Gå til indhold
Sektorkobling med fjernvarmen styrker dansk PtX-satsning

Pressemeddelelse -

Sektorkobling med fjernvarmen styrker dansk PtX-satsning

Nyt særmagasin fra Dansk Fjernvarme om fordelene ved fjernvarme og Power-to-X byder bl.a. på interview med klimaminister Dan Jørgensen, der kan fortælle, at regeringen undersøger en plan for udnyttelse af overskudsvarme fra PtX

 

Det danske fjernvarmesystem kan blive en central faktor i etableringen af Power-to-X i Danmark, lyder det fra Dansk Fjernvarme, der i dag udgiver et særmagasin om fjernvarme og PtX. 

For med sektorkoblinger mellem PtX-anlæg og fjernvarme kan man optimere energiudnyttelsen ved at sende overskudsvarme fra PtX-processen ud i fjernvarmenettene.

Det betyder, at fjernvarmeselskaberne kan aftage grøn overskudsvarme til gavn for forbrugere og klima, mens PtX-anlæggene kan optimere deres drift og skabe øget omsætning og derved nedbringe produktionsomkostningerne ved grøn brint.

Det er også en løsning, man har øje for hos regeringen, kan man læse i særmagasinet.

Her løfter klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) nemlig for første gang noget af sløret for regeringens kommende nationale PtX-strategi, der lanceres til efteråret.

I interviewet fortæller Dan Jørgensen, at strategien vil indeholde en plan for udnyttelse af overskudsvarme fra PtX til fjernvarme.

- Regeringen ønsker i høj grad at fremme udnyttelse af overskudsvarme. I de PtX-projekter, vi har kendskab til, ser vi potentiale for udnyttelse af relativt store mængder overskudsvarme. Det skyldes, at projekterne er placeret ved nogle af de større byer, hvor overskudsvarmen kan bidrage til den lokale fjernvarmeforsyning. Regeringen er i gang med at udarbejde en PtX-strategi, som skal belyse både muligheder og eventuelle barrierer for at udnytte overskudsvarme, siger Dan Jørgensen.

Den melding bliver modtaget med åbne arme af direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen.

- Undersøgelser og analyser viser, at fjernvarmen kan bidrage til at spille PtX-teknologien endnu stærkere. Ved at sektorkoble med fjernvarmen kan man forlænge PtX-anlæggenes driftstimer, nedbringe produktionsomkostningerne og lave en endnu bedre energiudnyttelse. Derfor er det da også sød musik i vores ører, at det er noget regeringen og ministeren er opmærksomme på, og som tilsyneladende indgår i det strategiske arbejde med at sikre en dansk styrkeposition på PtX-området, siger Kim Mortensen.

I publikationen ’PtX og fjernvarme’ kan læserne også finde andre spændende artikler om samspillet mellem PtX og fjernvarme.

Interview med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)

I et interview fortæller partner i CIP Karsten Uhd Plauborg om udnyttelse af overskudsvarme i business casen bag 1 GW PtX-anlægget i Esbjerg, der skal producere grøn ammoniak og brint. Her fortæller han, at fjernvarme er afgørende for at sikre energiudnyttelsen og dermed holde omkostningerne i PtX-projekter nede.

Interview med Christian Udby, adm. direktør, DIN Forsyning

Christian Udby fortæller om sine visioner for fjernvarmen, der i fremtiden i størst muligt omfang skal produceres på overskudsvarme. Det er en af bevæggrundene for, at DIN Forsyning i Esbjerg vil aftage overskudsvarme fra CIP.

Ny viden om PtX og fjernvarme

Fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, Dansk Fjernvarme, varmetransmissionsselskabet i Trekantområdet, TVIS, og COWI udkom for nylig med en opsigtsvækkende analyse af mulighederne i sektorkobling mellem PtX og fjernvarme. Læserne af magasinet vil kunne blive klogere på rapportens mange konklusioner, som bl.a. viser, at fjernvarme kan gøre PtX-anlæg mere langtidsholdbare og økonomisk rentable.

Det og meget mere kan man læse om i publikationen PtX og Fjernvarme, der findes tilgængelig online i dag.

Emner

Tags


Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Pressekontakt

Rune Birk Nielsen

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197
Mikkel Lysgaard

Mikkel Lysgaard

Pressekontakt Pressekonsulent +45 29 10 30 98

Relateret materiale

Relaterede nyheder

Fjernvarmeselskabernes brancheorganisation

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.
3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.
Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding
Danmark