Pressemeddelelse -

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Prisen på fjernvarme er det seneste år faldet med 3,8 procent og lægger sig dermed på et rekordlavt niveau. En ny opgørelse fra Energitilsynet vækker glæde hos fjernvarmeselskabernes brancheforening, der efterlyser lovændringer for at kunne fortsætte prisfaldene.

Den gennemsnitlige pris på fjernvarme har aldrig været lavere. Det seneste år er prisen på fjernvarme i gennemsnit faldet med 3,8 procent og de seneste fire år er prisen faldet med i alt 14,3 procent.

Den gennemsnitlige pris på at få opvarmet sin husstand med fjernvarme er i dag derfor på 12.272 kroner.

Det vækker glæde hos fjernvarmeselskabernes brancheorganisation, der godt kan genkende den udvikling, som Energitilsynet beskriver, hvor prisen er faldet til den laveste pris Energitilsynet nogensinde har registreret.

- Det er meget tilfredsstillende, at fjernvarmeselskaberne fortsætter med at reducere deres omkostninger, så priserne for vores kunder får endnu et hak nedad. Det er det vores kunder og politikerne efterlyser, så det er meget glædeligt at se, at fjernvarmeselskaberne leverer og har reduceret prisen på fjernvarme med 14,3 procent de seneste fire år, siger Rune Moesgaard, der er politisk chef i fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme.

- Samlet set har fjernvarmeselskaberne siden april 2016, hvor der blev indgået politisk aftale om at reducere prisen på fjernvarme, barberet i alt 1,5 milliarder kroner af forbrugernes regning. Det er penge, der går direkte tilbage til kunderne i form af lavere varmeregninger, fortæller Rune Moesgaard.

Kloge investeringer skal sikre næste prisfald
Den 31. december i år bortfalder det tilskud, som fjernvarmeselskaberne har modtaget for at sikre balancen i elsystemet, og en række selskaber forventer derfor, at deres priser efterfølgende vil stige. Den politiske beslutning om, at tilskuddet skal bortfalde blev truffet under forudsætning af, at prisen på el ville stige, så selskaberne kunne fastholde sund indtjening og økonomi. Men i stedet for at stige er elprisen faldet.

Det får Dansk Fjernvarme til at efterlyse politiske løsninger, hvis selskaberne skal fortsætte den gode udvikling med lavere priser i stedet for stigende priser.

- Fjernvarmeselskaberne har især to store barrierer for, at de kan tage de næste skridt mod lavere priser for kunderne. Den ene er kravet om, at de skal producere både el og varme. Den anden er, at en del af dem skal fyre med afgiftstung naturgas, selvom der findes billigere og mere miljøvenlige brændsler, der ovenikøbet binder energisystemet bedre sammen., siger Rune Moesgaard, der fortsætter:

- Ophæves de to krav, der nok gav mening engang, men som i dag er blevet en gevaldig klods om benet, så vil selskaberne reelt få frihed til at foretage kloge investeringer i ny teknologi og dermed sætte priserne endnu lavere ned.

Fakta om prisen på fjernvarme:

 • Prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent det seneste år – fra marts 2017 til marts 2018.
 • Den gennemsnitlige pris på fjernvarme er det seneste år faldet fra ca. 12.761 kr. til ca. 12.272 kr. pr. husstand.
 • Prisen på fjernvarme er faldet med 14,3 procent de seneste fire år – fra marts 2014 til marts 2018.
 • Siden 2013 er antallet af selskaber med priser over 20.000 faldet fra 17,8 procent til 3,5 procent i år.
 • Antallet af selskaber med priser under 10.000 kroner er siden 2013 steget fra 1,4 procent til 13,0 procent i år.
 • Samlet set har fjernvarmeselskaberne siden april 2016, hvor der blev indgået politisk aftale om at reducere prisen på fjernvarme, reduceret deres omkostninger med i alt 1,5 milliarder kroner.

Related links

Emner

 • Miljø, energi

Kategorier

 • energitilsynet
 • rune moesgaard
 • energi
 • dansk fjernvarme
 • fjernvarme
 • varmepris

Om Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Kontakt

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197

Rune Moesgaard

Politisk chef +45 2490 4149

Relateret materiale