Pressemeddelelse -

Fiskeri- og Søfartsmuseet lægger kursen for de næste fem år

Fiskeri- og Søfartsmuseet lægger kursen for de næste fem år

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg markerer 50-års jubilæet med to nye udstillinger og to publikationer. Nu skal museet bringes i form til at give sine gæster spændende oplevelser i de næste fem år, frem til en udbygning til ca. 300 millioner kroner forventeligt er gennemført. 

Det gode værtsskab

Basisoplevelsen med museets arkitektur, udenomsarealer, butik og caféen MS Smag, der frembringer mad af lokale råvarer, bliver trimmet. Museet vil endvidere i højere grad lægge maritime rammer til receptioner, foredrag, møder og events. Enkelheden og æstetikken vil blive fremhævet til gavn for disse arrangementer.

"Vi er i højere grad end andre attraktioner et genbesøgssted, og ud over at forny os på en række områder vil vi dygtiggøre os i vores værtsskab, så den umiddelbare oplevelse ved at komme her bliver endnu bedre. Lagt sammen er det en slags overlevelsesstrategi, mens vi afdækker mulighederne for at udbygge museet til et helt nyt niveau", siger David Dupont-Mouritzen.

Udstillingen ”Danmarks Vildeste Fiskereventyr”, der gennem gamle fiskere fortæller Esbjerg-fiskeriets historie og med sine fotos giver begrebet vejrbidt en ny dimension, er sideløbende med en mindre udstilling om museets historie de sidste udstillinger i en længere periode. Derfor skal også andre af museets muligheder aktiveres bedst muligt.

Frilandet er et stærkt kort

Det gælder blandt andet Skalling-laboratoriet med 450 m² på tre etager. Øverst rummer det særudstillinger og undervisningslokale, hvor næsten 4.000 børn og unge i fjor var i læringsforløb. De øvrige etager anvendes i dag til flere formål, og planen er aktivere de tre etager på en ny måde som spiller sammen med planerne om en om- og udbygning.

" Derudover er et af vore særkender, at vi har et meget stort friland. Det består af to bærende elementer, et havneområde, der bliver levendegjort i ferieperioder, og en legeplads, der naturligvis appellerer til især børnefamilier. Vi vil udvikle området med ambitionen om at kunne levere oplevelser hele året rundt, samt arbejde endnu mere fokuseret med vores store skare af frivillige, der gør en kæmpeindsats. Også på den måde vil vi forstærke oplevelsen", siger David Dupont-Mouritzen.

Fiskeri- og Søfartsmuseet fastholdt stort set besøgstallet med 115.000 gæster i året, da Vadehavscentret genåbnede i en helt ny udgave, og Tirpitz kom til. På kort sigt forventes en mindre nedgang, hvorefter museets nye initiativer og nyhedens interesse for de to øvrige attraktioner forventes at krydse hinanden, så tallene stabiliseres.

Fiskeri- og Søfartsmuseet er medlem af foreningen Top Attraktioner, der samler 21 af de største og bedste attraktioner i Danmark. 

Emner

 • Bibliotek, museum

Kategorier

 • udviklingstendenser
 • oplevelser
 • cafe
 • restaurant
 • ms smag
 • top attraktioner
 • frivillige
 • friland
 • undervisning
 • børnefamiler
 • udstilling
 • turisme
 • gæsteoplevelse
 • vært
 • værtskab
 • attraktion
 • museumsattraktion
 • museum
 • fiskeri- og søfartsmuseet
 • esbjerg

Fiskeri- og Søfartsmuseet er kultur- og naturhistorisk specialmuseum for dansk fiskerimuseet-omkring-1980, dansk offshore, dansk havmiljø, danske havpattedyr, vestjysk søfart og Vadehavets kultur- og naturhistorie. Vi er en selvejende institution, stiftet i 1962. Statsanerkendt som kultur- og naturhistorisk specialmuseum i 1972.

Kontakt

Merete Jankowski

Pressekontakt Direktør 60923681

Relateret materiale