Pressemeddelelse -

Nord Stream 2 AG trækker ansøgning tilbage for rute på dansk søterritorium

Nord Stream 2 AG har meddelt, at de trækker den første ansøgning fra 2017 tilbage, hvor selskabet ansøgte om tilladelse til at etablere Nord Stream 2 gasrørledningerne på dansk søterritorium og på kontinentalsoklen sydøst for Bornholm.

Nord Stream 2 AG selskabet har på et møde i dag i Energistyrelsen meddelt, at de trækker den første ansøgning fra 3. april 2017 tilbage, hvor selskabet ansøgte om tilladelse til anlæg af transitrørledninger på søterritoriet og på kontinentalsoklen sydøst for Bornholm.

Energistyrelsen tager beslutningen til efterretning. Styrelsen fortsætter med at behandle Nord Stream 2 AG’s ansøgning fra 10. august 2018 om en ruteføring på kontinentalsoklen nordvest for Bornholm og den seneste ansøgning fra 15. april 2019, der indeholder yderligere to forslag til ruteføring på kontinentalsoklen sydøst for Bornholm.

Se status for Energistyrelsens behandling af Nord Stream 2 AG’s ansøgning af 15. april 2019.

Kontakt :

Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, mobil: 2513 7846, e-mail: tfh@ens.dk

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kategorier

  • internationalt
  • politik
  • forsyning
  • undergrund

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale