Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Nyhed -

Ansøgninger for 46 mio. kr. til Erhvervspuljen

Energistyrelsen har i alt modtaget 217 ansøgninger om tilskud i tredje ansøgningsrunde til Erhvervspuljen i 2021.

I tredje ansøgningsrunde i 2021 i Erhvervspuljen, der var åben for ansøgninger fra virksomhederne fra den 18. maj til den 1. juni, er der ansøgt om tilskud for ca. 46 mio. kr. Den samlede ramme for Erhvervspuljen i 2021 er på 600 mio. kr. Midlerne fordeles på en række ansøgningsrunder hen over året. Den næste runde forventes at åbne medio august.

Forud for ansøgningsrunden er der blandt andet arbejdet med at udvide antallet af standardløsninger og lette processen for rådgiverbistand, så det bliver endnu lettere for virksomhederne at søge om tilskud fra puljen. Ansøgningerne i fase 1 indikerer, at standardløsningerne er anvendt flittigt i denne runde, hvor der er mange mindre projekter.

Tildelingen af midlerne i puljen sker på baggrund af en konkurrencebaseret model, hvor ansøgningerne rangeres efter den laveste støttepris pr. sparet kWh. Der er et støtteloft i puljen på 7 øre pr. sparet kWh.

Virksomhederne har nu frem til 7. august til at indsende en endelig ansøgning.

Fakta

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til energieffektivisering i virksomheder, der skal sikre grøn omstilling og effektivisering af virksomhedernes energiforbrug. Puljen er på i alt ca. 3,9 mia. kr. og løber fra 2020 til 2029. De nærmere tidsfrister for ansøgningsrunderne i 2021 meldes ud løbende. Læs mere om puljen på: www.ens.dk/erhvervstilskud eller på https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/tilskud

Kontakt

Kontorchef Vincent Rudnicki, tlf: 3392 7430, e-mail: vinr@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, e-mail: tfh@ens.dk

Related links

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum