Gå til indhold
Audi på vejen mod klimaneutral mobilitet

Pressemeddelelse -

Audi på vejen mod klimaneutral mobilitet

I forbindelse med et ”Sustainability”-spotlight under Audi Media Days forud for IAA-bilmessen præsenterede Audi blandt andet sin vision for en CO2-neutral fabrik og viste, hvordan bæredygtighed implementeres i leverandørkæden. Allerede om 4 år påbegyndes produktionen af den sidste nye model med forbrændingsmotor fra Audi. Fra 2026 vil premiummærket udelukkende lancere modeller med rent elektrisk drivlinje, og frem mod 2033 vil producenten udfase produktionen af modellerne med forbrændingsmotorer. For at blive den førende udbyder af mobilitet med et CO2-neutralt* miljøregnskab, optimerer Audi derudover hele sin værdikæde. 

Senest i 2050 vil Audi som koncern have et CO2-neutralt miljøregnskab, og koncernen har planer om allerede i 2025 at have over 20 komplet eldrevne batteribiler i porteføljen. Samtidig vil Audi formindske flådens miljømæssige fodaftryk – med 30 % i forhold til 2015. Den centrale målsætning går ud på at producere med CO2-neutralt miljøregnskab på alle fabrikker i 2025. Som et skridt på vejen er det allerede opnået hos Audi Hungaria og Audi Brussels. Premiummærket gennemgår samtlige processer: råstoffernes oprindelse, selve produktionen, men også anvendelsesfasen samt genanvendelse eller genindvinding ved afslutningen på en bils livscyklus.

Produktionsfasen: hvor det hele begynder
På grund af omstillingen i retning af elektrisk mobilitet flyttes en andel af CO2-emissionerne over på leverandørkæden. Det skyldes især litium-ion-batterierne til elbiler, fordi produktionen af dem er særligt energikrævende. Her opstår potentielt set næsten en fjerdedel af alle CO2-emissioner pr. bil hos Audi. Derfor sætter koncernen gang i tiltag allerede i denne tidlige fase. En intelligent håndtering af ressourcerne sparer materiale og reducerer energiforbruget, og det reducerer igen udledningen af CO2 i forudgående produktionsprocesser og på lavere trin i leverandørkæden.

Allerede i 2018 startede Audi implementeringen af et CO2-program i leverandørkæden med henblik på i samarbejde med underleverandørerne at identificere tiltag til yderlige CO2-reduktion specielt i den tidlige fase af produktionen. ”Vi er overbeviste om, at vores leverandører spiller en afgørende rolle for succesen, når det gælder bæredygtighed”, siger Marco Philippi, der er indkøbsstrategichef hos Audi. Der er især muligheder i de lukkede materialekredsløb, den løbende forøgede anvendelse af sekundære materialer og genbrugsmaterialer samt anvendelsen af grøn strøm. Disse tiltag skal også være fuldt ud implementerede i 2025, og CO2-reduktionspotentialet pr. bil udgør i gennemsnit 1,2 t ifølge beregninger fra Audi og koncernens underleverandører. Alene i 2020 sparede Audi over 335.000 t CO2 i leverandørkæden. Det var en stigning i CO2-besparelsen på 35.000 t i forhold til 2019.

Grøn energi, mere genanvendelse, mindre affald
Et eksempel på mere bæredygtighed i leverandørkæden er omstillingen til vedvarende energi. Det betyder, at der ifølge kontrakten eksempelvis skal fremstilles højvoltsbatterier ved hjælp af grøn strøm, hvilket i øvrigt også var, og stadig er, tilfældet i forbindelse med Audis første elbil, Audi e-tron. Derudover engagerer Audi sig i forskellige initiativer og lægger sammen med en række andre partnere stor vægt på overholdelse af menneskerettigheder og miljøbeskyttelse i leverandørkæden. Det omfatter også medlemsskabet af Global Battery Alliance. Den verdensomspændende platform blev grundlagt i 2017 på initiativ fra Det Økonomiske Verdensforum, og her samarbejder offentlige og private aktører om at gøre batteriproduktionskæden bæredygtig både socialt, miljøteknisk og økonomisk.

Et andet eksempel på, hvordan Audi bringer mere bæredygtighed ind i leverandørkæden, er sekundære materialer. Audi sender afskåret aluminium fra presseværket retur til underleverandørerne og får det tilbage i form af nybearbejdede aluminiumsruller. På den måde skal der anvendes mindre primær aluminium, og der udledes mindre CO2. Indførelsen af lukkede aluminiumkredsløb på presseværkerne hos Audi gav i 2020 en besparelse på ca. 165.000 t CO2 i miljøregnskabet. Lukkede aluminiumkredsløb anvendes allerede på fabrikkerne i Neckarsulm, Ingolstadt og fra 2021 også i Győr.

