Pressemeddelelse -

God, grøn aftale om overskudsvarme

Der er roser fra fjernvarmeselskabernes brancheforening til den politiske aftale, der netop er indgået om øget brug af overskudsvarme. Overskudsvarme er en afgørende del af vejen mod en helt grøn varmeforsyning.

Samtlige partier i Folketinget har netop indgået en politisk aftale, der øger brug af overskudsvarme. Det er en aftale som Dansk Fjernvarme, der repræsenterer alle landet fjernvarmeselskaber, har set frem til.

- Fjernvarmesektoren skal være helt grøn i 2030, og hvis vi skal i mål med det, så kræver det øget brug af overskudsvarme. Det får vi mulighed for med den aftale, som Dan Jørgensen, regeringen og Folketingets partier netop har indgået, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, der fortsætter:

- Det er en god, grøn dag for fjernvarmekunderne, for industrien der leverer overskudsvarme og ikke mindst for klimaet. Man siger som bekendt, at den bedste energi er den, du ikke bruger. Det næstbedste må så være den energi, vi bruger to gange, og det er netop, hvad vi gør ved at udnytte overskudsvarmen.

Klimaet venter ikke
Folketinget indgik i 2019 en politisk aftale om udnyttelse af overskudsvarme. Men selv om der blev indgået en aftale om de store linjer, så manglede der at blive taget stilling til flere ting. Det har hindret, at industri og forsyningsselskaber reelt har kunne udnytte overskudsvarme, som der eller har været lagt op til med den politiske aftale. Det har blandt andet handlet om, hvad prisen på overskudsvarme måtte være. Det er der nu en løsning på med den friske aftale.

- Det har vi og vores medlemmer i Dansk Fjernvarme set frem til i rigtig lang tid. Klimaet venter ikke på, at vi på skrivebordet bliver enige om rammer og regler. Nu har politikerne sat en ambitiøs ramme for brugen af overskudsvarme, og jeg håber derfor, at den hurtigt bliver fulgt op af myndighederne med en lovgivningsmæssig oversættelse af aftalen, der flugter med de politiske ambitioner, siger Kim Mortensen, der afslutter:

- Samtidig håber jeg også, at vi i udmøntningen af aftalen bliver mødt med den nødvendige fleksibilitet omkring det individuelle prisloft, der nu indføres for, hvor meget overskudsvarmen må koste, så vi reelt ender med øget brug af overskudsvarme.

Emner

  • Energi

Kategorier

  • forsyning
  • fjernvarme
  • overskudsvarme
  • klima
  • industri
  • eksport
  • kim mortensen
  • dansk fjernvarme

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 370 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,8 mio. danskere eller cirka 1,8 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 65 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Pressekontakt

Kim Mortensen

Direktør +45 4021 2220

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197

Relateret materiale