Pressemeddelelse -

L'Oréal-UNESCO For Women in Science Priserne kan nu søges

Priserne uddeles til tre lovende forskere inden for naturvidenskab med det formål at promovere kvinder i forskning. Med hæderen følger et beløb på 110 000 kr. Prisuddeling sker ved en ceremoni på Carlsberg Akademi den 15. maj 2019. Søges på http://www.royalacademy.dk/da/Aktuelt/FWIS-2019

Hvad skal vi med kvinder?

I Danmark tager flere kvinder end mænd en lang videregående uddannelse, og næsten lige så mange kvinder som mænd opnår en ph.d.-grad. Derfor giver det stof til eftertanke, at andelen af kvindelige forskere kun udgør cirka en tredjedel af den samlede forskerstab på de danske universiteter, og at kun 20 procent af professorerne i Danmark er kvinder. Her er spørgsmålet, om ikke der går talent til spilde? (. . .) Hvis vi skal drive Danmark fremad, har vi brug for alle talenter.

Det står i forordet til Danmarks talentbarometer for universiteterne 2017*, og det understreger, at Danmark stadig har brug for, at de bedste talenter bringes i spil, hvis vi vil fastholde og udbygge vores position som et førende vidensamfund.

Et eminent videnskabeligt bedømmelsesudvalg

Ansøgningerne til L’Oréal-UNESCO For Women in Science Priserne bedømmes af et videnskabeligt bedømmelsesudvalg på højeste niveau med repræsentanter for de tre parter, Videnskabernes Selskab, den danske UNESCO-nationalkommission og L’Oréal Danmark.

I Danmark har foreløbig 30 eminente forskere modtaget prisen siden 2007. Deres strålende karriere vidner om den høje kvalitet af forskning, disse kvinder driver. Bl.a. kan nævnes Kristine Niss, der modtog prisen i 2007, og som nu er Professor i fysik ved Roskilde Universitet; Karin Frei fik prisen i 2009. Hun er første kvindelige Professor på Nationalmuseet og har fået stor anerkendelse for sine studier af nationalklenodiet Egtvedpigen. Et andet godt eksempel er Tine Jess, der var blandt pristagerne i 2013. Hun er for nylig udnævnt til Professor i Klinisk epidemiologi ved Københavns Universitet. Pristagerne siger, at priserne gør en forskel for at opnå synlighed og anerkendelse i den videnskabelige verden. Tidligere pristagere kan ses på http://www.royalacademy.dk/da/Arrangementer/Priser/Om-For-Women-In-Science

Fakta om L’Oréal-UNESCO For Women in Science Priserne

 • L’Oréal-UNESCO For Women in Science Awards blev stiftet af L’Oréal Fonden og UNESCO i 1998
 • Siden begyndelsen har mere end 3100 kvindelige forskere i verden modtaget priser, 3 har efterfølgende modtaget Nobelprisen
 • Årligt udvælges fem senior pristagere fra fem kontinenter og 15 International Rising Talents fra hele verden. Blandt disse var i 2015 Signe Normand, Ass. Professor Aarhus Universitet og i 2016 Dorthe Ravnsbæk Ass. Professor Syddansk Universitet.
 • Nationale programmer findes i mere end 50 lande, i Norden i Danmark, Finland og Sverige.

*Mænd og kvinder på de danske universiteter – Danmarks Talentbarometer https://ufm.dk/publikationer/2017/maend-og-kvinder-pa-de-danske-universiteter-danmarks-talentbarometer-2017

Om Unesco

Unesco er FNs organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab. Organisationens formål er at bidrage til fred og sikkerhed ved at fremme samarbejde mellem nationerne inden for de nævnte områder. UNESCO iværksætter også praktiske samarbejdsprojekter inden for de fire områder. UNESCOs videnskabs-samarbejde har til formål at fremme bæredygtig udvikling og socialt bæredygtige samfund samt interkulturel dialog. En af UNESCOs prioriteter i alle dets aktiviteter er ligestilling. I Danmark er UNESCO en del af Undervisningsministeriets internationale arbejde.

http://www.uvm.dk/internationalt-arbejde/unesco

Om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab virker for at styrke videnskabens stilling i Danmark og for at fremme tværvidenskabelig forståelse. Det fungerer som samarbejdsorgan og mødested for fremtrædende forskere fra alle områder af grundvidenskabelig forskning fra hele landet.

Selskabet udøver sin virksomhed ved at afholde medlemsmøder, ved udgivelse af skrifter, ved rådgivende og formidlende virksomhed, samt ved deltagelse i internationalt samarbejde. Selskabet har 260 danske medlemmer og mere end 200 udenlandske medlemmer.

http://www.royalacademy.dk

Related links

Emner

 • Uddannelse

Kategorier

 • forskning
 • kvinder
 • tine jess
 • karin frei
 • kristine niss
 • prisuddeling
 • kvinder i forskning

L’Oréal har arbejdet passioneret med skønhed i mere end 100 år. Med sin enestående portefølje på 34 internationale og meget forskellige mærker har virksomheden i 2017 nået en omsætning på 26,02 milliarder euros og beskæftiger 82.600 medarbejdere verden over. Som verdens førende beauty virksomhed findes L'Oréal i alle distributionskanaler: den brede distribution, stormagasiner, apoteker, frisørsaloner, i travel retail, on-line og med egne forretninger for visse mærker.

Forskning og innovation og et dedikeret forsker team på 3.885 medarbejdere er grundstenen i L'Oréals strategi, som er at leve op til alle behov for skønhedsprodukter i hele verden. L'Oréals nye bæredygtighedsmål pr 2020 'Sharing beauty with all' definerer ambitiøse målsætninger for bæredygtig udvikling i hele virksomhedens værdikæde.www.loreal.com

I Danmark beskæftiger L’Oréal 450 medarbejdere på det nordiske hovedkontor i København samt firmaets distributionscentral i Greve.

Pressekontakt

Sonja Christensen

Pressekontakt Kom. Dir. Corporate kommunikation; Human Resources, finans, forskning, CSR 43246650

Relateret materiale