Gå til indhold
H2Accelerate - nyt samarbejde om at skabe betingelserne for indførelse af brintlastbiler i stor skala for helt at fjerne CO2 fra lastbilssektoren

Pressemeddelelse -

H2Accelerate - nyt samarbejde om at skabe betingelserne for indførelse af brintlastbiler i stor skala for helt at fjerne CO2 fra lastbilssektoren

IVECO, Daimler Truck AG, OMV, Shell og Volvo-koncernen er blevet enige om at arbejde sammen om at skabe betingelserne for indførelse af brintlastbiler i stor skala i Europa.

Mens et stigende antal regeringer og virksomheder slutter sig til den fælles vision om et emissionssystem med nulemissioner, mener deltagerne i H2Accelerate, at brint er et nødvendigt brændstof til helt at fjerne CO2 fra lastvognssektoren.

En stor udrulning af brintdrevne lastbiler forventes at skabe nye industrier: brintproduktionsanlæg, store brintdistributionssystemer, et netværk af tankstationer med høj kapacitet til flydende og gasformig brint og produktion af brintdrevne lastbiler. H2Accelerate-deltagerne mener, at synkroniserede investeringer i hele sektoren i 2020'erne vil skabe betingelserne for en storstilet udbredelse af den brintdrevne tunge transport, der skal opfylde den europæiske ambition om nul nettoemissioner i 2050.

Opskaleringen, der kan tage op til 10 år, forventes at starte med kunder, der er villige til at foretage det tidlige skift til brintbaserede lastbiler. Disse flåder forventes at operere i regionale klynger langs europæiske højkapacitetskorridorer med god infrastruktur til tankning. I løbet af opbygningsårtiet kan disse klynger gradvist sammenkobles for at opbygge et paneuropæisk netværk.


Faser for gennemførelse:

Fase 1: Udrulning af første stationer og lastbiler

- 100 lastvogne

- >20 højkapacitetsstationer

- Bevise konceptet med højkapacitetsstationer

- Selektive lokationer/klynger

Fase 2: Dækning i hele Europa

- Anden halvdel af 2020’erne: Opnå mængdeproduktion '000's årligt

- Hurtigt at nå op på > 10,000 lastvogne

- Dækning af store korridorer i Europa

- Stationer med høj kapacitet /pålidelighed

Støtte fra den offentlige sektor vil være påkrævet i opskaleringsfasen. Deltagerne i H2Accelerate forventes at samarbejde om at søge finansiering for tidlige prækommercielle projekter i første fase af udrulningen. Parallelt vil deltagerne samarbejde med beslutningstagere og tilsynsmyndigheder for at bidrage til en miljølovgivning, som hjælper med at støtte den efterfølgende opskalering af mængdeproduktion af brintlastbiler og et europæisk netværk for tankning af brint helt uden CO2.


Kommentarer fra deltagerne i H2Accelerate:

Gerrit Marx, President Commercial & Specialty Vehicles i CNH Industrial, siger: “En udbredt indførelse af brintbrændselscelleteknologi i tunge transporter vil afhænge af, at den nødvendige infrastruktur kommer på plads. Vi har også brug for meget konkrete projekter sammen med transportvirksomheder og andre interessenter for at vise, at denne løsning er økonomisk og operativt bæredygtig. Det banebrydende H2Accelerate-samarbejde vil skabe forudsætninger for dette og fremskynde overtangen til transporter uden CO2-emissioner.”

“Målet er tydeligt. Ved at opskalere stort bliver brintdrevne lastbiler tilgængelige for kunderne til samme eller en lavere omkostning, sammenlignet med at eje og køre i en dieselbil i dag. Det betyder, at lastbilkunderne vil have tilgang til helt emissionsfri køretøjer med lignende tankningstid, rækkevidde og omkostningsinterval, sammenlignet med de køretøjer, der benyttes i dag. For at opnå denne ambition er der behov for klare lovgivningsmæssige rammer, herunder politikker som inkluderer levering af brint, brintdrevne lastbiler, tankningsinfrastruktur og forbrugerincitamenter på en koordineret måde” siger Elisabeth Brinton, Executive Vice President for New Energies i Shell.


Om H2Accelerate

H2Accelerate er et samarbejdsaftale, underskrevet af deltagerne, under hvilken deltagerne vil arbejde sammen for at:

- Søge offentlig støtte til finansiering af tidlige prækommercielle projekter for at aktivere markedet på vejen mod udrulning af et massemarked;

- Kommunikere om den teknologiske og kommercielle lønsomhed for brintdrevne lastbiler i stor skala

- Have drøftelser med politiske beslutningstagere og tilsynsmyndigheder for at fremme en politik, som kan støtte en bæredygtig og hurtig aktivering af markedet for lange transporter uden CO2-emissioner.