Derudover anvendes der som et bidrag til at skåne ressourcerne flere og flere genbrugskomponenter, altså bearbejdede stoffer, som stammer fra en genanvendelsesproces. Her handler det ikke kun om at spare CO2, men om en økonomisk og effektiv omgang med materialet.

Målet er CO2-neutral produktion og udlevering til kunderne
En central målsætning i miljøprogrammet ”Mission:Zero”, som gælder for alle fabrikker, går ud på at producere med CO2-neutralt miljøregnskab på alle fabrikker i 2025. Audi Hungaria opnåede målsætningen om et CO2-neutralt miljøregnskab sidste år, Audi Brussels allerede i 2018. Miljøprogrammet omfatter derudover også handlingsområderne vandudnyttelse, ressourceeffektivitet og biodiversitet, og der er i denne sammenhæng blevet iværksat pilotprojekter på alle fabrikker.

Effekterne af alle disse skridt og koncepter ses tydeligt: Audi e-tron GT, Audi e-tron, Audi e-tron Sportback og Q4 e-tron-modelrækken bliver allerede i dag produceret og udleveret til kunderne med et CO2-neutralt miljøregnskab. Alle CO2-emissioner fra produktion og logistik, som ikke kan undgås, bliver udlignet ved hjælp af Carbon Credits. De er alle certificeret enten af non-profit-organisationen The Gold Standard eller Verified Carbon Standard. Dermed bliver alle elbiler til det europæiske og amerikanske marked fra den 1. januar 2021 udleveret til kunderne med et CO2-neutralt miljøregnskab. Det certificeres af TÜV Nord.

Anvendelsesfasen: grøn strøm er afgørende
En bils anvendelsesfase omfatter hele perioden, hvor produktet bruges af kunderne, inklusive frembringelse af brændstof eller strøm. I denne fase opstår den største del af de emissioner, som kommer i løbet af en bils livscyklus. Når det gælder elbiler, er den strøm, der lades op med, en stor faktor, men der er endnu ikke ladepunkter med grøn strøm til rådighed overalt. Derfor arbejder Audi blandt andet sammen med energiforsyningsvirksomheder og udvikler egne opladningskoncepter. ”Vi ønsker at tilbyde vores kunder en elektrisk helhedsoplevelse. Ud over attraktive modeller har vi derfor brug for et heldækkende udbud af grøn strøm”, siger Oliver Hoffmann, som er øverste chef for den tekniske udvikling hos AUDI AG. Til opladningen på farten satser opladningsnetværket fra IONITY og mange andre udbydere af ladepunkter på grøn strøm.

”Vi sætter alle kræfter ind på at kunne tilbyde CO2-neutral mobilitet. Udbygningen af vedvarende energiformer i industriel målestok er det næste logiske skridt”, siger Hoffmann. For også at kunne dække de opladninger, som i dag endnu ikke finder sted med grøn strøm, vil man frem mod 2025 opføre nye vindmølle- og solcelleparker i forskellige europæiske lande sammen med en række partnere og dermed samlet set producere ca. 5 terawatttimer ekstra grøn strøm. Det svarer til en installeret kapacitet på ca. 250 nye vindmøller.

Audi charging hub: opladning ved second life-batterilagre
Med Audi charging hub har mærket med de fire ringe udviklet en opladningsløsning, der som supplement til den grundlæggende dækning på markedet især skal dække behovet i spidsbelastningsperioderne. Konceptet omfatter reserverbare lynladepunkter, der giver en høj planlægningssikkerhed. Et tilknyttet loungeområde skal være til rådighed som et eksklusivt sted til afslapning.

Grundlaget for Audi charging hub udgøres af såkaldte Cubes. De fleksible containere indeholder ud over ladestandere også brugte litium-ion-batterier som strømlagre. Takket være anvendelsen af second life-moduler, som stammer fra adskilte udviklingskøretøjer, bliver battericellerne ikke kun genbrugt på en bæredygtig måde – en stor fordel ligger især også i deres egenskab som bufferlager til jævnstrøm. Dermed bliver en avanceret infrastruktur med højspændingsstrøm og dyre transformatorer overflødig.

Fleksibelt og bæredygtigt koncept med 2,45 mWh-lager
Audi charging hub kan allerede køre fra en effekt på 11 kW pr. Cube, som tilsluttes via en almindelig 400 V-stærkstrømstilslutning. En hub kan derfor i løbet af kort tid transporteres, installeres og tilpasses til de pågældende krav på stedet. På pilotanlægget er en samlet tilslutningseffekt på 200 kilowatt nok til kontinuerligt at fylde i alt tre lagringsmoduler med en samlet kapacitet på 2,45 mWh og lade dem op om natten – understøttet af ekstra solcellemoduler på taget. Med bufferlageret kan der foretages ca. 70 lynopladninger med en effekt på op til 300 kilowatt pr. dag – uden en strømtilslutning med megawatt, som ellers ville være nødvendig. Den første Audi charging hub skal sættes i drift i Nürnberg til efteråret.

Second life-filosofien går ud på, at komponenter først skal sendes til genbrug, når de ikke længere fungerer. Hvis de fungerer, men måske ikke længere lever op til kravene fra deres oprindelige anvendelsesformål, er det mere miljøvenligt og ressource-skånende at finde et alternativ – fx som energilager – i stedet for at genbruge dem for tidligt.

Læs mere om og se flere billeder af Audis vej mod klimaneutral mobilitet

* Når man taler om et CO2-neutralt miljøregnskab, betyder det hos Audi en tilstand, hvor man efter udnyttelse af andre relevante reduktionstiltag vedr. forårsagede CO2-emissioner fra Audis produkter eller aktiviteter i det mindste mængdemæssigt kan udligne fortsat eksisterende og/eller inden for rammerne af leverandørkæden, produktionen og genanvendelsen af Audi biler p.t. uundgåelige CO2-emissioner ved hjælp af frivillige kompensationsprojekter, der udføres over hele verden. CO2-emissionerne, der opstår i en bils anvendelsesfase, det vil sige fra udleveringen af en bil til kunden, bliver der i den forbindelse ikke taget højde for.

Related links

Emner

Kategorier


___________________________________________________________________________________________

Audi Danmark er en del af Semler Gruppen - Danmarks største koncern i bilbranchen. Her har importen ligget siden 1975, og i den periode har mærket været igennem en rivende udvikling. Audi har i dag otte forhandlere og 27 autoriserede servicepartnere fordelt over hele landet, og mærket står stærkt med et godt image og et attraktivt og omfattende modelprogram.

Audi AG er en af de mest succesfulde bilproducenter i premiumsegmentet. Mærket er til stede på mere end 100 markeder verden over og har produktion i 13 lande. Dertil har Audi omkring 87.000 ansatte spredt over hele verden, hvoraf 60.000 af dem er i Tyskland. I 2020 solgte Audi på verdensplan knap 1,7 millioner biler.

Audis vision er at være det mest attraktive og innovative premiumbrand, og til fremtidens mobilitet fokuserer Audi på produkter og teknologier, der har tanke på miljøet.

Følg Audi Danmark her:

Newsroom

Facebook

LinkedIN

Instagram

Twitter

Pressekontakt

Britt Stellinger

Britt Stellinger

Pressekontakt PR-chef, Audi Danmark 20208995

Relateret materiale

Vorsprung durch Technik

Audi Danmark er en del af Semler Gruppen - Danmarks største bilaktør. Audi har i dag otte autoriserede forhandlere og 28 autoriserede servicepartnere fordelt over hele landet, og mærket står stærkt med et godt image og et attraktivt og omfattende modelprogram. I 2022 var ca. 50% af alle leverede biler på det danske marked elbiler eller plugin-hybrider med Audi Q4 e-tron som den 5. mest solgte elbil i Danmark.

Audis mål er gennem Vorsprung durch Technik at være det mest innovative premiummærke, og i 2021 meldte Audi AG ud, at mærket accelererer overgangen til elektrisk mobilitet. Fra 2026 vil Audi kun lancere nye modeller, der drives udelukkende af elektricitet, på det globale marked, og frem mod 2033 vil Audi gradvist afvikle produktionen af forbrændingsmotorer. I 2025 er det målsætningen, at alle Audis fabrikker skal være netto-CO2-neutrale, og at premiummærket har flere end 20 fuldt elektriske modeller i porteføljen. Derudover har Audi som en del af Volkswagen-koncernen tilsluttet sig Paris klimaaftalen og har derfor som mål at opnå netto-CO2-neutralitet senest i 2050.

Audi AG er en af de mest succesfulde bilproducenter i premiumsegmentet. Mærket er til stede på mere end 100 markeder verden over og har produktion i 12 lande. Dertil har Audi omkring 87.000 ansatte spredt over hele verden, hvoraf 60.000 af dem er i Tyskland. I 2021 solgte Audi på verdensplan knap 1,7 millioner biler.

Audi Danmark
Park Allé 355
DK-2605 Brøndby
Danmark