Gå til indhold
Billede: Energistyrelsen.
Billede: Energistyrelsen.

Nyhed -

Bæredygtighedskrav til biomasse træder i kraft

Nye bæredygtighedskrav til biomasse til energiformål træder i kraft i dag 30. juni 2021. Bekendtgørelser og vejledningsmateriale kan nu findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Energistyrelsen har implementeret nye bæredygtighedskrav til biomasse fra bl.a. landbrug som skovbrug, som afbrændes til energiformål. Kravene følger af den politiske aftale af 2. oktober 2020 om lovkrav til træbiomasse, samt af EU's direktiv for vedvarende energi. Direktivet indeholder krav til bæredygtigheden af fast og gasformig biomasse til el og varme.

Kravene fremgår af en Bekendtgørelse og en Håndbogsbekendtgørelse, som nu kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. På hjemmesiden kan man desuden finde en video, der præsenterer kravene, og relevant vejledning om, hvordan kravene opfyldes. 

Se bekendtgørelse og vejledning om bæredygtighedskrav til biomasse.

Yderligere oplysninger:

Træbiomasse:

Nora Skjernaa Hansen (nshn@ens.dk)

Biomasse fra landbrug og biogas:

Jonas Jürgens, jsju@ens.dk og

Nathalie Josephine Jacobsen, njjb@ens.dk

Related links

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum