Gå til indhold
KommuneKredits grønne lån har blandt andet været med til at finansiere opførelsen af Snekkersten Vandværk, der med nye teknologier minimerer risikoen for udledning af forurenende stoffer.
KommuneKredits grønne lån har blandt andet været med til at finansiere opførelsen af Snekkersten Vandværk, der med nye teknologier minimerer risikoen for udledning af forurenende stoffer.

Pressemeddelelse -

KommuneKredit finansierer den grønne omstilling i kommuner og regioner med udstedelse af grønne obligationer

De kommunale og regionale investeringer i grøn omstilling, som er finansieret blandt andet med midler fra KommuneKredits grønne obligationer, forventes at bidrage til en årlig CO2-reduktion på 665.000 ton. Det svarer til den årlige udledning fra knap 35.000 danskere. KommuneKredit har udstedt grønne lån siden 2017 og havde ved årsskiftet 2019/2020 udbetalt i alt 13,7 mia. kr. i grønne lån.

De danske kommuner og regioner er godt i gang med den grønne omstilling, som de blandt andet finansierer med KommuneKredits grønne lån. Det fremgår af KommuneKredits årlige grønne effektrapport, Green Bond Impact Report 2020, som virksomheden netop har offentliggjort.

I 2019 godkendte KommuneKredits Grønne Komité 81 nye grønne lån med en samlet anlægssum på næsten 2 mia. kr. Hovedparten af lånene finansierede projekter inden for fjernvarme og vand- og spildevandshåndtering, mens en mindre del finansierede energibesparende foranstaltninger. Det glæder adm. direktør i KommuneKredit, Jens Lundager, at virksomheden er med til at understøtte den lokale grønne omstilling:

”I KommuneKredit er vi stolte af, at vi – i tillæg til vores traditionelle finansiering – kan understøtte kommunernes og regionernes grønne ambitioner med vores grønne udstedelser. Projekterne rundt omkring i landet bidrager til en årlig CO2-reduktion på 665.000 ton”.

Flere grønne lån i fremtiden

En af grundstenene i KommuneKredits forretning er samfundsansvar. Det er derfor helt naturligt for virksomheden at understøtte omverdenens ambitioner, når det kommer til grøn omstilling. Jens Lundager forventer, at fremtiden vil bringe endnu flere grønne lån med sig:

”I takt med at der i stigende grad bliver efterspurgt grønne løsninger, forventer jeg, at grønne lån kommer til at udgøre en endnu større andel af vores samlede låneportefølje.”

Se den samlede liste over grønne projekter, som KommuneKredit finansierer med grønne obligationer.

Emner

Kategorier


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Kontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622

KommuneKredit

KommuneKredit er en ganske særlig finansiel virksomhed, der er med til at sikre kommuner og regioner mere lokal værdi for borgernes penge. Til glæde for alle. Hvad enten vi bor i Nørresundby, Nakskov eller på Nørrebro.

Grundlæggende er KommuneKredit en forening. En forening, der gør det muligt for kommuner og regioner at få enkel og hurtig adgang til finansiering af deres projekter. Store som små. Til de lavest mulige omkostninger. På lige vilkår for alle – i hele landet.

Det gælder også, når lokale selskaber og institutioner med en kommunal garanti i ryggen låner penge til alt lige fra museer til kystsikring. Så er vi med.

Sådan har det været helt tilbage siden 1899, hvor KommuneKredit udbetalte det første lån. Og det er ikke at tage munden for fuld, når vi siger, at KommuneKredit siden har spillet en central rolle for det lokale selvstyre og i opbygningen af det moderne danske samfund.

Sådan er det også i dag, hvor vores dedikerede, kompetente medarbejdere rådgiver om og formidler mere end 2.000 årlige lån og finansielle leasingaftaler til alt lige fra leasing af elbiler til hjemmeplejen, indkøb af nye scannere til hospitalerne eller til etablering af fjernvarme ude i det ganske land. Eller til noget helt fjerde.

Men sikkert er det - det er til glæde for alle, for det lokale demokrati og for fremtidens grønne Danmark.

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum