecos kunder en mycket hög tillgänglighet och leveranssäkerhet. Att säkerställa en säker och snabb hantering av förfrågan/order till offert/orderbekräftelse och leverans är därför helt avgörande.

Håller ihop många olika kunder och system
– Genom att använda integrationsmotorn Blue Integrator kan vi nu effektivt hantera olika typer av filer och system som finns hos våra kunder och leverantörer. Det ger oss en bra plattform att hantera stora mängder data på ett rationellt sätt. Genom att samla informationen i ett enhetligt format kan vi kommunicera snabbt med både kunder och leverantörer. Tid är som bekant pengar och en kort hanteringstid sparar pengar i flera led, säger Lidecos vd Peter Nilsson.

Från en dag till en timme
I dag importerar Lideco totalt cirka 60 procent av alla orderrader och inom kort räknar man med att mer än två tredjedelar av orderraderna kommer via integrationsmotorn.

– Nu kan vi få en förfrågan på 150 till 200 orderrader där vi kan svara inom någon timme efter att den har kommit. Innan vårt samarbete med Connect Companies och införandet av Blue Integrator kunde en sådan förfrågan ta uppemot en dag att hantera då vi manuellt skulle skriva in alla orderrader, kundens positionsnummer, ordernummer med mera. Nu är arbetet betydligt mer automatiserat. Det innebär också stora fördelar att ha en sammanhållande plattform oavsett om en order kommer från vår e-handel, orderimport eller från våra leverantörer, fortsätter Peter Nilsson.

Mindre administration – mer tid för rådgivning och utveckling
Med den nya lösningen har Lideco frigjort tid som kan ägnas åt rådgivning istället för administration. Dessutom leder en god idé ofta till en annan och gör att företaget kan utveckla verksamheten.

– Det är viktigt att ha en kultur som stimulerar till nya idéer och utveckling av befintliga rutiner och processer. Connect Companies har inte bara hjälpt oss att effektivisera våra systemintegrationer. Deras konsulter har också bred kunskap om affärsverksamhet och företagande som helhet. Under resans gång har de bidragit med många bra idéer och utvecklingsförslag. Det känns som vi har ett väldigt gott samarbete som utvecklar bägge parter, avslutar Peter Nilsson.

Integrationslösningen har inneburit:

  • Tidsbesparing – betydligt mindre administration
  • Ökad kvalitet – mindre manuellt arbete – färre felkällor – inga skrivfel
  • En helhetslösning – kommunicerar med både kunder och leverantörer

Kort om integrationsmotorn
Med Blue Integrator får företag en flexibel och kostnadseffektiv integrationsmotor som kan användas för i stort sett alla typer av integrationer. Blue Integrator är enkel att införa och möjliggör ett stort antal integrationer, däribland med affärssystemen SAP, Dynamics 365, Jeeves och Garp. Till skillnad från traditionell direktintegration påverkar Blue Integrator heller inte drift och prestanda i det befintliga affärssystemet. Blue Integrator används i dag av cirka 200 företag i världen. Läs mer på www.blueintegrator.com

Related links

Topics

Categories

Contacts

Darren Cottom

Darren Cottom

Press contact Media Relations +44 7713 652216
Stefan Jörkander

Stefan Jörkander

Press contact CEO Connect Companies +46 729 648 015

Related content

Integration for the future

Blue Integrator is an integration engine which enables businesses globally to manage the complexities of new real-time information systems. In order to compete in the digital economy and cope with new market challenges, traditional businesses in industries such as logistics and manufacturing along with online focussed organizations use Blue Integrator to offer a cost-effective, efficient and flexible customer experience. This includes being able to provide access to information about prices, stock balances and delivery times in real-time, regardless of the time of day or the volume of web traffic.

By deploying Blue Integrator and establishing a cohesive flow of information, companies in all sectors can transform their business and gain access to a smart integration engine that can be used for any type of integration. The user only needs to register information once from the company's various platforms and subsystems; Blue Integrator then ensures that information is automatically kept up-to-date in, for example, logistics, warehouse and ERP systems. The solution can handle several hundred messages per second and is easily integrated into both internal and external IT systems.

Simplicity is at the core of the Blue Integrator offering, it is extremely easy to install and manage, enabling a large number of integrations including Dynamic 365 in Azure. Blue Integrator is owned by Connect Companies, a consultancy with over 20 years of integration experience, and is currently used by over 200 companies worldwide for increasing automation, simplifying operations and streamlining processes.

www.blueintegrator.com

Blue Integrator
Star Street 1
512 50 Svenljunga
Sweden