Gå til indhold
Foto: Fra venstre mod højre: Mads Bo Bojesen, centerchef, Center for Ejendomme, Ballerup Kommune, Jesper Würtzen, borgmester, Ballerup Kommune, Jesper Kjærulff, COO, IQ Energy Nordic og Frank Schyberg, CEO, IQ Energy Nordic.
Foto: Fra venstre mod højre: Mads Bo Bojesen, centerchef, Center for Ejendomme, Ballerup Kommune, Jesper Würtzen, borgmester, Ballerup Kommune, Jesper Kjærulff, COO, IQ Energy Nordic og Frank Schyberg, CEO, IQ Energy Nordic.

Pressemeddelelse -

Nyt samarbejde skal nedbringe CO2-udledningen fra kommunens bygninger

Ballerup Kommune og virksomheden IQ Energy Nordic indgår energi-samarbejde. Det skal nedbringe CO2-udledningen og drive kommunens bygninger mere effektivt.

Den største del af Ballerup Kommunes energiforbrug og CO2-udledning kommer fra kommunens bygninger. Et nyt samarbejde med IQ Energy Nordic, med hovedkvarter i Ballerup, skal reducere begge dele.

Begynder med ventilationsanlæg

Formindskelsen skal ske gennem en bedre styring af de systemer, som kontrollerer teknikken på kommunens bygninger, og her kan IQ Energy Nordic bidrage med den nødvendige viden, teknologi og løsninger.

Det skal som en begyndelse ske i et pilotprojekt, hvor ventilationsanlæggene på Ballerup Rådhus, en folkeskole og to dagtilbud skal ende med en mere optimal styring end i dag. En stor del af energiforbruget kommer nemlig fra ventilationsanlæggene.

Kommunen går forrest

”Vi vil stå i spidsen for det grønne klima-arbejde. Ved at gå forrest kan vi inspirere vores virksomheder og borgere til nye grønne løsninger. Det er nemlig helt nødvendigt at få alle med, når vi ser på, hvor udledningen af CO2 i kommunen kommer fra. Når vi deler vores erfaringer og viden om grønne løsninger med borgere og virksomheder, kan vi sammen opnå den største CO2-reduktion,” siger Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup Kommune.

”IQ Energy Nordic ser frem til at kunne bidrage med indsigt og data-analyser, der giver et detaljeret overblik over fordelingen af energiforbruget på de forskellige installationer i kommunens mange bygninger,” siger Frank Schyberg, CEO hos IQ Energy Nordic og fortsætter:

”Det gør vi med vores unikke Eniscope – Energy Management System. Systemet hjælper kunderne til at kunne omsætte store mængder af energidata (Big data) til et operationelt ledelses- og driftsværktøj, der skaber reelle og varige energibesparelser.”

Klimaneutral i 2050

Ballerup Kommune har en klimahandleplan på vej som en del af det forpligtende klimaplans-samarbejde DK2020. Klimahandleplanen er færdig i slutningen af året og kommer med lokale løsninger på Paris-aftalens målsætninger – herunder klimaneutralitet i 2050. Det kan energioptimeringer af bygninger hjælpe med til.

Ballerup Kommune har i forvejen et samarbejde med Siemens om energieffektivisering af kommunens bygninger. IQ Energy Nordic bruger en helt anden teknologiplatform med tilhørende softwareløsning. Via en avanceret overvågning af alle relevante installationer i en bygning bliver driften optimeret – herunder overvågning af CTS-anlæg (som styrer og regulerer varme- og ventilationsanlæg).

CO2-udledning i Ballerup Kommune

Sådan fordeler udledningen af CO2 sig i Ballerup Kommune.

 • Transport: 41 procent
 • Erhverv: 33 procent
 • Borgere: 24 procent
 • Kommunen: 2 procent

Klimapartnerskabet DK2020

DK2020 er klimaplaner for hele Danmark og et partnerskab mellem KL, regionerne og Realdania. Med en lokal klimahandleplan forpligter vi os til at udvikle og understøtte målsætninger, hvad angår reduktion i udledning af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringerne.

IQ Energy Nordic

IQ Energy Nordic er en 11 år gammel virksomhed, der i alle nordiske lande tilbyder et Energy Management-koncept, baseret på systemet Eniscope. Løsningen tilbydes i 48 lande verden over via mere end 100 forhandlere. Se mere på iqenergynordic.com.

  Related links

  Emner

  Kategorier

  Regions

  Relateret materiale