Pressemeddelelse -

Danmark er blandt de nemmeste lande at opkræve gæld i

Sverige er det land i verden, hvor det er nemmest at indkassere sin gæld. Danmark er også med i toppen i en ny analyse om international gældsinddrivelse.

Når der skal inddrives gæld på tværs af landegrænser, kan det være en kompleks affære. Der kan være en anden betalingskultur, end vi er vant til, anderledes indrettede retssystemer, og vidt forskellige måder at håndtere insolvens på.

Faktisk er forskellene så store, at det i Sverige er tre gange nemmere at inddrive sin gæld, end det er i Saudi Arabien. Det viser en ny analyse udgivet af verdens største kreditforsikringsselskab, Euler Hermes.

I analysen, ”2018 Collection Complexity Score and Rating", undersøges praksis og muligheder for gældsinddrivelse i 55 lande, og hvert land gives en score mellem 1 og 100.

Danmark er med i toppen

Det globale gennemsnit i analysen er 51, og vidner om et generelt højt niveau af kompleksitet på verdensplan. Men der er markante regionale forskelle.

Listen toppes udelukkende af vesteuropæiske lande med Sverige (30), Tyskland (30) og Irland (31) blandt de mindst komplekse lande at opkræve gæld i. Danmark ligger på listen som nr. 15 med en score på 38.

Selvom det umiddelbart virker som en god placering, så er vi det dårligst placerede vesteuropæiske land bortset fra Italien og Grækenland.

”Der er to ting, der holder Danmark tilbage. Dels har vi begrænset praksis for hastebehandling af sager, hvor der ingen uenighed er om fordringen. Det er med til at forlænge og fordyre processen unødigt. Derudover har vi ingen regler for, hvor meget gæld, det er tilladt at afskrive i forhandlinger om rekonstruktion, hvilket i praksis betyder, at det er så godt som umuligt for kreditorer at få deres tilgodehavende fra en insolvent skyldner, hvis der ikke er stillet sikkerhed for gælden,” siger Steen Dolmer, Nordic claims and collections manager hos Euler Hermes.

Mellemøsten ligger i bunden af listen

Isoleret i bunden af listen finder vi Saudi Arabien med en score på 94. I bunden finder vi også De Forenede Arabiske Emirater med en score på 81 efterfulgt af Malaysia, Rusland og Kina med en score på hhv. 78, 73 og 72.

”I gennemsnit skal virksomheder vente i 64 dage på at få deres penge i Saudiarabien, der sammen med De Arabiske Emirater rangerer som de mest komplekse lande at inddrive gæld i. Med en score på 94, er international inkasso tre gange mere kompleks i Saudiarabien end i Sverige” siger Steen Dolmer.

Høj kompleksitet i USA

I listens nederste tredjedel finder vi lande som USA (55), Tyrkiet (56), Chile (56) og Cameroun (57). Det kan virke overraskende, at USA som et af de få vestlige lande ligger så langt nede på listen, overgået af Kasakhstan (54) og med samme score som Columbia (55).

Forklaringerne skal findes i indretningen af det amerikanske retssystem, der er langsommeligt og dyrt, når det kommer til sager om inddrivelse. Hvis en skyldner bliver insolvent, er det sjældent, at du som en usikret kreditor kommer til at se dine penge, da konkurssystemet generelt må betragtes som værende til skyldners fordel. Men også i betalingskulturen hos virksomhederne, er der grund til løftede øjenbryn.

”Vi ser en tendens til, at betalingerne fra indenlandske amerikanske virksomheder, bliver stadig mere usikre, og vi ser kredittider forlænget op til tre-fire måneder. Der er en trend blandt visse virksomheder til at se mere løst på sine debitorforpligtelser, og det er stadig mere normalt, at virksomheder øger deres egen kredittid uden først at diskutere det med deres leverandører,” siger Steen Dolmer.

Steen Dolmer konkluderer, "eksport er en fantastisk måde at løfte sit salg på, men det er ikke risikofrit at sælge til udlandet. Derfor er det nødvendigt, at være opmærksom på forskelle mellem landene i den måde de forvalter betalinger og opkrævning af tilgodehavender. Disse forskelle kan betyde, at du som eksportør kan være nødsaget til at reevaluere dit behov for driftkapital for at beskytte tilgodehavender og cashflow".

Læs hele analysen her, hvor du også kan se rapporter for de enkelte lande. 

Emner

  • Økonomi, finans

Euler Hermes er global leder i kreditforsikringer og en anerkendt specialist inden for områderne inkasso, garantistillelse og indkassering.

Med mere end 100 års erfaring tilbyder firmaet finansielle services i forbindelse med administration af kontant- og erhvervstilgodehavender for business-to- business-kunder. Virksomhedens eget intelligensnetværk overvåger og analyserer de daglige ændringer i selskabers solvens hos små, store og multinationale selskaber, som er aktive på markeder, der repræsenterer 92 % af det globale BNP. Med hovedsæde i Paris, er virksomheden tilstede i over 50 lande med 5.800+ medarbejdere. 

Euler Hermes er et datterselskab til Allianz, som er listet på Euronext Paris (ELE.PA) og ratet AA af Standard & Poor’s. Virksomheden havde en samlet omsætning på €2,6 milliarder i 2016 og forsikrede globale forretningstransaktioner for €883 milliarder mod udgangen af 2016.

For mere information, se: www.eulerhermes.comLinkedIn eller Twitter.

---

Euler Hermes is the global leader in trade credit insurance and a recognized specialist in the areas of bonding, guarantees and collections. With more than 100 years of experience, the company offers business-to-business (B2B) clients financial services to support cash and trade receivables management. Its proprietary intelligence network tracks and analyzes daily changes in corporate solvency among small, medium and multinational companies active in markets representing 92% of global GDP. Headquartered in Paris, the company is present in over 50 countries with 5,800+ employees. Euler Hermes is a subsidiary of Allianz, listed on Euronext Paris (ELE.PA) and rated AA by Standard & Poor’s. The company posted a consolidated turnover of €2.6 billion in 2016 and insured global business transactions for €883 billion in exposure at the end of 2016.

Further information: www.eulerhermes.com, LinkedIn or Twitter @eulerhermes.

Cautionary note regarding forward-looking statements: The statements contained herein may include statements of future expectations and other forward-looking statements that are based on management’s current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. In addition to statements which are forward-looking by reason of context, the words "may", "will", "should", "expects", "plans", "intends", "anticipates", "believes", "estimates", "predicts", "potential", or "continue" and similar expressions identify forward-looking statements. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements due to, without limitation, (i) general economic conditions, including in particular economic conditions in the Euler Hermes Group’s core business and core markets, (ii) performance of financial markets, including emerging markets, and including market volatility, liquidity and credit events (iii) the frequency and severity of insured loss events, including from natural catastrophes and including the development of loss expenses, (iv) persistency levels, (v) the extent of credit defaults, (vi) interest rate levels, (vii) currency exchange rates including the Euro/U.S. Dollar exchange rate, (viii) changing levels of competition, (ix) changes in laws and regulations, including monetary convergence and the European Monetary Union, (x) changes in the policies of central banks and/or foreign governments, (xi) the impact of acquisitions, including related integration issues, (xii) reorganization measures, and (xiii) general competitive factors, in each case on a local, regional, national and/or global basis. Many of these factors may be more likely to occur, or more pronounced, as a result of terrorist activities and their consequences.

The company assumes no obligation to update any forward-looking statement.

Kontakt

Michael Lercke Pedersen

Pressekontakt Adm. direktør +45 88 33 34 40

Relateret materiale