Gå til indhold
Programmet hjælper mere end 10.000 familier i Elfenbenskysten og udvider i år til Ghana til at inkludere i alt 30.000 familier. Inden 2030 sigter programmet mod at nå 160.000 kakaodyrkende familier i Nestlés globale kakaoforsyningskæde.
Programmet hjælper mere end 10.000 familier i Elfenbenskysten og udvider i år til Ghana til at inkludere i alt 30.000 familier. Inden 2030 sigter programmet mod at nå 160.000 kakaodyrkende familier i Nestlés globale kakaoforsyningskæde.

Pressemeddelelse -

Stigning i udbytte og indkomst for kakaodyrkende familier i Nestlés indkomst accelerator program

Nestlés indkomst accelerator program hjælper kakaobønder med betydeligt at forbedre produktiviteten og øge deres nettoindkomst, ifølge en rapport udgivet af KIT Institute. Rapporten fremhæver, at kvalitetsbeskæring på kakaogårde har bidraget til en stigning i kakaoafkastet på 32%. De deltagende husstandes samlede nettoindkomst steg med 38%, hvilket førte til, at en større andel af disse husstande nåede en levedygtig indkomst.

Rapporten er baseret på en undersøgelse foretaget over de første 18 måneder af indkomst accelerator programmet, hvor en stikprøve på 2.000 husstande fordelt på 28 kooperativer i Elfenbenskysten blev undersøgt.

Studiet fandt desuden, at Nestlés indkomst accelerator program effektivt har formindsket sygdomme og skadedyr på gårde, takket være implementeringen af gode landbrugspraksisser. Programmet har faciliteret indkomstdiversificering, fremmet finansiel adgang og haft en positiv indvirkning på kvinders empowerment og børns skolegang. Skoleindskrivning er et centralt fokusområde i indkomst accelerator programmet, og andelen af børn, der går i skole, er steget med 10 procentpoint (sammenlignet med 5 procentpoint i kontrolgruppen).

Endvidere er der sket en markant stigning i andelen af husstande, der investerer i små virksomheder, som for eksempel agroforarbejdning, butikker, frisørsaloner eller sæbefremstilling. Stigningen er mere end dobbelt så stor, idet den er steget fra 21% i 2022 til 55% i 2023. På tidspunktet for undersøgelsen var disse aktiviteter stadig i en udforskende fase og havde endnu ikke genereret betydelige indkomstændringer.

Indkomst accelerator programmet fremmer også kvinders finansielle inklusion ved at lette deres deltagelse i Village Savings and Loans Associations (VSLA'er). Disse foreninger tilbyder muligheder for opsparing og lån, med særlig fokus på kvinder, der ønsker at starte eller udvide deres egen virksomhed. De tilbyder forskellige træninger om emner som ligestilling og entreprenørskab. Studiet fremhæver en 52% stigning i antallet af kvinder, der er tilmeldt disse foreninger.

"Testen i fuld skala af Nestlés indkomst accelerator program har bekræftet de oprindelige resultater, vi så i pilotfasen," kommenterede Darrell High, global cocoa manager hos Nestlé. "Programmet transformerer den måde, kakao dyrkes på, ved at professionalisere arbejdskraften og sikre, at træerne beskæres. Det er fantastisk at se, at disse professionelt beskårne gårde leverer højere udbytter, hvilket omsættes til højere indkomst for kakaodyrkende familier. Ved at sætte familien i centrum af programmet, styrker vi kvinder, der støtter deres børns uddannelse og forfølger muligheder for at diversificere husstandens indkomst. Vi fortsætter med at indsamle feedback fra landbrugsfamilierne for at lære og tilpasse programmet tilsvarende. Vi er spændte på at have påbegyndt opskaleringen af programmet til 30.000 landbrugsfamilier og vil fortsætte med at rapportere om vores fremskridt." Den fulde rapport kan læses her.

Indkomst accelerator programmet blev lanceret i januar 2022 med det formål at hjælpe med at lukke indkomstgabet for kakaodyrkende familier og tackle risici for børnearbejde. Programmet opmuntrer til adfærdsændring og belønner positive praksisser, både inden for husstande og på farme. Programmet tilbyder incitamenter til kakaodyrkende familier, der tilmelder deres børn i skole, anvender gode landbrugspraksisser, deltager i agro-skovbrugsaktiviteter og diversificerer deres indkomstkilder.

Indtil videre har programmet støttet mere end 10.000 familier i Elfenbenskysten og udvider i år til Ghana for at inkludere i alt 30.000 familier. Inden 2030 sigter programmet mod at nå cirka 160.000 kakaodyrkende familier i Nestlés globale kakaoforsyningskæde for at skabe en effekt i stor skala.

Rapporten publiceres to måneder efter at the Chocolate Scorecard, der rangerer de 38 største chokoladeproducenters bæredygtighedsstatus, blev offentliggjort. I denne rangering placeres Nestlé på en samlet 8 plads, en 2 plads mht indsats for reducering af ricici for børnearbejde og en 5 plads inden for indsatser addreseret til afskovning og klima.

Flere detaljer om Nestlés indkomst accelerator program kan findes her: infographic (pdf, 700Kb)

Emner

Kategorier


Nestlé er verdens største fødevarevirksomhed, med hovedkontor i Vevey, Schweiz, og et nordisk hovedkontor i København. Nestlé opererer i 187 lande verden over og har 308.000 ansatte, hvoraf 5.000 er dedikeret til forskning og udvikling. Nestlé genererer årligt omtrent 580 milliarder danske kroner i global omsætning. Virksomhedens mission er at forbedre livskvaliteten og bidrage til en sundere og mere bæredygtig fremtid. Inden 2030 sigter Nestlé mod at reducere sine CO2-udledninger med 50% fra et udgangspunkt i 2018 og sikre, at mindst 50% af de ingredienser, de indkøber, kommer fra regenerative landbrugspraksisser. Inden 2025 vil 100% af alle ingredienser blive indkøbt fra forsyningskæder uden skovrydning og produceret ansvarligt. Virksomheden investerer over 50 milliarder danske kroner i bæredygtighedsinitiativer inden 2030 og mere end 11 milliarder danske kroner årligt i fødevareforskning, og er dermed i front af transformationen af det globale fødevaresystem til at blive mere bæredygtigt.

Nestlés portefølje inkluderer over 2.000 globale mærker såsom NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, After Eight, Purina Petfood, NAN, Cheerios og KitK

Kontakt

Anna Rise

Anna Rise

Pressekontakt Kommunikationschef, Danmark

Velkommen til Nestlé Danmark!

Nestlé Danmark forhandler og markedsfører en række stærke varemærker som NESCAFÉ, NAN, Hälsans Kök, Maggi, Smarties, After Eight, NESCAFÉ Dolce Gusto, NESQUIK, FITNESS og CHEERIOS.

Alle produkter produceres ud fra en målsætning om at give forbrugeren et kvalitetsprodukt, som smager godt og samtidig er sundt.