Nyhed -

Invitation til markedsdialog om forundersøgelser af de kommende energiøer i Nordsøen og Østersøen

Energistyrelsen inviterer i uge 25 til markedsdialog for potentielle bydere og relevante brancher om forundersøgelser af de kommende energiøer i Nordsøen og Østersøen.

Markedsdialogen vedrørende forundersøgelser er en del af de indledende forberedelser til de kommende udbud om energiøerne i Nordsøen og Østersøen, hvor de konkrete rammer for udbuddet vil blive fastlagt i en senere politisk proces.

Formål og fokus for markedsdialogen

Markedsdialogen vedrører de planlagte forundersøgelser for energiøer i Nordsøen og Østersøen. Forundersøgelser inkluderer geofysiske, geoteknisk og miljømæssige undersøgelser, og varetages af Energinet.

Markedsdialogen indledes i uge 25 med det formål at få tilbagemelding om de væsentligste elementer af det planlagte indhold og tidsplan af forundersøgelser, gennem skriftlig input fra potentielle bydere og relevante brancher, som derved får mulighed for at bidrage med viden til arbejdet med energiøerne, og sikre at afgrænsning af forundersøgelserne er passende.

Formålet er at optimere rammerne for energiøerne for i sidste ende at opnå så gode og kvalificerede bud som muligt, så der sikres en omkostningseffektiv og optimal løsning for etablering af energiøen til gavn for samfundet.

Deltagelse i markedsdialogen

Energistyrelsen udsender i uge 25 elektronisk materiale, som markedsaktørerne derefter har mulighed for at indsende skriftlige bemærkninger til. Deadline for skriftlige bemærkninger er d. 14 juli 2021. Det vil ikke være muligt at anmode om afholdelse af fortrolige, bilaterale møder med Energistyrelsen.

Efter offentliggørelse har markedet mulighed for at sende skriftlige bemærkninger til Energistyrelsen. Input fra markedsdialogen vil indgå i forberedelsen af de efterfølgende politiske drøftelser om energiøerne.

Baggrund:

  • Parterne bag klimaaftalen fra 22. juni 2020 har i februar 2021 besluttet, at energiøen i Nordsøen skal anlægges som en kunstig ø, der skal samle og fordele strømmen fra omkringliggende havvindmølleparker. Energiøen i Nordsøen vil i første omgang skulle håndtere elproduktionen fra 3 GW havvindmøller, men mængden af havvindmøller skal på sigt kunne udvides til 10 GW.
  • Parterne bag klimaaftalen blev ligeledes enige om placeringen af den inddæmmede ø samt de første 3 GW havvindmølleparker i Nordsøen, som vil ligge i Nordsøen mindst 80 km vest for Thorsminde. I Østersøen vil havvind til energiø være placeret mindst 20 km syd og sydvest for Bornholm.

Yderligere information:

Læs yderligere information om de danske energiøer på Energistyrelsens hjemmeside 

Læs yderligere om markedsdialogen for potentielle bydere.(på engelsk).

Kontakt

Fuldmægtig, Susannah Keller Finn, tlf. +45 33 95 09 12

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kategorier

  • forsyning
  • vedvarende energi
  • politik

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale