Blogindlæg -

Succestyranni. Stress. Digital lede: Pause, Please!

Vi har svært ved at føle os tilstrækkeligt nærværende. Mange af os oplever decideret afhængighed af mobiltelefonen og de sociale medier. Flere og flere af os bliver opmærksomme på den negative påvirkning, de sociale medier har på vores velbefindende. I en verden præget af højt tempo og stræben efter det perfekte, bliver det centralt at mestre egenskaber, som at ’gå glip’ og sige ’nej’.

Vi har spurgt mere end 2.000 danske kvinder om deres udfordringer og bekymringer i hverdagen. Tid, eller mangel på samme, topper listen. Velkommen til Aller Agenda: ‘Pause, Please!’

Konstant stimuli

Mange danske kvinder udsættes – og udsætter sig selv – for konstant stimuli. Danske kvinder brugte, ifølge Gallup Indeks Danmark, i 2018 i gennemsnit 7 timer og 24 minutter på medier om dagen. Det er en stigning på 11 minutter siden 2015. Det er en stor del af dagen. Vi bombarderes med budskaber; både kommercielle og ikke-kommercielle.

Når vi ser så stort et mediebrug, skyldes det naturligvis flere ting. Mobiltelefonen er i denne sammenhæng den store ’synder’. Den faciliterer mediestimuli på tidspunkter, det ikke tidligere har været muligt i samme udstrækning. Det konstante bombardement øger risikoen for mentalt ressourceovertræk.

Samtidig er behovet for at have succes og præstere udtalt i disse år. Særligt de unge kvinder er præget af en præstationskultur. Således angiver 85 % af kvinder i alderen 18-29 år, at de føler, at der er meget, de skal leve op til (mod 57 % blandt kvinder generelt). Udfordringen er altså til at tage og føle på. Kravene er høje og (oplevelsen af?) tiden knap.

Aller Agenda

Aller er hver dag i kontakt med mange tusinde kvinder på tværs af udgivelser og kanaler. Vi har en stor stemme i mange kvinders liv. Og med adgang og viden, følger ansvar. Vi føler os derfor forpligtigede til at sætte de rigtige – og vigtige – emner på dagsordenen. Disse agendaer vil det kommende års tid gennemsyre det redaktionelle arbejde og er derfor også en oplagt mulighed for annoncører at ’tappe’ ind i. Den anden agenda tager udgangspunkt i et udtalt behov for at sætte farten ned og ændre vores nuværende måde at bruge livet på: ’Pause, Please!’

Fra enkeltstående oplevelser til reel livstransformation

Når vi spørger kvinderne, hvad der har status anno 2019, er overskud i hverdagen og nærvær noget af det, der topper listen. Vi har altså taget et stort skridt væk fra 00’ernes fokus på ydre symboler, hvor der – lidt karikeret – var status i sortglaseret tegl og diamant i øret.

Vi har som aldrig før fokus på det mentale velvære – og prioritering, bevidste til- og fravalg diskuteres lystigt over middagsbordene. Mere end halvdelen – 57 % – af danske kvinder føler et behov for at ændre deres nuværende livsstil. Det er altså rigtig mange kvinder rundt omkring i Danmark, der drømmer om at gøre noget andet i livet. Man taler om, at vores samfund har bevæget sig fra fokus på oplevelsesøkonomi til transformationsøkonomi.

Vi fokuserer i mindre grad på de enkeltstående, store oplevelser og i højere grad på at foretage ændringer, der på længere sigt transformerer selve livet. Nok bedst illustreret ved at flere unge end tidligere rent faktisk vælger at flytte ud af (stor)byen. Eksempelvis er der i Thisted Kommune 29 % flere tilflyttere i alderen 20-29 år ift. 2012. Flere vælger at flytte ud og få ’vind i håret’ med håb og forventning om at ændre den aktuelle livsstil.

Sammenhæng mellem brug af sociale medier og følelse af stress

Hvad skaber denne indre uro, som kalder på livsomvæltende handlinger? Der er ikke så mange, der længere benægter, at påvirkningen fra de sociale medier spiller én eller anden rolle i den sammenhæng. Særligt hos de unge som bruger markant mere tid på disse platforme.

Mere end halvdelen af danske kvinder – 53 % – er bekymrede over påvirkningen fra de sociale medier. Det dækker både over bekymringen for det forventningspres, de sociale medier skaber hos os, men også over at vi utilsigtet kommer til at anvende enormt meget tid på de sociale medier.

Det er efterhånden også alment kendt, at de udviklere, som skaber, og konstant optimerer de platforme vi bruger så meget tid på, har anvendt ’design-thinking’ imod os. De har ‘tricket’ os til at bruge platformene så meget som muligt. Alle de tricks kasinoerne har kendt til i årevis er forfinet og raffineret og overført på de sociale medier.

Husk enkeltheden og nærværet

Redaktionelt kommer vi i den kommende tid til at inspirere endnu mere til fordybelse, egenomsorg og transformering af livet. Vi vil skabe et rum for dialog omkring vores fortravlede måde at være i livet på, så vi kan transformere livet et andet sted hen.

Som virksomhed og annoncør er det væsentligere end nogensinde før at være relevant og stoppe bombardementet. Overvej hvordan dit produkt kan være med til at give forbrugeren en følelse af at bruge tiden mere meningsfuldt eller en følelse af fordybelse. Slå på nogle ægte og autentiske værdier; fremfor præstation og perfektionisme. Kvinderne vil gerne et andet sted hen. De vil have en pause, tak

***

Af Anne Eskerod Borgstrøm (anne.borgstroem@aller.com), Insights Manager i Aller Insight

Related links

Emner

  • Aviser, tidsskrifter

Kategorier

  • anne eskerod borgstrøm
  • pause please
  • fællesskab
  • aller agenda
  • aller insights

Kontakt

Magnus Hviid

Pressekontakt Kommunikationschef Presse og kommunikation +45 28 72 63 85

Relateret materiale