Nyhed -

Nye støttesatser i 2020 for biomassebaseret elektricitet

Energistyrelsen har nu fastlagt støttesatserne i 2020 til biomassebaseret elektricitet. Støttesatserne omfatter driftsstøtteordningen for afskrevne anlæg.

Støttesatsen i 2020 for træpiller er 8 øre/kWh.

Støttesatsen i 2020 for andre biomassebrændsler er 0 øre/kWh.

Driftsstøtteordningen blev i december 2018 vedtaget af Folketinget. Der gives støtte til afskrevne anlæg, og støtten dækker de ekstra driftsomkostninger ved at producere elektricitet ved afbrænding af biomasse i forhold til anvendelsen af kul. Den nye støtteordning træder først i kraft, når den er blevet godkendt af EU-Kommissionen. Energistyrelsen forventer, at en godkendelse senest foreligger tidligt forår 2020.

Læs mere om støtteordningen på Energistyrelsens hjemmeside og læs ”Notat om fastsættelse af pristillæg til afskrevne biomasseanlæg for 2020”

Kontakt:

Johnni Sørensen, jso@ens.dk Tlf. 33924948

Marianne Nielsen, mni@ens.dk. Tlf. 3392 6822 

Related links

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kategorier

  • vedvarende energi
  • forsyning

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale