Gå til indhold
I Oksbøl uden for Varde er en gammel flygtningelejr fra anden verdenskrig ved at få et ansigtsløft og bliver dermed Danmarks første museum om flugt. KommuneKredit har finansieret opførsel af museet.
I Oksbøl uden for Varde er en gammel flygtningelejr fra anden verdenskrig ved at få et ansigtsløft og bliver dermed Danmarks første museum om flugt. KommuneKredit har finansieret opførsel af museet.

Pressemeddelelse -

KommuneKredit præsenterer tilfredsstillende 2021-resultat med styrket grønt fokus

KommuneKredit ser tilbage på et tilfredsstillende 2021, hvor bl.a. finansiering af indefrosne feriemidler og lån til fjernvarmesektoren øgede udlånet med 8,7 mia. kr. Samtidig foretog virksomheden et gearskifte i arbejdet med bæredygtighed for yderligere at understøtte den grønne omstilling i de danske lokalsamfund.

Udlån til Vardemuseerne, der opfører Danmarks første museum om flugt og flygtninge. Udlån til 82 plejeboliger i Rødovre Kommune og en ny klimavenlig facadebeklædning til Fonden Klosterhallen i Tønder Kommune. Leasing af 31 ambulancer til Region Midtjylland og et busdepot til Esbjergs el-busser. Det er blot nogle eksempler på finansiering, som KommuneKredit har ydet til de danske lokalsamfund i året, der er gået.

KommuneKredit havde en tilfredsstillende økonomisk udvikling i 2021 med et resultat før skat på 487 mio. kr. mod 278 mio. kr. i 2020. Forskellen skyldtes primært værdireguleringer. Foreningens samlede udlån voksede i 2021 med 8,7 mia. kr. Stigningen skyldtes blandt andet et ekstraordinært udlån på ca. 6 mia. kr. til at finansiere regionernes indbetaling af indefrosne feriemidler, jf. økonomiaftalen for 2021 mellem Danske Regioner og regeringen.

I forbindelse med offentliggørelsen af Årsrapport 2021 siger administrerende direktør i KommuneKredit, Jens Lundager:

”KommuneKredit er en non-profit forening, og vores mission er at skabe økonomisk råderum for kommuner og regioner i Danmark ved at tilbyde finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige omkostninger. Det gør vi på helt lige vilkår uanset projektet, eller hvor det er i Danmark – om det er 6 mia. kr. til indefrosne feriemidler til regionerne eller 50 mio. kr. til et museum om flugt i Oksbøl.”

Læs mere i KommuneKredits Årsrapport 2021.

Et bæredygtigt gearskifte

KommuneKredits kunder har høje ambitioner for den bæredygtige omstilling i de danske lokalsamfund. I 2021 godkendte KommuneKredits Grønne Komité således 148 grønne lån til en værdi af 4,9 mia. kr. For at fortsætte understøttelsen af den grønne omstilling i de danske lokalsamfund og samtidig udnytte muligheden for at hæve standarden for den grønne finansiering blev der i 2021 arbejdet på nye rammer for den grønne finansiering. De blev lanceret i KommuneKredits Green Bond Framework i februar 2022.

De nye rammer lever op til de nye standarder i markedet. Samtidig udvides lånekategorierne fra fire til seks, så kommuner og regioner nu kan få grønne lån til investeringer inden for områderne Energi, Vand og spildevand, Affaldshåndtering- og behandling, Grønne bygninger, Klimavenlig transport samt Klimasikring.

I 2021 har KommuneKredit også forstærket fundamentet for det strategiske arbejde med bæredygtighed ved at etablere afdelingen Finans & Bæredygtighed med nye miljøfaglige kompetencer. Hertil kommer et løbende fokus på at styrke virksomhedens indsatser inden for det miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige område (ESG).

”Helt i tråd med vores Strategi 2025 arbejder vi på at understøtte kommuner og regioners ambitioner om bæredygtig omstilling. Det gør vi blandt andet ved at styrke rammerne for vores bæredygtige obligationer og på den måde imødekomme den stigende efterspørgsel efter bæredygtige investeringer, der ses verden over. Men vi kigger naturligvis også indad for at styrke vores ESG-indsatser og dermed fremtidssikre forretningen,” siger Jens Lundager.

Læs mere om KommuneKredits arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar i Sustainability Report 2021.

Forventninger til 2022

Strategien for de kommende år byder på planer for fortsat transformation af KommuneKredit, der i disse år arbejder fokuseret på at skabe fremtidens KommuneKredit som en veldrevet, tilgængelig og bæredygtig finansiel virksomhed.

KommuneKredit forventer, at udlånsaktiviteterne normaliserer sig i løbet af 2022 i takt med, at effekten af COVID-19-pandemien på den kommunale og regionale låntagning aftager. KommuneKredit forventer ikke, at krigen i Ukraine vil påvirke virksomhedens mulighed for at fremskaffe finansiering på kapitalmarkederne.

Nøgletal

  • Nettorenteindtægterne var med 383 mio. kr. på linje med forventningen til året.
  • Årets resultat blev på 487 mio. kr. før skat, mens årets totalindkomst blev på 378 mio. kr.
    mod 218 mio. kr. i 2020. Forskellen skyldtes primært værdireguleringer.
  • Markedsværdien af udlån og leasing voksede med 2,5 mia. kr. til knap 195 mia. kr.
  • Egentlig kernekapital (CET1), der svarer til egenkapitalen, steg til 8.775 mio. kr. fra 8.397
    mio. kr. ved udgangen af 2020.

Emner

Kategorier


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Kontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622

KommuneKredit

KommuneKredit er en ganske særlig finansiel virksomhed, der er med til at sikre kommuner og regioner mere lokal værdi for borgernes penge. Til glæde for alle. Hvad enten vi bor i Nørresundby, Nakskov eller på Nørrebro.

Grundlæggende er KommuneKredit en forening. En forening, der gør det muligt for kommuner og regioner at få enkel og hurtig adgang til finansiering af deres projekter. Store som små. Til de lavest mulige omkostninger. På lige vilkår for alle – i hele landet.

Det gælder også, når lokale selskaber og institutioner med en kommunal garanti i ryggen låner penge til alt lige fra museer til kystsikring. Så er vi med.

Sådan har det været helt tilbage siden 1899, hvor KommuneKredit udbetalte det første lån. Og det er ikke at tage munden for fuld, når vi siger, at KommuneKredit siden har spillet en central rolle for det lokale selvstyre og i opbygningen af det moderne danske samfund.

Sådan er det også i dag, hvor vores dedikerede, kompetente medarbejdere rådgiver om og formidler mere end 2.000 årlige lån og finansielle leasingaftaler til alt lige fra leasing af elbiler til hjemmeplejen, indkøb af nye scannere til hospitalerne eller til etablering af fjernvarme ude i det ganske land. Eller til noget helt fjerde.

Men sikkert er det - det er til glæde for alle, for det lokale demokrati og for fremtidens grønne Danmark.

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
Danmark
Besøg vores andre nyhedsrum