Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Nyhed -

Nye støttesatser i 2020 for biomassebaseret elektricitet

Energistyrelsen har nu fastlagt støttesatserne i 2020 til biomassebaseret elektricitet. Støttesatserne omfatter driftsstøtteordningen for afskrevne anlæg.

Støttesatsen i 2020 for træpiller er 8 øre/kWh.

Støttesatsen i 2020 for andre biomassebrændsler er 0 øre/kWh.

Driftsstøtteordningen blev i december 2018 vedtaget af Folketinget. Der gives støtte til afskrevne anlæg, og støtten dækker de ekstra driftsomkostninger ved at producere elektricitet ved afbrænding af biomasse i forhold til anvendelsen af kul. Den nye støtteordning træder først i kraft, når den er blevet godkendt af EU-Kommissionen. Energistyrelsen forventer, at en godkendelse senest foreligger tidligt forår 2020.

Læs mere om støtteordningen på Energistyrelsens hjemmeside og læs ”Notat om fastsættelse af pristillæg til afskrevne biomasseanlæg for 2020”

Kontakt:

Johnni Sørensen, jso@ens.dk Tlf. 33924948

Marianne Nielsen, mni@ens.dk. Tlf. 3392 6822 

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum