Gå til indhold
5 RÅD TIL AT UNDGÅ MEDARBEJDERFLUGT

Blogindlæg -

5 RÅD TIL AT UNDGÅ MEDARBEJDERFLUGT

Alle ledere og virksomheder er optaget af at fastholde de rigtige medarbejdere. Alligevel siger cirka hver femte danske medarbejder ifølge Ennovas Globale medarbejderundersøgelse GELx (link til GELx), at de ønsker at forlade deres arbejdsplads, inden der er gået et år. En tredjedel af dem har slet ikke tålmodighed til at vente så længe. For dem er det ”jo før jo bedre”!

De medarbejdere, som ønsker at forlade deres job inden for et år, kan opdeles i to meget forskellige typer medarbejdere: Run away-medarbejdere og Walk away-medarbejdere.

RUN AWAY-MEDARBEJDERE

Run away-medarbejdere er dem, der siger, at de ønsker at forlade deres arbejdsplads så hurtigt som muligt. De skal give sig selv et mentalt los bagi for at komme ud af sengen om morgenen og gå på arbejde. De har meget lav arbejdsglæde, føler sig dårligt tilpas på arbejdet og kunne ikke drømme om at anbefale andre at søge job i den virksomhed, de arbejder for.

Disse medarbejdere har mentalt meldt sig ud af arbejdspladsen. Selv om de er meget utilfredse, så engagerer de sig ikke længere i at prøve at forandre forholdene til det bedre. De synes ikke, arbejdet er interessant, og de synes slet ikke, deres evner bliver udnyttet. De er utilfredse med alle aspekter af deres job, arbejdsplads og ikke mindst ledelsen.

Run away-medarbejdernes tre vigtigste begrundelser for at flygte fra deres arbejdsplads er: arbejdsklimaet, den overordnede ledelse og ønsket om nye udfordringer.

Man kan frygte, at Run away-medarbejdere i praksis ikke forlader arbejdspladsen så hurtigt, som de ønsker. For faktum er, at de oplever at have få alternative jobmuligheder. Og den meget lave arbejdsglæde påvirker formentlig deres overskud og selvtillid til at sælge sig selv i en jobansøgning og et efterfølgende interview. Men der kan også være andet, der holder på dem. Undersøgelser viser nemlig, at medarbejdere med lav arbejdsglæde, som bliver i deres nuværende job, oftest udelukkende bliver på grund af jobsikkerhed, finansielle og familiemæssige forpligtelser (læs mere i artiklen: Why employees stay).

WALK AWAY-MEDARBEJDERE

Walk away-medarbejdere har ikke så travlt med at forlade deres arbejdsplads som Run away-medarbejdere. Men de har en drøm om at skifte arbejdsplads inden for et år. De er fortsat engagerede i virksomheden, kommer ofte med forslag til forbedringer, og er der behov for hjælp, så springer de til og hjælper. De leverer på jobbet og er selv opsøgende i forhold til de muligheder, virksomheden tilbyder for at de kan udvikle sig. Men de føler ikke, at deres fulde potentiale bliver forløst og synes ikke deres arbejde er tilstrækkeligt interessant. De vil noget andet, noget mere, og ønsker at avancere fra deres nuværende job.

Walk away-medarbejdernes vigtigste begrundelse for at forlade arbejdspladsen er: ønsket om nye/andre udfordringer, karriere, løn og private årsager.

Det tegner altså et billede af medarbejdere, som er vokset ud af deres job. De bliver ikke længere udfordret af jobindholdet, og de brænder for at prøve noget nyt og noget mere. Indtil de finder noget andet, keder de sig i jobbet, og de performer kun på halv kraft.

Netop disse medarbejdere kan være svære at identificere, da de udefra set virker som medarbejdere, der er glade for og tilfredse med deres arbejde og opgaver. Så der ligger en stor og vigtig opgave for lederne i at spotte dem. For det er medarbejdere, du gerne vil beholde.

FEM GODE RÅD

Det kan være svært at identificere medarbejdere, der ønsker at forlade virksomheden uanset om de måtte være Run away- eller Walk away-medarbejdere. For oftest deler de ikke deres ønsker åbenlyst. Men min erfaring er, at du som leder kan tage nogle helt basale greb i brug for at undgå at få for mange medarbejdere, der drømmer sig væk fra deres arbejdsplads. Du får fem af dem her:

1. VÆR TÆT PÅ MEDARBEJDERNE

Alle ønsker at blive set og hørt – dog ikke kun i de årlige eller kvartalsvise MUS-samtaler. Så kom tættere på dine medarbejdere i hverdagen. Medarbejdere vil oftest blive og gøre deres bedste, når de føler sig værdsat og vigtige. Det lyder måske som en selvfølge, men paradoksalt nok siger mere end 50 procent af ledere verden rundt, at de bruger mindre end 25 procent af deres tid på ledelse. 25 procent siger endda, at de slet ikke har tid til at lede deres medarbejdere.

2. VIS MEDARBEJDERNE TILLID

Involver dine medarbejdere og giv dem frihed til at træffe beslutninger. Medarbejdere tager som oftest et personligt ansvar for deres opgaver og egen udvikling, når de kan se og mærke, at de gør en forskel – det forstærker ønsket om at dygtiggøre sig.

3. FREMHÆV BEST PRACTICE

Det er almindeligt at tage udgangspunkt i den laveste fællesnævner efter en medarbejderundersøgelse. Du bør i stedet fokusere på at synliggøre, hvad der er godt ved deres virksomhed. Ved at fokusere på styrkerne, og hvad medarbejderne skal gøre mere af, tegner du et billede af en mulig fremtid, som medarbejderne lettere kan stræbe efter, i stedet for at de blot ser hvad de ikke skal gøre.

4. FOKUSER PÅ VIRKSOMHEDENS FORMÅL

Medarbejdere ønsker at gøre en forskel. De ønsker at bidrage til noget større end dem selv. Sørg derfor for, at dine medarbejdere kan se sig selv og deres arbejdsopgaver i en større sammenhæng. Det giver dem en indsigt i, hvorledes deres daglige indsats har en betydning for hele virksomheden.

5. VÆR ÅBEN

Informerede medarbejdere føler sig generelt mere værdsat. Medarbejdere ønsker at være en del af noget, der ikke har masser af skjulte dagsordener – de ønsker transparens. De ønsker at opleve ærlighed - uanset om det måtte være godt eller skidt.

Dette er fem bud på, hvordan du kan skabe glade(re) medarbejdere og undgå at få de medarbejdere, der vil skifte arbejdspladsen ud hurtigst muligt.

Står du alligevel med en Run away-medarbejder, der ikke ønsker at blive i virksomheden, er det dit ansvar som leder at hjælpe medarbejderen godt videre til nye udfordringer.

NORDIC EXCELLENCE WORLDWIDE

We empower organizations and leaders to improve the employee and customer experience through proven, concise and engaging advisory.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Else Bartholdy

Else Bartholdy

Pressekontakt Pressekontakt Kommunikation +45 31709270

Relateret materiale

Nordic Excellence Worldwide

Konsulenthuset Ennova er eksperter i at udføre medarbejder-, kunde- og ledermålinger. Med en lang række referencer betragtes vi som førende på det nordiske marked. Vi leverer viden, der forandrer. Vi rådgiver gennem hele processen, så ny viden forankres i virksomheden – og fører til den ønskede forandring.

Ennova har kontorer i Aarhus, København, Oslo og Stockholm og beskæftiger mere end 110 konsulenter og analytikere, som alle er eksperter i projektledelse, kommunikation, analyse og rådgivning.

Siden 2000 har Ennova gennemført en årlig international benchmarkundersøgelse – Global Employee and Leadership Index, GELx. Undersøgelsen bygger på 40.000 svar fra 42 forskellige lande verden over. Resultaterne giver vores kunder et unikt benchmark, som kan være med til at udvikle deres virksomheder.

Ennova præsenterer resultaterne og analyserer nationale og internationale trends i rapporten af samme navn.

Ennova A/S
Daugbjergvej 26
8000 Aarhus C
Danmark