Gå til indhold
Billede: Energistyrelsen
Billede: Energistyrelsen

Pressemeddelelse -

Teknisk markedsdialog om forundersøgelser for Thor havmøllepark

Energistyrelsen afholder mandag d. 13. maj 2019 en teknisk markedsdialog om forundersøgelser med potentielle bydere og relevante eksperter til udbuddet af Thor havmøllepark.

Energistyrelsen og Energinet inviterer potentielle bydere og relevante eksperter til teknisk markedsdialog i forbindelse med Thor havvindudbuddet. Thor havmøllepark er den første af tre planlagte havmølleparker, som skal etableres frem mod 2030 jf. Energiaftalen af 2018. Udbuddet af Thor havmøllepark skal afgøres med endelig bud i 2021, og etableringen af parken er planlagt til 2024-2027.

Formål med den tekniske markedsdialog

Den tekniske markedsdialog vil have fokus på bredden og dybden af de planlagte forundersøgelser, og er en mulighed for at interesserede bydere og tekniske eksperter kan få indflydelse på de foreslåede metoder og forventede outputs. En markedsdialog med potentielle bydere om andre aspekter af Thor-udbuddet (tidsplan, udbudsbetingelser, prækvalifikation, forhandlings- og budproces mv.) afholdes til oktober 2019.

Den tekniske dialog om forundersøgelser vil tage udgangspunkt i oplæg fra Energistyrelsen og Energinet med et fokus på:

  • Geophysical surveys
  • Cable surveys
  • Geotechnical investigations
  • Studies for UXO and archaeology
  • MetOcean studies
  • Environmental assessments and relevant surveys

Resultaterne af den tekniske dialog vil blive offentliggjort på hjemmesiden for Thor-udbuddet.

Tidspunkt og sted

  • 13. maj 2019 fra 12:30 - 16:30
  • Den Blå Planet, Jacob Fortlingsvej 1, 2770 Kastrup

Konferencestedet er ét stop fra Købehavns lufthavn med metroadgang fra Terminal 3 og gåafstand fra Kastrup metrostation til Den Blå Planet.

Tilmelding til konferencen

For at deltage kræves tilmelding pr. email til specialkonsulent Søren Dale Pedersen på sdp@ens.dk

Deltagelse er gratis. Frist for tilmelding er 6. maj 2019.

På grund af et begrænset antal pladser i konferencerummet vil relevante deltagere blive prioriteret og forhåndstilmelding er påkrævet.

Læs mere om Thor-udbuddet på Energistyrelsens hjemmeside.

Kontaktpersoner

Specialkonsulent Søren Dale Pedersen, +45 3395 4323, sdp@ens.dk

Chefkonsulent Jeppe Lundbæk, +45 3392 7553, jel@ens.dk

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum