Skip to main content

Fuldkornspartnerskabet modtager fornem hæder fra EU

Pressemeddelelse   •   Jun 19, 2019 17:30 CEST

EU

EU Kommissionen, DG Sundhed og Fødevaresikkerhed hædrer ved en event den 19. juni en række ”best practice” – nationale indsatser, der særligt har bidraget til at fremme sundheden i befolkningen. Fuldkornspartnerskabet i Danmark er udpeget som “best case”.

Fuldkornspartnerskabet modtager international anerkendelse den 19. juni, når EU Kommissionen, DG sundhed og Fødevaresikkerhed hædrer en række ”best practice” indsatser, der særligt har bidraget til at fremme sundheden i befolkningen. Fuldkornspartnerskabet er blevet udvalgt som ”best case” sammen med 15 andre indsatser ud af 80 nationale indsatser i EU landene.

”Vi er meget stolte over og glade for, at vores samarbejde i Fuldkornspartnerskabet kan inspirere andre lande til at styrke folkesundheden gennem at øge fuldkornsindtaget. Vi håber, at der fremover kommer Fuldkornspartnerskaber i andre EU lande, hvor man kan høste fordelene ved at være flere, der arbejder for den samme sag” siger Rikke Iben Neess, kampagneleder for Fuldkornspartnerskabet, der tæller 30 partnere.

På vegne af partnerskabet modtager Gitte Laub Hansen, projektchef fra Kræftens Bekæmpelse og partner i Fuldkornspartnerskabet best practice certifikatet ved en ceremoni den 19. juni i Bruxelles med deltagelse af tre kommissærer - Commissioners Andriukaitis, Hogan og Navracsics.

Fordobling af fuldkornsindtaget i Danmark

De seneste 10 år har Fuldkornspartnerskabet opnået en række konkrete resultater. Fuldkornsindtaget er næsten fordoblet i Danmark. Det er ikke blot lykkedes at løfte befolkningens gennemsnitlige fuldkornsindtag, men det er også lykkedes at fordoble fuldkornsindtaget blandt de 25 procent af befolkningen, som har det laveste fuldkornsindtag. 71 procent af danskerne kender det orange fuldkornslogo, og halvdelen af danskerne siger også ja til, at de kigger efter logoet, når de handler.

Fuldkornspartnerskabet består af Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, Fødevarestyrelsen, detailhandelen og en række fødevarevirksomheder. Partnerskabet arbejder struktureret med fælles målsætninger, strategi- og handlingsplaner.

”Styrken i samarbejdet er, at alle bidrager med hver deres styrker og kompetencer. I Kræftens Bekæmpelse har vi ikke brødfabrikker, som kan sikre fuldkornsbrød til danskerne, men ved at samarbejde med fx brødproducenter kan vi netop motivere til, at dette sker” siger Gitte Laub Hansen fra Kræftens Bekæmpelse, som har været med siden Fuldkornspartnerskabets begyndelse.

EU Kommissionen, DG Sundhed og Fødevaresikkerhed beskriver i et dokument kriterierne for udvælgelsen at:

”A BEST PRACTICE is a relevant policy or intervention implemented in a real life setting and which has been favorable assessed in terms of adequacy (ethics and evidence) and equity as well as effectiveness and efficiency related to process and outcomes. Other criteria are important for successful transferability of the practice such as a clear definition of the context, sustainability, intersectorality and participation of stakeholders”. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/sgpp_bestpracticescriteria_en.pdf

Fuldkornspartnerskabet er et offentligt privat partnerskab, der arbejder for at forbedre folkesundheden ved at få danskerne til at spise mere fuldkorn. 

Bag Fuldkornspartnerskabet står Fødevarestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og en række fødevarevirksomheder.