Gå til indhold
#privateskoler
#privateskoler

Nyhed -

Fakta: Privatskoler ”støvsuger” ikke kommuner for de stærkeste elever

Fakta: Privatskoler ”støvsuger” ikke kommuner for de stærkeste elever

Danmarks Private Skoler ønsker at bringe flere fakta ind i skoledebatten og har derfor undersøgt*, om der er særlige mønstre, når man ser på privatskolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler.

Det er faktuelt forkert at sige, at privatskolerne ”støvsuger" en kommune for de socioøkonomisk stærkeste elever. Elever med en stærk socioøkonomisk baggrund har en tendens til at bo i udvalgte geografiske områder, og hvor dette er tilfældet, går eleverne med en ressourcestærk baggrund også på den lokale folkeskole.

Der er ikke noget, der tyder på, at privatskolerne er konkurrenter til hverken de nærmeste lokale folkeskoler eller de ”stærkeste” folkeskoler i kommunen. Elevernes pendlerafstand til privatskolen viser også, at privatskolerne ikke kun tiltrækker motiverede forældre og elever i deres umiddelbare nærområde, og ellers overlader en gruppe af elever til folkeskolen ved siden af.

Knapt 45 pct. af privatskoleleverne bor indenfor en radius af 2 km fra deres skole, mens hele 75 pct. af eleverne på de folkeskoler med den stærkeste sociale profil i kommunerne bor indenfor 2 km fra deres skole. Eleverne på privatskole pendler i gennemsnit over dobbelt så langt til deres skole. Læs også Privatskolelever kommer fra et større opland

*Grundskolen i Danmark er udgangspunkt for megen debat. En debat, der til tider er præget af selvforstærkende, men udokumenterede ”fortællinger”. Det gælder både debatten om de offentlige og de private skoler. Analysefirmaet Epinion har udført undersøgelser for Danmarks Private Skoler, bl.a. ”Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau” og senest ”Ligheder og forskelle – private skoler og folkeskoler i lokalområder”. Undersøgelserne er udarbejdet med udgangspunkt i foreningens medlemsskoler. Undersøgelserne viser en række interessante karakteristika, både i forhold til privatskolerne generelt og lokalt. Samtidig viser undersøgelserne en stor diversitet blandt de private skoler. Undersøgelsernes resultater understreger bl.a., at det er relevant at tale ind i privatskolernes værdimæssige, historiske og lokale kontekst, når skoleformerne er til debat.
Læs mere her

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Pressekontakt Kommunikationsansvarlig chefkonsulent +45 33 30 79 27

Relateret materiale

Danmarks Private Skoler

Danmarks Private Skoler er organisation for frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser fordelt over hele Danmark.
Foreningen varetager skolernes interesser over for bl.a. Folketinget og Undervisningsministeriet. Interessevaretagelsen understøttes af foreningens kommunikationsvirksomhed, projekt- og analysearbejde. Foreningens sekretariat rådgiver skolerne i juridiske, økonomiske, ledelsesmæssige, pædagogisk- og undervisningsrelaterede spørgsmål.
Foreningen har desuden en omfattende kursusvirksomhed for skolernes ledelser og bestyrelser.

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Danmark