Pressemeddelelse -

Danmark har de korteste betalingsfrister i EU

En ny analyse fra verdens største kreditforsikringsselskab, Euler Hermes, placerer Danmark som det land i EU, hvor virksomhederne skal vente i kortest tid på at få betalt deres regninger.

I 2017 skulle en dansk virksomhed i gennemsnit vente 47 dage fra salgsdatoen, inden de modtog betalingen. Det er 19 dage kortere end det globale gennemsnit på 66 dage. I forhold til 2016 er det en forbedring på én dag. Der er dog fortsat al mulig grund til at sikre sin likviditet.

Tallene stammer fra en ny analyse udført af kreditforsikringsselskabet Euler Hermes.

Analysen har kortlagt betalingsfristerne målt i debitordage eller days sales outstanding (DSO), der angiver, hvor mange dage en virksomhed i gennemsnit skal vente på at modtage betaling efter et salg. Analysen blev udført på 25.000 børsnoterede selskaber på tværs af 20 sektorer i 36 lande.

For tidligt at juble

I Danmark er DSO i gennemsnit 47 dage. Sammenligner man med vores nordiske naboer, ser vi, at Norge og Sverige har en DSO på 57 dage, mens den i Finland er 50 dage.

”DSO kan gå op, når tilliden er høj, og forretningen går godt, fordi virksomhederne så føler sig mere trygge ved at forlænge kreditten til deres kunder, men det kan også være et signal om, at der er et pres på likviditeten. Selvom Danmarks DSO generelt er faldet, ser vi ikke dette som en trend. Tværtimod ser vi en tendens blandt en række store virksomheder til at presse leverandørernes betalingsfrister. Samtidig har vi registreret en let forøgelse af antallet af restancebetalinger blandt vores kunder – ikke kun blandt de børsnoterede selskaber i vores analyse, men mere generelt”, siger Michael Lercke Pedersen, administrerende direktør hos Euler Hermes, Danmark.

Store forskelle mellem brancherne

Der er store forskelle mellem de forskellige brancher. I toppen finder man forsyningsbranchen (83 dage), maskinindustrien (64), teknologisektoren (58) og byggebranchen (55).

”Når det handler om byggeri – der altid har været en sårbar sektor – ser vi i øjeblikket en øget risiko, hvor tab og restancebetalinger bliver mere udbredte. Det samme gælder for detailhandlen, hvor likviditeten er presset”, siger Michael Lercke Pedersen.

Storbritannien, der er blandt Danmarks største eksportmarkeder, har en stabil DSO på 53 dage trods usikkerheden på grund af Brexit. Der er dog begyndt at vise sig økonomisk usikkerhed i kølvandet på Brexit-afstemningen, og det kan have en dominoeffekt på de virksomheder, der handler med Storbritannien.

Kina i bunden

Den gennemsnitlige stigning i DSO, der skete i 2017, er ikke resultatet af store stigninger i enkelte lande, men mere en global trend, idet tallet gik op i to ud af tre lande i analysen.

Stigningen er overvejende sket i de industrialiserede lande, men store vækstøkonomier som Kina (+ 3 dage), Tyrkiet (+ 3 dage) og Brasilien (+ 1 dag) har også oplevet stigninger.

I Kina, hvor den gennemsnitlige DSO i forvejen ligger væsentligt over det globale gennemsnit, steg DSO med yderligere tre dage i 2017. I begyndelsen af 2018 nåede den op på 92 dage, hvilket placerer Kina helt i bunden med den højeste DSO blandt alle.

Det vækker bekymring hos Euler Hermes, eftersom Kina er et andet af Danmarks store eksportmarkeder.

”Eksporten til Kina løb op i 45 milliarder kroner i 2017. Når man holder det sammen med en DSO, der gik op i 12 ud af 18 sektorer, er der grund til bekymring, hvis ens virksomhed eksporterer meget til Kina. Med en DSO, der ligger så højt som 139 dage i nogle sektorer, kan en virksomheds likviditet blive presset hårdt, og så er der en risiko for, at man slet ikke får sine penge”, konkluderer Michael Lercke Pedersen.

Du kan læse hele rapporten her.

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • days sales outstanding
  • dso
  • betalingsfrist
  • euler hermes
  • udeståender
  • michael lercke pedersen

Euler Hermes er global leder i kreditforsikringer og en anerkendt specialist inden for områderne inkasso, garantistillelse og indkassering.

Med mere end 100 års erfaring tilbyder firmaet finansielle services i forbindelse med administration af kontant- og erhvervstilgodehavender for business-to- business-kunder. Virksomhedens eget intelligensnetværk overvåger og analyserer de daglige ændringer i selskabers solvens hos små, store og multinationale selskaber, som er aktive på markeder, der repræsenterer 92 % af det globale BNP. Med hovedsæde i Paris, er virksomheden tilstede i 52 lande med 6.050 medarbejdere. 

Euler Hermes er et datterselskab til Allianz, som er listet på Euronext Paris (ELE.PA) og ratet AA af Standard & Poor’s. Virksomheden havde en samlet omsætning på €2,6 milliarder i 2017 og forsikrede globale forretningstransaktioner for €894 milliarder mod udgangen af 2017.

For mere information, se: www.eulerhermes.comLinkedIn eller Twitter.


Euler Hermes is the global leader in trade credit insurance and a recognized specialist in the areas of bonding, guarantees and collections. 

With more than 100 years of experience, the company offers business-to-business (B2B) clients financial services to support cash and trade receivables management. Its proprietary intelligence network tracks and analyzes daily changes in corporate solvency among small, medium and multinational companies active in markets representing 92% of global GDP. Headquartered in Paris, the company is present in 52 countries with 6,050 employees. 

Euler Hermes is a subsidiary of Allianz, listed on Euronext Paris (ELE.PA) and rated AA by Standard & Poor’s. The company posted a consolidated turnover of €2.6 billion in 2017 and insured global business transactions for €894 billion in exposure at the end of 2017.

Further information: www.eulerhermes.com, LinkedIn or Twitter.

Kontakt

Michael Lercke Pedersen

Pressekontakt Adm. direktør +45 88 33 34 40

Relateret materiale