Nyhed -

Bæredygtighedskrav til biomasse træder i kraft

Nye bæredygtighedskrav til biomasse til energiformål træder i kraft i dag 30. juni 2021. Bekendtgørelser og vejledningsmateriale kan nu findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Energistyrelsen har implementeret nye bæredygtighedskrav til biomasse fra bl.a. landbrug som skovbrug, som afbrændes til energiformål. Kravene følger af den politiske aftale af 2. oktober 2020 om lovkrav til træbiomasse, samt af EU's direktiv for vedvarende energi. Direktivet indeholder krav til bæredygtigheden af fast og gasformig biomasse til el og varme.

Kravene fremgår af en Bekendtgørelse og en Håndbogsbekendtgørelse, som nu kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. På hjemmesiden kan man desuden finde en video, der præsenterer kravene, og relevant vejledning om, hvordan kravene opfyldes. 

Se bekendtgørelse og vejledning om bæredygtighedskrav til biomasse.

Yderligere oplysninger:

Træbiomasse:

Nora Skjernaa Hansen (nshn@ens.dk)

Biomasse fra landbrug og biogas:

Jonas Jürgens, jsju@ens.dk og

Nathalie Josephine Jacobsen, njjb@ens.dk

Related links

Kategorier

  • vedvarende energi
  • forsyning

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale