Pressemeddelelse -

Ny rapport: Fjernvarme kan give Danmark Power-to-X-forspring

Overskudsvarme udgør op til 25% af energien i PtX-processen. Ved at udnytte denne kan fjernvarme bidrage til bedre økonomi, højere energieffektivitet og øget hastighed i etableringen af PtX i Danmark. Det kan sikre dansk styrkeposition.

De danske fjernvarmenet kan være med til at gøre den danske satsning på Power-to-X til en grøn succesfortælling.

Ved at integrere brintproduktionen fra PtX-anlæg med fjernvarmesektoren kan man nemlig sikre god sektorintegration, der kan nedbringe omkostningerne til produktionen af grøn brint.

Det viser en ny rapport fra fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, Dansk Fjernvarme, COWI og varmetransmissionsselskabet TVIS.

Rapportens analyser viser således, at PtX-anlæg både kan få en indtægt fra salg af varmen og fra en øget brintproduktion, hvis overskudsvarmen anvendes til fjernvarme. Den forbedrede økonomi i PtX-produktionen kan derved bruges til at etablere større PtX-anlæg og i et hurtigere tempo, fastslår rapporten endvidere.

Rapporten fremhæver faglige vurderinger, der indikerer, at brintprisen kan reduceres med 5-10% ved integration med fjernvarmen. Det vil give et konkurrencemæssigt forspring til etablering af flere brintanlæg i Danmark.

Energieffektivitet kan dække op til 20% af fjernvarmen
Elektrolyse, hvor grøn strøm fra havvind bruges til at spalte vand og dermed danne grøn brint, genererer store mængder overskudsvarme, som egner sig til fjernvarme.

Fjernvarmen sikrer således en højere energieffektivitet ved at erstatte store energitab med anvendelse i fjernvarmen. Analysen anslår således, at 10-25% af energien fra grøn strøm til elektrolyse potentielt kan anvendes til fjernvarme. Rapporten beskriver, hvordan ikke kun overskudsvarmen direkte fra elektrolyseprocessen, men også fra hjælpesystemer som kompressorer kan integreres og genanvendes i fjernvarmesystemer.

Der er usikkerhed om hvor, hvornår og hvor store PtX-anlæg, der vil blive etableret i Danmark – hvor forskellige fremskrivninger for 2030 viser, at der vil være fra 1 til 6 GW elektrolyse. Overskudsvarmen udgør ca. 10-25% af energien og kan dermed potentielt dække op til ca. 20% af den nuværende fjernvarmeproduktion ved en kapacitet på 6 GW elektrolyse.

Det er en win-win-situation for alle aktører, som myndighederne og beslutningstagerne på Christiansborg bør arbejde for at realisere, lyder det fra Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

- Fjernvarmen har en unik evne til at opsamle de betydelige energispild, der ellers vil være i PtX-produktionen. Med en sektorintegration mellem fjernvarme, havvind og PtX optimerer vi energiudnyttelsen fra vores energiproduktion på havet, vi modner og effektiviserer PtX-teknologien, samtidig med vi sikrer grøn boligopvarmning til mange tusinde husstande i Danmark. Det skal vi udnytte, siger Kim Mortensen.

Nye store eksportmuligheder
I slutningen af året skal regeringen fremlægge en national PtX-strategi, der skal anvise Danmarks vej til at blive en førernation på PtX-området.

Strategien bør specifikt indeholde handling til at integrere fjernvarmen, lyder anbefalingen fra Grøn Energi, Dansk Fjernvarme, TVIS og COWI.

- Det kan være med til at give Danmark et internationalt forspring på grund af vores veludbyggede fjernvarmeinfrastruktur, lyder det fra Klaus Winther Ringgaard, Senior Vice President i COWIs energidivision.

- En tæt integration mellem PtX, fjernvarme og den stadig større produktion af havvind, der skal fodre PtX-anlæggene med energi, kan styrke designet af PtX-teknologien. Og det kan give Danmark en væsentlig styrkeposition på PtX-området, som kan definere udformningen af klog sektorintegration og åbne op for helt nye muligheder for eksport af systemløsninger, siger Klaus Winther Ringgaard.

Fjernvarmen vil gøre Trekantområdet til PtX-hotspot
For at forløse potentialet er det uomgængeligt at indtænke fjernvarmen som en central spiller i den nationale PtX-strategi, fastslår rapporten.

Dertil peges der også på en række anbefalinger, som beslutningstagerne med fordel bør tage til sig, så sektorintegrationen kan lykkes. Eksempelvis ved at sikre god planlægning af placeringer af PtX-anlæg tæt på fjernvarmenet.

Hos varmetransmissionsselskabet TVIS deler direktør Jørgen Nielsen de ønsker til tiltag, som kan hjælpe til at knytte fjernvarmen sammen med PtX. TVIS er en del af et bredt samarbejde mellem syv kommuner i Trekantområdet og flere store energi- og transportaktører, der ønsker at gøre området til Nordeuropas fyrtårn for produktionen af grønne brændstoffer som brint.

- Allerede i dag har Trekantområdet meget af den infrastruktur, der skal til for at producere og anvende grønne brændstoffer. Trekantområdet er centralt for transmission af el, tung transport, raffinering og brintproduktion. Derudover er der en kraftværksplads, affaldsforbrænding, havne, biomasseforbrænding, adgang til CO2 fra biogas, VE-strøm, transmissionssystem til varme, vi er centralt beliggende i Danmark og tæt på det nordtyske marked, siger direktør i TVIS, Jørgen Nielsen.


Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • energi
  • brint
  • klima
  • eksport
  • dansk fjernvarme
  • overskudsvarme
  • ptx
  • fjernvarme
  • grøn omstilling

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Kontakt

Kim Mortensen

Direktør +45 4021 2220

Mikkel Lysgaard

Pressekontakt Pressekonsulent +45 29 10 30 98

Relateret materiale