Pressemeddelelse -

Dansk Fjernvarme hilser aftale om overskudsvarme velkommen

Ny politisk aftale sætter rammerne for udnyttelse af overskudsvarme. Fjernvarmesektoren er glade for, at der kom en aftale, om end der fortsat udestår afgørende knaster.

Certificeringsordning, der skal aflive diskussionen om falsk og ægte overskudsvarme, en balanceret afgift, en lang overgangsordning for eksisterende overskudsvarmeprojekter. Der er flere positive elementer i den netop indgåede aftale om overskudsvarme, lyder det fra fjernvarmebranchen, der dog ærgrer sig over, at der er lagt op til en meget tung og bureaukratisk certificeringsmodel som reelt vil bremse en række nye projekter med varme fra mindre virksomheder. Foreningen undrer sig dog helt grundlæggende, at overskudsvarme, der foræres bort, skal afgiftspålægges.

- Fremtidens CO2-frie fjernvarme vil komme fra varmepumper, solvarme, geotermi, en række andre kilder og så ikke mindst overskudsvarme. Det er derfor helt afgørende for en omkostningseffektiv grøn omstilling af vores opvarmning, at vi får mulighed for at udnytte endnu mere overskudsvarme, siger direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, der fortsætter:

- Med dagens aftale er vi kommet et godt skridt tættere på at sikre, vi får udnyttet endnu mere overskudsvarme. Det er fortsat med håndbremsen trukket og det fulde potentiale vil ikke blive udnyttet. Men jeg vil godt nikke anerkendende til, at politikerne efter nogle sværdslag er landet på en aftale, der peger i den rigtige retning.

Fortsat et par store knaster
Dansk Fjernvarme anerkender, at der har været stor politisk vilje til at sikre øget udnyttelse af overskudsvarme. Ikke mindst i lyset af, at en aftale har været adskillige år undervejs.

- Det er glædeligt, at det er lykkedes at indgå en aftale, der nu sætter rammerne for udnyttelse af overskudsvarme. Det har både industri og fjernvarmesektoren sukket efter, siger Kim Mortensen.

- Selvom retningen er rigtig, så udestår der fortsat en række knaster, der kan vise sig at få afgørende betydning for, om vi reelt får udnyttet mere overskudsvarme, siger direktøren og henviser til at både diskussionen om prisregulering og den såkaldte COP-værdi for varmepumper skal drøftes i løbet af efteråret.

- Hvis man politisk beslutter sig for et kunstigt lavt prisloft i stedet for at give industrien og fjernvarmeselskaberne fleksible rammer at forhandle i, sådan som begge parter ønsker, så risikerer vi, at projekterne alligevel ikke vil blive til noget, siger direktøren, der fortsætter:

- Vi imødeser, at der i det fortsatte arbejde, hvor vi som branche er blevet lovet medinddragelse, også kan findes en løsning, der kan rumme en mindre tung og bureaukratisk certificering.

De nye rammer for udnyttelse af overskudsvarme skal ifølge aftalen træde i kraft i 2020.

Related links

Emner

  • Energi

Kategorier

  • dansk fjernvarme
  • energi
  • forsyning
  • varmepris
  • overskudsvarme

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.400 - godt 1.700 i selve varmeforsyningen og 8.700 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 2 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,77 milliarder kroner.

Pressekontakt

Kim Mortensen

Direktør +45 4021 2220

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197

Relateret materiale