Gå til indhold
Ljubljanica-floden skærer sig igennem den gamle bydel.
Ljubljanica-floden skærer sig igennem den gamle bydel.

Nyhed -

Nyt slambehandlingsanlæg i Sloveniens hovedstad optimerer renseanlæggets energiforbrug

Med et nyt fabrikssamlet anlæg får Ljubljana nu et energieffektivt renseanlæg, der gør det delvist selvforsynende med energi.

Det eksisterende renseanlæg i Ljubljana har ikke længere tilstrækkelig kapacitet og savner ny energieffektiv teknologi. Derfor har byens vandselskab valgt at investere i Krügers termiske hydrolyse teknologi, Exelys. Denne teknologi bliver integreret af Krügers moderselskab Veolia, som implementerer det i en nyetableret bygning ved det gamle renseanlæg.

Anlægget giver mulighed for at producere langt større mængder biogas fra anlæggets slam end hidtil. Dermed bliver anlægget i højere grad selvforsynende med energi.

Fremtidens renseanlæg

Folk fra Ljubljanas vandselskab har besøgt Billund BioRefinery, der ofte kaldes Fremtidens Renseanlæg, fordi dets teknologi kombinerer behandling af husholdningsaffald og spildevandsslam, samtidig med at det producerer biogas til el og varme. Det er banebrydende, fordi det bygger på nyudvikling og kombinerer en række teknologier med Krügers termiske hydrolyse som omdrejningspunkt.

- Nu udstyrer vi renseanlægget i Ljubljana med Exelys, så de kan producere væsentligt mere biogas på rådnetankene, hvor gassen så skal drive de eksisterende slamtørrere, siger Lars Henrik Andersen, der er projektingeniør hos Krüger.

Hydrolyseret og udrådnet slam kan lettere afvandes, og sammen med den større gasproduktion, betyder det, at det nye renseanlæg bruger langt mindre energi end det eksisterende anlæg.

- Ud over installeringen af Exelys bliver der også bygget nye forklaringstanke ind, og kapaciteten bliver generelt udvidet. På den måde kan spildevandsanlægget leve op til skærpede nationale og EU krav for udledning i Ljubljanica floden, der løber igennem byens gamle bydel, siger Lars Henrik Andersen.

Krüger dimensionerer Exelys specifikt til renseanlægget og laver styringsbeskrivelser til alle komponenter, der skal bruges. Efter det modulopbyggede anlæg er blevet fremstillet lokalt på et værksted, leveres det som færdigbygget ’package plant’ i Ljubljana dvs. som et fabrikssamlet anlæg.

Exelys teknologien er fleksibel og kan tilpasses alle anlæg og krav. Læs mere om fordelene i boksen til højre.  

Exelys teknologi

 • Innovativ og kompakt løsning til kontinuerlig hydrolyse af slam
 • ’Plug & play’ løsning

Værdi
 • Optimeret slambehandling, der:
  - Reducerer mængden af slamtørstof med 25-35%
  - Producerer 30-50% mere biogas
  - Er fri for lugtgener
 • Mulighed for at reducere investeringsomkostningerne til ny rådnetank – eller alternativt øge kapaciteten på eksisterende rådnetank
 • Reducerer mængden af slam der skal bortskaffes 
 • Fleksibel drift – kan tilpasses alle anlæg og krav
Exelys brugt på Billund Refinery

Fyrtårnsprojekt med 15 mio. kr. i støtte fra MUDP og VTUF. 
PE: 70.000 PE
 • Energiproduktionen er steget med 60 pct. fra ca. 8,6 mio kWh til ca. 14 mio kWh om året.
 • Slammængden er reduceret med 30 pct.
 • Udledningen af næringsstoffer fra anlægget er reduceret med knap 60 pct.
 • Indholdet af kvælstof og fosfor i den organiske gødning er forøget ca. 18 pct.

Emner


Krüger A/S er en internationalt orienteret miljøvirksomhed med speciale i bæredygtig vandbehandling. Vi arbejder som rådgivere, entreprenører og leverandører af teknisk udstyr inden for drikkevand, procesvand og spildevand og bidrager herigennem sammen med vores kunder til at bevare, udvikle og genvinde ressourcer, som er afgørende for menneskers liv. Mange af vores løsninger er patenterede teknologier udviklet i tæt samarbejde med forsyninger og universiteter. 

Krüger er et datterselskab i Veolia Water Technologies, en del af den verdensomspændende Veolia-koncern med mere end 163.000 medarbejdere. Veolia leverer løsninger indenfor Vand, Energi og Genanvendelse, og arbejder målrettet på at genvinde, genanvende og bevare verdens ressourcer.

Pressekontakt

Anne Abraham

Anne Abraham

Pressekontakt HR- og Kommunikationsdirektør 39690222

Relaterede nyheder