Gå til indhold
Foto: Nord Stream 2 AG.
Foto: Nord Stream 2 AG.

Pressemeddelelse -

Nord Stream 2 - rørledning B kan nu idriftsættes

Nord Stream 2 AG har nu opfyldt alle vilkår for, at Nord Stream 2’s rørledning B kan idriftsættes.

Energistyrelsen har den 4. oktober 2021 accepteret, at rørledning B kan idriftsættes, da Nord Stream 2 AG har opfyldt relevante vilkår, herunder vilkår vedr. certificering.

Baggrund

Rørledningsprojektet på dansk kontinentalsokkelområde er del af et større rørledningsprojekt, der består af to rørledninger til transport af gas fra Rusland til Tyskland. Det drejer sig om to parallelle 1230 km lange naturgasrørledninger, som skal udgå fra Rusland og forløbe hen over russisk, finsk, svensk, dansk og tysk havområde og gå i land på den tyske kyst. Rørledningerne skal kunne transportere 55 mia. m3 naturgas om året.

Energistyrelsen meddelte etableringstilladelse til Nord Stream 2 den 30. oktober 2019  og idriftsættelsestilladelse den 1. oktober 2020. Tilladelserne er meddelt på en række vilkår, hvor nogle skal være opfyldt, inden etablering blev påbegyndt, og nogle inden at rørledningen (-erne) kan idriftsættes. Nord Stream 2 AG har opfyldt alle vilkår relevante for etableringsfasen og nu alle relevante for idriftsættelse af den ene rørledning, rørledning B. Der udestår, at enkelte vilkår opfyldes, inden rørledning A kan idriftsættes.

Kontakt

Katja Scharmann, Energistyrelsen, tlf: 33 92 66 72, e-mail: ksc@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, e-mail: tfh@ens.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum