Gå til indhold
IVECOs NP-lastbil
IVECOs NP-lastbil

Pressemeddelelse -

IVECO glæder sig over Forbundsdagens trafikudvalgs beslutning om at forlænge vejafgiftsfritagelsen for tunge naturgasdrevne lastbiler på de tyske motorveje

Karl Holmeier, medlem af Forbundsdagen og Forbundsdagens trafikudvalg, bekræfter planerne om forlængelse af afgiftsfritagelse for tunge lastbiler på motorvejene.

Hvis forslaget godkendes af Forbundsdagen og Forbundsrådet som forventet, vil køretøjer på over 7,5 tons, der kører på komprimeret og flydende naturgas (CNG og LNG), være fritaget for motorvejsafgift frem til den 31. december 2023.

Forlængelsen vil gavne transportfirmaer, hvis flåder omfatter IVECOs tunge NP-lastbiler, både på de tyske og internationale ruter på grund af landets centrale position ved knudepunkterne for de vigtigste europæiske trafikkorridorer.

Afgiftsfritagelsen vil yderligere reducere de samlede ejeromkostninger (TCO) for IVECOs Natural Power-lastbiler, øge de økonomiske fordele og forbedre investeringsafkastet for disse køretøjer. Sammen med udvidelsen af distributionsnettet for naturgas vil dette øge omstillingen til denne rene og betydeligt mere støjsvage teknologi.

Torino, 8. maj 2020

Den tyske Forbundsdag og Forbundsrådet forventes at forlænge fritagelsen for naturgaslastbiler på over 7,5 tons fra motorvejsafgiften (MAUT), der blev indført 1. januar 2019, frem til 31. december 2023. Det betyder, at IVECOs naturgasdrevne tunge lastbiler, IVECO S-WAY NP og IVECO X-WAY NP, fortsat kan køre gratis på de tyske motorveje og dermed øge disse køretøjers økonomiske fordele for logistikoperatører og mindre byggefirmaer.

Thomas Hilse, IVECO Brand President, udtaler: ”Hos IVECO glæder vi os over nyheden om, at den tyske Forbundsdags trafikudvalg har fremsat et nyt forslag til behandling i Forbundsdagen om at forlænge afgiftsfritagelsen for tunge naturgaslastbiler. Den endelige beslutning, der forventes i juni, vil være en klar anerkendelse af de miljømæssige fordele ved denne teknologi frem mod nul-emissioner. LNG-infrastrukturen vokser med åbning af et stigende antal nye tankstationer, ligesom den der for nylig åbnede i Berlin Potsdam.

Sammen med det ekspanderende distributionsnet og de eksisterende statslige subsidier til dette brændstof, vil denne udvidelse give vores kunder et klart signal om, at omstillingen til LNG-transport ikke kan stoppes - og med biogas vil transporten være emissionsfri. ”

Den nye langturslastbil IVECO S-WAY NP i dens fulde LNG-version er det perfekte køretøj til at drage fordel af afgiftsfritagelsen. Den er den eneste tunge lastbil specielt designet til langdistancetransport med en rækkevidde på op til 1.600 km. IVECO S-WAY blev lanceret i 2019 og er meget hurtigt blevet en favorit blandt ejere og chauffører.

IVECO har været banebrydende inden for naturgasteknologien i over 20 år og kan derfor tilbyde et markedsførende komplet modelprogram af naturgasbiler kombineret med den erfaring, som forhandlernettet har opnået ved at servicere de over 7.000 LNG-køretøjer, der er solgt i hele Europa.

I dag dækker distributionsnettet for naturgas allerede de vigtigste transportveje gennem hele Europa, og udbygningen er i fuld gang. Antallet af LNG-tankstationer forventes således at stige fra 249 i 2019 til over 450 i 2022. Lastbiler der kører på ruter gennem Tyskland, vil ikke kun have den økonomiske fordel af vejafgiftsfritagelsen, men også den operationelle fordel ved en veludviklet infrastruktur, som vil blive yderligere udvidet på kort sigt som et resultat af den tyske forbundsregerings fokus på naturgas som et nøgleelement i strategien for at nå regeringens klimamål.

Et yderligere signal til fordel for anvendelse af naturgastransport kommer fra den anden side af den tyske grænse, fra Østrig, som har indført en fritagelse for LNG-lastbiler fra det sektorale kørselsforbud for visse godstyper i Tyrol. En ændring af beskatningsreglerne for naturgas er desuden trådt i kraft pr. 1. januar 2020, hvor LNG nu klassificeres som en gas og derfor ikke længere er omfattet af afgiften for fossile brændsler.

Emner

Tags


IVECO er et selskab i CNH Industrial N.V. koncernen, en global leder inden for kapitalgodesektoren noteret på New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) og på den italienske børs’ Mercato Telematico Azionario (MI: CNHI). IVECO udvikler, fremstiller og markedsfører et bredt spekter af lette, mellemtunge og tunge erhvervskøretøjer og entreprenørkøretøjer.

Det store produktudbud omfatter Daily, der går fra 3,3 til 7,2 tons totalvægt, Eurocargo fra 6 til 22 tons, og det tunge segment over 16 tons, Trakker (specielt til offroad anvendelser) og IVECO WAY-serien med landevejsmodellen IVECO S-WAY samt IVECO X-WAY til lettere terrænkørsel. Desuden producerer koncernen, under navnet IVECO Astra, entreprenørkøretøjer, stive og leddelte dumpere samt specialkøretøjer.

IVECO har over 21.000 ansatte og producerer køretøjer med brug af de nyeste teknologier i 7 lande over hele verden, i Europa, Asien, Afrika, Oceanien og Latinamerika. 4.200 salgssteder og serviceværksteder i over 160 lande garanterer teknisk support overalt, hvor der er en Iveco-lastbil på arbejde.

Pressekontakt

Jan-Åke Carlsson

Jan-Åke Carlsson

Pressekontakt Communication +46 70 263 09 50