Pressemeddelelse -

Ny udstilling på Moesgaard: Forgængelighedens museum - historier fra Nepal, Papua Ny Guinea og Tibet

Vi lever i en verden præget af forgængelighed: Intet varer evigt. Heller ikke de genstande, som gemmer sig i samlingerne på museerne. Forfald og tab af dyrebare besiddelser er et eksistensvilkår. Vi oplever alle, at højt skattede levemåder forandres. Eller vi kan blive ramt af sygdom, og vi ældes og skal med tiden dø.

Dette er et udtryk for ’impermanens’- erkendelsen af, at alt er foranderligt.

Som mennesker bliver vi udsat for følelsen af tab, og vi prøver på forskellige måder at holde erkendelsen af vores forgængelighed fra livet i strakt arm. Vi holder fast i ting ved at reparere og vedligeholde dem, og vi opretholder vores traditioner eller genopfinder dem. Vi ofrer megen tid og energi på at forlænge livet.

Også museer skal forholde sig til, at alt er forgængeligt. Museer har samlinger af genstande og informationer om dem og de kulturer, de kommer fra, og dem bevarer de så godt som muligt og i princippet for altid. Men heller ikke genstande og informationerne om dem varer evigt.

9. februar åbner Moesgaard Museum en ny udstilling i museets udstillingslaboratorium, som handler om netop forgængelighed: af genstande, levevis og livet selv.

I udstillingen Forgængelighedens museum vækker tre antropologer gamle samlinger til live og etablerer deres nutidige værdi både i Danmark og i de lande, samlingerne kommer fra: Nepal, Papua Ny Guinea og Tibet.

I udstillingen blander antropologerne gamle og nye samlinger for at vise, hvordan forskellige folk i de tre lande forholder sig til livets forgængelighed. Nogle prøver at imødegå den ved at gentage bestemte ritualer, ved at bruge holdbare materialer, og ved at genanvende traditionelle udtryksformer. Andre tror på, at forgængeligheden er uundgåelig, og at den burde værdsættes som et positivt livsvilkår. Det gælder bl.a. buddhistiske munke, som skaber en mandala af sand og bryder den op igen, og unge fra Tibet og Papua Ny Guinea, der omfavner livet ved at blande nye og gamle udtryksformer på kreative måder.

Udstillingen Forgængelighedens museum indeholder både ældre og ny-indsamlede etnografiske genstande, kunstværker, video og audio præsentationer, ekspertskærme og scenografier. Udstillingen er baseret på et forskningsprojekt, Precious Relics, som Aarhus Universitet og Moesgaard Museum står bag.

Udstillingen er skabt af tre nutidige antropologer, der arbejder på Moesgaard Museum og Aarhus Universitet: Ulrik Høj Johnsen, Ton Otto og Cameron David Warner. De har hver især arbejdet med eksisterende etnografiske samlinger, der er lavet af Werner Jacobsen (1914-1979), Alfred Bühler (1900-1981) og Prins Peter af Grækenland og Danmark (1908-1980). Baseret på de tre afdøde indsamleres resultater, har de tre antropologer indsamlet nye etnografiske genstande og lavet udstillinger i Nepal, Papua Ny Guinea og Indien med lokale samarbejdspartnere.

Udstillingen kan ses fra 9. februar til 19. maj i Moesgaards udstillingslaboratorium. Den er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond, Kultur og Kommunikation.

I forbindelse med udstillingen vil besøgende på museet i vinterferien i uge 7 kunne opleve, hvordan en gruppe buddhistiske munke på besøg fra Nepal vil skabe en traditionel mandala af sand på museet. Munkene vil afvikle mandalaen igen ved en særlig ceremoni 19. maj, hvor udstillingen lukker.

Ny udstilling på Moesgaard

Forgængelighedens museum

9. februar – 19. maj 2018

Yderligere information om udstillingen kan fås hos professor Ton Otto, Aarhus Universitet, på mail: ton.otto@cas.au.dk eller mobil 40384771 eller hos udstillingskoordinator Ditte Lyngkær Pedersen på mail: dlp@moesgaardmuseum.dk eller mobil 30297240.

Pressefotos vedhæftet:

Foto af munke og mandala krediteres:

Foto Pema Ts’al Monastic Institute

Foto af kranie krediteres:

Foto: Stephan Abry, kranie i træskål 1932, Museum der Kulturen, Basel, Bühler collection.

Emner

  • Kultur

Moesgaard Museum er et kulturhistorisk museum ved Aarhus, der viser arkæologiske og etnografiske udstillinger i international klasse. Museet forsker i og formidler menneskelivets mangfoldighed i et tæt samarbejde med Aarhus Universitet.

Pressekontakt

Bodil Jensen

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og presse 20466373

Relateret materiale

Relaterede events