Gå til indhold
De hårdest ramte veteraner skal have hjælp til at komme i job.
De hårdest ramte veteraner skal have hjælp til at komme i job.

Pressemeddelelse -

Cabi bidrager til styrket indsats for veteraner

Partierne bag forsvarsforliget indgik i november 2020 en politisk aftale, som løfter veteranindsatsen over de næste tre år. Der er afsat 50 millioner kr., der skal rette sig mod de hårdest ramte veteraner og deres familier. En del af midlerne går til videnshuset Cabi, som skal medvirke til at løfte den indsats, som skal føre veteraner i job.

En evalueringsrapport viser, at der er behov for at styrke indsatsen rettet mod de mest udsatte veteraner. Derfor afsatte partierne i forsvarsforligskredsen sidste år 50 millioner kr. til at give indsatsen et skub. Ca. 300.000 kr. går til, at videnshuset Cabi kan videreføre sine aktiviteter over for veteraner.

”Langt de fleste veteraner vender styrkede hjem fra udsendelse og bidrager på arbejdsmarkedet med disciplin, faglighed og stærke samarbejdsevner. Men nogle af vores veteraner vender hjem med psykiske mén og ar på sjælen, der gør det svært at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Dem skal vi gøre mere for, og derfor har vi afsat ekstra penge målrettet netop denne gruppe af veteraner og deres familier. Det er rigtig godt, at Cabi nu kan videreføre sit arbejde med at hjælpe veteraner i job på det civile arbejdsmarked,” siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Cabi har siden 2017 drevet projektet Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse, hvor målet var at få flere af de mest udsatte veteraner ind på arbejdsmarkedet. Projektet lukkede ved udgangen af 2020, men med midlerne fra forsvarsforliget kan Cabi fortsætte arbejdet for, at flere veteraner får en chance på det civile arbejdsmarked.

Cabi: Vi skal blive ved med at bygge bro til erhvervslivet

”Vi har gennem tre et halvt år opbygget et godt og tillidsfuldt samarbejde med Veterancentret, veterankoordinatorer i kommunerne og de mange aktører, som findes på veteranområdet. Det har gjort os i stand til at udvikle fx CV- og karriereværktøjer, som eksempelvis veterankoordinatorerne bruger i deres arbejde med veteraner. Derudover har vi givet råd og vejledning til en lang række virksomheder, der har været interesserede i at ansætte veteraner. Med midlerne fra Forsvarsforliget kan vi nu fortsætte arbejdet med at bygge bro mellem erhvervslivet og jobsøgende veteraner”, siger Ea Nielsen, souschef i Cabi.

I evalueringsrapporten fremhæves det bl.a., at ”Cabi har udviklet sig til at være en særdeles relevant vidensbank på veteranområdet, og særligt deres portal er et eftertragtet supplement til Veterancentrets tilbud. Cabi og Veterancentret har fra starten af projektet samarbejdet tæt i konkrete indsatser, såvel som ved gensidig faglig sparring. Dette parløb på beskæftigelsesområdet forventes fortsat fremadrettet”.

Jobmatch-arrangementer og webinar skal inspirere flere

Cabi har bl.a. gennemført en række jobmatch-arrangementer flere steder i landet, hvor virksomheder og veteraner har haft mulighed for at møde hinanden. Det har været en stor succes og er blandt de aktiviteter, som videnshuset også fremover kan bidrage til.

I samarbejde med Veterancentret afholder Cabi et webinar den 4. marts, hvor virksomheder får viden og værktøjer til at ansætte veteraner. Forsvarsminister Trine Bramsen åbner webinaret, hvor også virksomheden Huset Venture Nordjylland fortæller om deres erfaringer med at tage imod og ansætte veteraner.

”Der er mange ressourcer gemt i veteraner,” siger Dorte Kronborg, direktør i Huset Venture Nordjylland, og fortsætter:

”Vi blev tilbage i sommeren 2017 spurgt, om vi kunne hjælpe en lokal veteran med svær PTSD med at blive afklaret omkring jobmuligheder og håndtering af forskellige problemstillinger. Vi sagde heldigvis ja – og har siden støttet op om og fulgt hans udvikling på både personligt og arbejdsmæssigt plan. Han har nu været ansat hos os i ca. tre et halvt år, og har banet vejen for en særlig jobskabende indsats for veteraner hos os,” siger Dorte Kronborg.

Aktuelt har Huset Venture Nordjylland tre veteraner med PTSD ansat i forskellige fleksjob – og Dorte Kronborg håber på at udvikle yderligere på området.

Se mere om webinaret på Cabis hjemmeside

Download rapport om Danmarks Veteranindsats fra Forsvarsministeriets hjemmeside


KONTAKT:


FAKTA: Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse

Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse er en landsdækkende indsats, der bl.a. understøtter etablering af kontakter mellem virksomheder og ledige, skadede veteraner og at veteraner får ”oversat” deres militære kompetencer til kompetencer, der matcher civile jobs. Formålet er at øge mulighederne for, at flere veteraner, som er blevet skadet under udsendelse, får og fastholder et civilt job.

Læs mere på Cabiweb.dk/veteran

Emner

Kategorier


Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Kontakt

Dorthe Lundh

Dorthe Lundh

Pressekontakt Presseansvarlig Kommunikation og Marketing 4016 3101
Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126

Relateret materiale

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark