Gå til indhold
Nyt værktøj analyserer fordele og omkostninger ved omstilling til vedvarende energi

Pressemeddelelse -

Nyt værktøj analyserer fordele og omkostninger ved omstilling til vedvarende energi

Som led i Energistyrelsens internationale samarbejde lanceres Balmorel Lite værktøjet, der belyser værdien af vedvarende energi i forskellige energisystemer. Med udgangspunkt i eksisterende kraftværker beregner modellen de systemmæssige effekter af alternativ udbygning af vedvarende energikilder som sol og vind. Det er et unikt og simpelt værktøj til at analysere omstilling af energisystemer og forstå forskellige systemers muligheder for at absorbere og integrere vedvarende energi.

Danmark har siden den første oliekrise i 1973 gennemført en fokuseret og langsigtet energipolitik, som har ledt til omstilling af det danske energisystem med reduceret energiforbrug, øget decentraliseret energiproduktion og en markant stigning i anvendelsen af vedvarende energi (VE).

Energistyrelsen lancerer nu et let-tilgængeligt værktøj til at analysere effekter som utilsigtet nedregulering af VE og ændringer i elpriser ved at forøge andelen af VE i eksisterende elsystemer. Modellen kan foretage forskellige scenarieanalyser ud fra forskellige kombinationer af VE og er tænkt som et første og simpelt bud på mulighederne og konsekvenserne ved at introducere VE i et givet elsystem.

Viser muligheder og udfordringer ved VE integration

Energistyrelsen lancerer Balmorel Lite for at få fokus på den økonomiske værdi af VE i elsystemet på en enkel måde i andre lande, herunder i Energistyrelsens samarbejdslande. Formålet med værktøjet er at tilbyde et bredere billede af mulighederne og udfordringerne ved at integrere forskellige former for VE i elsystemet, herunder behovet for fleksibel drift af termiske kraftværker. Værktøjet gør det ligeledes muligt at lave beregninger af systemkonsekvenser på regionalt niveau.

Resultaterne fra Balmorel Lite kan benyttes i sammenhæng med Energistyrelsens Levelized Cost of Energy-beregner (LCoE Calculator), og kan dermed tilbyde myndigheder i verdens lande økonomisk opnåelige og bæredygtige alternativer til deres fremtidige energisystemer, hvor faktorer som systemomkostninger, elpriser, påvirkninger ved energisammensætninger og meget mere medregnes.

Modellen kan benyttes frit og gratis af alle. Den findes på www.balmorellite.dk.

Om værktøjet:

  • Balmorel Lite er en simplificeret version af energimodellen Balmorel, som bruges til scenarieanalyser i mange lande.
  • Balmorel Lite simulerer den timemæssige lastfordeling på kraftanlæg, baseret på kortsigtede marginal omkostninger indenfor et år.
  • Minimumsbelastningen på termiske kraftværker er variabel i Balmorel Lite. Dermed kan behovet for fleksibilitet på termiske kraftværker belyses for at opnå bedst mulig integration af VE.
  • Modellen er en del af Energistyrelsens internationale bilaterale energisamarbejde og de aktiviteter, der fra dansk side har til formål at understøtte en mere bæredygtig udvikling med mindre klimabelastning i en række af verdens vækstlande.

Kontakt:

Specialkonsulent Henrik Breum, Energistyrelsen, tlf: 33 92 78 12, e-mail: hebr@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 360 personer beskæftiget i Energistyrelsen.


Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum