Pressemeddelelse -

Ballerup Kommune og Siemens indgår klimasamarbejde

Ballerup Kommune vil være blandt landets bedste til at drive den kommunale bygningsmasse så energieffektivt som muligt. Derfor underskriver kommunen en hensigtserklæring om samarbejde med Siemens med formålet at identificere potentialet for at øge omfanget og hastigheden af den grønne omstilling af kommunens bygninger.

Et samarbejde mellem kommunen og Siemens er en naturlig forlængelse af de to parters spidskompetencer.

Ballerup Kommune har stor viden om kommunens mange bygninger og ønsker at energioptimere bygningerne, så energispildet og CO2-udledningen bliver reduceret, men mangler ressourcer og viden om, hvordan den opgave bedst bliver løst i et større omfang.

Siemens, med dansk hovedkvarter i Ballerup, besidder viden og teknologi inden for grøn omstilling og har lang erfaring med dybdegående energirenoveringer. Derfor indgår de to parter tirsdag den 21. september et innovationssamarbejde.

Ballerup Kommune har gennem en årrække arbejdet med energibesparelser og har allerede lykkedes med at finde gode besparelser. Men potentialet og visionerne er endnu større. Derfor indgår Ballerup Kommune også i det landsdækkende DK2020-projekt, hvor foreløbigt 65 kommuner udarbejder lokale klimahandleplaner.

Ballerup Kommune vil være førende

Den største del af kommunens energi- og CO2-udledning kommer fra kommunens bygninger – hvor kommunens ejendomsmasse er cirka 300.000 kvadratmeter fordelt på skoler, institutioner og rådhus med mere. Det svarer nogenlunde til 42 fodboldbaner.

Derfor rækker Ballerup Kommune ud til en af verdens førende virksomheder inden for energieffektivisering af bygninger og udvikling af bygningsautomatik.

”Siemens har en stor viden om store energieffektiviseringsprojekter og intelligent bygningsteknologi. Med det nye klimasamarbejde kan vi blive førende i at drive vores bygninger så energieffektivt som muligt,” siger Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup Kommune, og fortsætter:

”Vi ser frem til samarbejdet med Siemens, som kan hjælpe os med at realisere vores store ambitioner om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030 og være klimaneutrale i 2050 som del af DK2020-projektet. Det nye samarbejde bidrager på denne måde også til regeringens grønne ambitioner med klimaloven. Vi deler de store ambitioner, er godt i gang og sætter fart på den grønne omstilling over de næste år, så vi kan blive mere klimavenlige, som jeg ser som den vigtigste dagsorden overhovedet.”

Fordelene ved at drive bygninger så energieffektivt som muligt stopper ikke ved reduktion af energi- og CO2-udledning. Med energirenovering følger også andet udbytte: Bedre indeklima, bedre læringsmiljø og bedre bygninger for elever, ansatte og borgere.

Vil bruge pengene smartere

Jesper Skou, divisionsdirektør i Siemens, glæder sig også over samarbejdet:

”Vi er rigtigt glade for, at borgmesteren rækker ud og er åben for at hente ekspertise ude fra. Ballerup Kommune bruger allerede pengene i dag – nemlig på energiregningen. Pengene skal bare bruges anderledes, så borgerne kan få bedre bygninger for et trecifret millionbeløb uden at fjerne midler andre steder fra. Det er dét, som vi i fællesskab kan gøre via den såkaldte ESCO-model”, siger Jesper Skou.

Forud for samarbejdsaftalen har Siemens foretaget en analyse af potentialet for energibesparelser i kommunens bygninger. Analysen viser, at kommunen kan spare mindst 25 procent af energiforbruget. På energiregningen bliver det i kroner og ører minimum til en besparelse på 5,5 millioner kroner om året.

Det store potentiale for energibesparelser mindsker ikke alene kommunens klimaaftryk – projektet er også økonomisk bæredygtigt. Udgangspunktet for analysen har nemlig været, at projektet skal være selvfinansierende.

“For Ballerup Kommune betyder det, at de kan energirenovere for 100 millioner kroner uden at ændre på eksisterende budgetter. For skærer Ballerup Kommune en fjerdedel af deres energiregning, kan disse besparelser over 20 år betale for alle forbedringerne på bygningerne,” forklarer Jesper Skou.

Ballerup Kommune og Siemens underskriver samarbejdsaftalen tirsdag den 21. september klokken 13.00 hos Siemens A/S i lokale Telegrafen 3, Borupvang 9, 2750 Ballerup. Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune, Bjarne Lykke Sørensen, administrerende direktør i Siemens og Jesper Skou, divisionsdirektør i Siemens, underskriver aftalen om et nyt innovationssamarbejde. Tilstede er også Mads Bo Bojesen, centerchef i Center for Ejendomme, Ballerup Kommune. Pressen bedes kontakte Søren Ditlev Monrad, Ballerup Kommune, telefon 4175 1002, e-mail: srmo@balk.dk, hvis de ønsker at deltage ved underskrivelsen.

Faktaboks

ESCO-model

ESCO er en forkortelse for Energy Service Company og er en betegnelse for en samarbejds- og eventuel finansieringsmodel, hvor energibesparelser betaler for optimering og fornyelse af eksempelvis bygninger. Denne samarbejdsmodel blev introduceret i Danmark i 2008 og er siden blevet anvendt i mere end 20 kommuner, tre regioner og to universiteter, samt i den private sektor.

Billedtekst, ESCO-model (vedhæftet):

I et ESCO-projekt er det pengene, der spares på energiregningen, som betaler for forbedringer i bygningerne. Energirenoveringen er med andre ord selvfinansierende.

Klimapartnerskabet DK2020

DK2020 er klimaplaner for hele Danmark og et partnerskab mellem KL, regionerne og Realdania. 65 kommuner udarbejder lokale klimahandleplaner – her i blandt Ballerup Kommune. Kommunen forpligter sig til udvikle og understøtte politisk behandling af en klimahandlingsplan, der lever op til Paris-aftalens målsætninger, hvad angår reduktion i udledning af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringerne.

Emner

  • Erhverv

Kategorier

  • klimasamarbejde
  • klimahandleplan
  • energioptimering
  • klimaplan
  • bæredygtighed
  • grøn omstilling
  • energieffektivisering
  • energi

Regions

  • Hovedstaden

Relateret materiale