Pressemeddelelse -

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

Regeringen har i dens forslag til finanslov foreslået, at der afsættes en pulje penge til pilotprojekt med henblik på at fremme storskalavarmepumper i fjernvarmen. Derudover er der afsat midler til fjernvarmeselskaber, der rammes af store prisstigninger efter nytår. Begge forslag glæder Dansk Fjernvarme.

- Det er et både godt og fremsynet forslag som regeringen kommer med. Den bedste udnyttelse af den stigende mængde grønne strøm fra vindmøllerne er i fjernvarmen, der netop kan bruge energien, når den er der. Det kan vi gøre med store varmepumper, siger Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

- Hidtil har varmepumper alene været et anliggende for de små og mellemstore byer, mens vi har set, at de store byer ikke har haft mulighed for at investere i store varmepumper. Kan vi nu få gennemført nogle konkrete forsøg, så vi fremtidssikrer den grønne omstilling i de store byer også, vil det være godt for både klimaet og forbrugerne.

- Det eneste, der nu afholder de store byer fra at investere i store varmepumper, er et forældet krav om at de skal producere el og varme. Uden det krav vil de kunne fokusere på den varmeproduktion, de er interesserede i og dermed også levere langt billigere og mere miljøvenlig varme, lyder det fra Kim Mortensen og fjernvarmeselskabernes brancheorganisation.

Håndsrækning til grundbeløbsværker
I løbet af de seneste tre år har fjernvarmeselskaberne i gennemsnit reduceret prisen på fjernvarme med 12,3 procent. Den positive udvikling kan de imidlertid ikke fastholde, når det såkaldte grundbeløb forsvinder til nytår. Regeringen har i deres forslag til finanslov afsat penge til rådgivning til nogle af de fjernvarmeselskaber, der står overfor de største prisstigninger.

- Det er rigtig godt, at regeringen fortsat har fokus på at hjælpe de selskaber og forbrugere, der til nytår kan forvente store prisstigninger. Men rådgivning alene kan desværre ikke gøre det. Der er selskaber, der på grund af kunstigt fastsatte regler ikke kan investere i kompenserende tiltag. Jeg håber derfor, at regeringen vil indkalde fjernvarmebranchen til en snak om, hvilke udfordringer vi reelt står overfor og om, hvordan vi undgår de store prisstigninger i fjernvarmen, siger Kim Mortensen.

Related links

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • finanslov
  • varmepumper
  • varmepris
  • fjernvarme
  • energi
  • dansk fjernvarme
  • kim mortensen

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Kontakt

Kim Mortensen

Direktør +45 4021 2220

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197

Relateret materiale