Om de involverede virksomheder

IVECO
IVECO udvikler, fremstiller og markedsfører en bred vifte af varevogne, mellemtunge lastbiler og tunge lastbiler, terrængående lastbiler og lastbiler til brug ved eksempelvis i off road-missioner. IVECO invester i el- og brintteknologi sammen med en af verdens avancerede motorproducenter: FPT Industrial, som også er den el af CNH Industrial, og gennem sit partnerskab med Nikola Corporation.

Shell New Energies NL B.V.
Royal Dutch Shell plc arbejder for at støtte udviklingen af et globalt brintmarked ved at skabe en helhedsvirksomhed, som strækker sig fra sol og vind til brintproduktion og i sidste ende levere til en voksende målgruppe af kunder inden for transport, tung industri og andre sektorer, som er vanskelige at dekarbonisere.

Daimler Truck AG
I september 2020 fejrede Daimler Truck AG verdenspremieren på konceptlastbilen Mercedes-Benz GenH2 Truck. Den er konceptualiseret med flydende brint til fleksible og krævende langdistance-godstransporter med en rækkevidde på op til 1.000 kilometer eller derover på én tank i serieversionen. Daimler Truck AG planlægger at påbegynde kundetester af GenH2 2023; serieproduktionen skal starte i anden halvdel af 2020’erne. I november underskrev Volvo-koncernen og Daimler Truck AG en bindende aftale om et joint venture om at udvikle, producere og kommercialisere brændselscellesystemer.

OMV Aktiengesellschaft
OMV producerer og markedsfører olie, gas, innovativ energi og petrokemiske løsninger på en ansvarlig måde. Bæredygtighed er en integreret del af OMV’s virksomhedsstrategi. OMV støtter overgangen til en lavemissionsøkonomi og har fastlagt målbare mål for at reducere CO2-intensiteten og indføre nye energi- og petrokemiske løsninger.

Volvo Group og Hydrogen
Volvo-koncernens ambition er, at 100 procent af vores produkter skal være fossilfrie fra 2040. Det vil ske via en gradvis overgang til el, både batteri- og brændselscelle elektrisk. For tilpasninger med tungere laster eller længere afstand vil brændselsceller være en vigtig teknologi. De to teknologier supplerer hinanden og begge vil være nødvendige for, at vi skal kunne opbygge fremtidens bæredygtige transportsystemer. I november underskrev Volvo-koncernen og Daimler Truck AG en bindende aftale om et joint venture om at udvikle, producere og kommercialisere brændselscellesystemer.

Emner

Kategorier


IVECO er et selskab i CNH Industrial N.V. koncernen, en global leder inden for kapitalgodesektoren noteret på New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) og på den italienske børs’ Mercato Telematico Azionario (MI: CNHI). IVECO udvikler, fremstiller og markedsfører et bredt spekter af lette, mellemtunge og tunge erhvervskøretøjer og entreprenørkøretøjer.

Det store produktudbud omfatter Daily, der går fra 3,3 til 7,2 tons totalvægt, Eurocargo fra 6 til 22 tons, og det tunge segment over 16 tons, Trakker (specielt til offroad anvendelser) og IVECO WAY-serien med landevejsmodellen IVECO S-WAY samt IVECO X-WAY til lettere terrænkørsel. Desuden producerer koncernen, under navnet IVECO Astra, entreprenørkøretøjer, stive og leddelte dumpere samt specialkøretøjer.

IVECO har over 21.000 ansatte og producerer køretøjer med brug af de nyeste teknologier i 7 lande over hele verden, i Europa, Asien, Afrika, Oceanien og Latinamerika. 4.200 salgssteder og serviceværksteder i over 160 lande garanterer teknisk support overalt, hvor der er en Iveco-lastbil på arbejde.

Pressekontakt

Jan-Åke Carlsson

Jan-Åke Carlsson

Pressekontakt PR & Communication Manager IVECO North Europe & Baltics +46 70 263 09 50

Den ideelle partner for bæredygtig transport

IVECO er et mærke tilhørende Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO designer, producerer og markedsfører en bred vifte af lette, mellemstore og tunge erhvervskøretøjer, terrængående lastbiler og køretøjer til applikationer som f.eks. off-road missioner.

IVECO Danmark A/S
Roholmsvej 19
2620 Albertslund
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum