Gå til indhold
​Fokus på FN’s verdensmål: Et møde mellem elever og politikere

Nyhed -

​Fokus på FN’s verdensmål: Et møde mellem elever og politikere

Nytiltrådte Skanderborg-borgmester Frands Fischer (S), klimaordfører Jens Joel (S) og formanden for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr svarede gladeligt på mange forskellige spørgsmål fra eleverne til ”Topmøde” på Skanderborg Realskole.

Folketingspolitiker, Jens Joel, kommunalpolitiker, Frands Fischer, og foreningspolitiker, Karsten Suhr, var alle taget til Skanderborg Realskole for at deltage i skolens ”Topmøde”. Hvert år deltager skolen i kampagnen ”Hele Verden i Skole”, der sætter FN’s verdensmål, og i særlig grad børns ret til uddannelse, på skoleskemaet. I år havde skolen derudover valgt at sætte intensivt fokus på verdensmålet om klima. Topmødet er blevet en fast tradition på skolen i forbindelse med deltagelsen i kampagnen. Målet er, at det skal styrke elevernes lyst til og mod på demokratisk deltagelse, når de får mulighed for at stille deres spørgsmål direkte til politikerne. Og meget tyder, at der både var lyst og mod hos eleverne.


Gode spørgsmål og ros til eleverne

I ”Hallen” på Skanderborg Realskole sad eleverne spændt klar og tog med klapsalver imod de tre politikere. Først præsenterede politikerne sig og takkede for invitationen. Alle gav de udtryk for, at de havde set frem til at være med og til at svare på spørgsmål. Bagefter fik en række elever lov til at stille deres spørgsmål. En efter en tog de fat om mikrofonen, præsenterede sig pænt overfor politikerne og stillede deres spørgsmål, som nogle gange var rettet til en enkelt, og andre gange til alle tre politikere: Hvad gør du for, at skolerne passer bedre på klimaet? Vil du love at køre el-bil, hvis du bliver minister? Hvad er jeres holdning til, at man vil erhvervsrette 10. klasse? Spørgsmålene var mangeartede og blev alle besvaret grundigt af politikerne.

Der var også stor ros til det unge skolepublikum fra politikerne. Ved et spørgsmål, der handlede om, hvad politikerne vil ændre i grundskolen, for at den bliver mere klimavenlig, svarede formand for Danmarks Private Skole, Karsten Suhr først:

»Jeg vil f.eks. få andre til at blive inspireret af jer og jeres tværfaglige og intensive arbejde med klima. Det er vigtigt, at temaet bliver belyst ud fra forskellige fag og med kreative tiltag. I børn har en god måde at tænke nyt på«.

Herefter supplerede klimaordføreren, Jens Joel:

»Jeg er enig med Karsten, at tværfagligheden er vigtig. Det er f.eks. noget af det, som vi kan lære af. Vi har opdelt alt i ministerier, som ikke nødvendigvis er alt for gode til at tale sammen. Et tema som klima skal jo egentlig behandles tværministerielt, da det er flere ændringer på forskellige områder, som der er del af løsningen. Ved at kunne nedbryde barrierer, kan man få gjort noget ved klimaforandringer, for der skal en stor kollektiv og kreativ tilgang til«.


Hvorfor gør skolen det?

Det årlige arbejde med projektet ”Hele verden i skole” ligger godt i tråd med værdigrundlaget på Skanderborg Realskole, der er en privat grundskole oprettet i 1884. Skolen tror på, at børn, der lærer noget, er glade børn, der trives. Faglighed i fællesskab er derfor udgangspunktet for skoledagen sammen med de mange traditioner, som skolens hverdag er fyldt af. Derudover fortæller lærer, Karen Haugstrup om skolens deltagelse:

»Vi kan på skolen godt lide tanken om, at børn hjælper børn. Derudover bruger vi det som anledning til yderligere at styrke det daglige arbejde med medborgerskab. Vi vil give eleverne en forståelse af det at være del af en globaliseret verden samt begreber som ulighed, rettigheder og fred. Det krydrer vi så også med at lære eleverne om Børnekonventionen. Med andre ord er det del af skolens måde at arbejde med demokratisk dannelse og undervisning i at vokse op i et samfund som det danske med demokrati og ligestilling«.

Og Skanderborg Realskoles mange initiativer og aktiviteter i forbindelse med ”Hele Verden i Skole” glæder formanden for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr:

»Engagement i samfundet og demokratisk dannelse er vigtigt, og dette engagement kommer ikke af sig selv – det kommer, når elever får mulighed for at møde de mennesker, der repræsenterer det politiske niveau. Arrangementet på Skanderborg Realskole er en årligt tilbagevendende begivenhed, og det betyder, at elevernes viden og interesse for større samfundsanliggender fastholdes og forhåbentlig skærpes. Derudover er det vigtigt, at vi, der tager skolegang og undervisning for givet, kæmper for, at skole også bliver et naturligt gode i alle andre lande«.


Fakta om ”Hele Verden i Skolen”
”Hele Verden i Skole” er den danske del af en global kampagne, der sætter børns ret til uddannelse på skoleskemaet.

”Hele Verden i Skole” består af bogen LæseRaketten med et online elev- og lærermateriale, ’Den Globale Aktionsuge’ og en indsamlingskonkurrence, hvor skoleklasser samler ind til børns skolegang i fattige lande.

Kampagnen fokuserer hvert år på et land. I år er det Colombia.

Oxfam IBIS og Red Barnet står bag LæseRaketten i Danmark.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Pressekontakt Kommunikationsansvarlig chefkonsulent +45 33 30 79 27

Relateret materiale

Danmarks Private Skoler

Danmarks Private Skoler er organisation for frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser fordelt over hele Danmark.
Foreningen varetager skolernes interesser over for bl.a. Folketinget og Undervisningsministeriet. Interessevaretagelsen understøttes af foreningens kommunikationsvirksomhed, projekt- og analysearbejde. Foreningens sekretariat rådgiver skolerne i juridiske, økonomiske, ledelsesmæssige, pædagogisk- og undervisningsrelaterede spørgsmål.
Foreningen har desuden en omfattende kursusvirksomhed for skolernes ledelser og bestyrelser.

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Danmark