Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Nyhed -

Skal du med på næste møde for implementeringssamarbejdet om Erhvervspuljen?

Energistyrelsen afholder den 13. august 2021 andet møde for implementeringssamarbejdet om Erhvervspuljen – mødet er åbent for interesserede virksomheder.

I marts blev der er etableret et tværgående implementeringssamarbejde om Erhvervspuljen. Samarbejdet skal understøtte en effektiv og målrettet implementering og udbrede information om puljen.

Erhvervspuljen skal bidrage til energieffektivisering og grøn omstilling af især det fossile energiforbrug i virksomheder. Tilskud gives bl.a. til udskiftning af en kedel med varmepumpe, udskiftning af belysning med LED og energioptimering af procesanlæg. Den samlede pulje er på knap 4 mia. kr. og løber i perioden 2020-2029.

Du kan komme med på andet møde i implementeringssamarbejdet, som afholdes online fredag den 13. august 2021 kl. 10 – 12. På mødet vil Energistyrelsen gøre status for udmøntning af puljen samt fortælle om hvilke tiltag, der er gjort for at gøre det lettere at søge. Derudover vil der som udgangspunkt være oplæg fra to brancheorganisationer, om deres erfaringer med puljen samt to inspirationsoplæg om projekter, der har fået tilsagn.

Mødet er relevant for virksomheder, der overvejer at søge om støtte i Erhvervspuljen og som ønsker at høre mere om de foreløbige erfaringer med puljen.

Tilmelding:

Send en mail med navn og organisation til Line Jensen lvbj@ens.dk senest kl. 14 den 6. august 2021. På baggrund af tilmelding fremsendes det fulde program og link til onlinemødet forud for mødet.

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum