Gå til indhold
Foto: Siri-feltet, hvor INEOS E&P A/S er operatør.
Foto: Siri-feltet, hvor INEOS E&P A/S er operatør.

Nyhed -

Energistyrelsen godkender indirekte overdragelse af Nordsø-tilladelser til INEOS

INEOS koncernen øger sine ejerandele i Solsort og Hejre tilladelserne.

Energistyrelsen har den 9. november 2020 godkendt, at INEOS koncernen øger sin ejerandel i Solsort og Hejre tilladelserne gennem erhvervelsen af Spirit Energy selskaberne.

Godkendelsen sker efter, at INEOS E&P A/S og Bayerngas Norge AS tidligere på året indgik en aftale, som indebærer, at INEOS overtager ejerskabet i selskaberne Spirit Energy Danmark ApS og det norsk indregistrerede Spirit Energy Petroleum Danmark AS.

Bayerngas Norge AS er datterselskab af Spirit Energy Limited, som er et joint venture selskab, der ultimativt ejes af selskaberne Centrica plc og Stadtwerke München GmbH. Som følge af salget af Spirit Energy selskaberne øges INEOS koncernens ejerandel i de to tilladelser som vist nedenfor: 

INEOS koncernens
andel af tilladelsen
 inden transaktionen
INEOS koncernens andel
af tilladelsen
efter transaktionen
4/98 (Solsort) 35 % 65 %
3/09 (Solsort) 35 % 65 %
5/98 (Hejre) 60 % 100 %
1/06 (Hejre) 48 % 80 %
Godkendelsen sker på baggrund af en vurdering af køberens finansielle kapacitet. Energistyrelsen har i den forbindelse inddraget konsulentbistand.


Energistyrelsens godkendelse sker under forudsætning af, at der stilles med moderselskabsgarantier for opfyldelsen af forpligtelser i tilladelserne, og at der afgives erklæringer om subsidiær hæftelse for afviklingsomkostninger.

Baggrund:

Direkte og indirekte overdragelser af tilladelser skal godkendes af Energistyrelsen i henhold til § 29 i undergrundsloven. Energistyrelsen kan i den forbindelse fastsætte vilkår.

Kontakt:

Michael Bøgh, Energistyrelsen, tlf.: 3392 7503, e-mail: mib@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum