Gå til indhold
Foto: Tjele. Energistyrelsen.
Foto: Tjele. Energistyrelsen.

Pressemeddelelse -

Elprisen falder for erhvervskunder i første halvår 2019

Erhvervsforbrugernes rene elpriser eksklusiv tariffer, afgifter mv. faldt for alle forbrugsintervaller fra andet halvår 2018 til første halvår 2019. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne for erhverv.

Første halvår 2019 har været præget af faldende gennemsnitspriser for alle erhvervsforbrugere. De mindste erhvervsforbrugere betaler cirka 2,35 øre/kWh mindre end i andet halvår 2018, mens de største erhvervsforbrugere betaler 0,23 øre/kWh mindre.

Spotprisen for el er faldet med ca. 8,59 øre/kWh i samme periode til gennemsnitligt 30,78 øre/kWh, hvilket er en del højere end faldet i elpriser.

Den pris, som erhvervsforbrugerne betaler i første halvår 2019, er tæt på spotprisen for alle forbrugere på nær de allermindste forbrugere. Stigningen i andelen af erhvervskunderne med variable priser kan blandt andet være en af årsagerne til, at forskellen mellem erhvervsforbrugernes elpriser og spotpriserne er mindsket.

Elpriser første halvår 2019 for erhvervsforbrugere:

Interval         Årligt elforbrug    Samlet elsalg (alle aftaletyper)                                 
Intervalkode Laveste
(MWh)
Højeste
(MWh)
Antal forbrug-
ere (stk.)
Faktureret
elsalg (MWh)
Faktureret
værdi ( kr.)
Gennemsnits-
pris(øre/kWh)
IA <20  341.260 816.599 314.363.363 38,50
IB 20 <500 57.243 2.171.661 727.114.389 33,48
IC 2.000 <2000 2.596 936.731 286.232.528 30,56
ID 2.000 <20.000 986 1.379.166 415.597.996 30,13
IE 20.000 <70.000 103 770.053 229.567.444 29,81
IF 70.000 <=150.000 23 644.921 188.580.600 29,24
IG >150.000 7 916.517 304.367.981 33,21
Total 402.218 7.635.648 2.465.824.302 30,86


Læs mere om statistikkens resultater i notatet ” Elprisstatistik 1. halvår 2019".

Energistyrelsen har siden 2014 udarbejdet elprisstatistikken for erhvervsforbrugere, der er baseret på indberetninger fra de enkelte elhandelsselskaber.

Fakta:

Mere end 80 pct. af erhvervskunderne er små forbrugere med et årligt elforbrug under 20 MWh. Deres forbrug udgør omkring 11 pct. af det samlede elforbrug.

Omkring 15 pct. af erhvervskunderne er mellemstore forbrugere med et elforbrug mellem 20 og 20.000 MWh. Deres forbrug udgør ca. 59 pct. af det samlede forbrug.

De store erhvervskunder med et forbrug over 20.000 MWh udgør under 0,03 pct. af det samlede antal erhvervskunder, men aftager samlet ca. 31 pct. af elsalget.

Kontakt

Ali Zarnaghi, tlf. 3392 6840 og mail. aaz@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum