Gå til indhold
Minister for sønderjyske anliggender, H.P. Hanssen, i sit kontor i ministeriet.
Minister for sønderjyske anliggender, H.P. Hanssen, i sit kontor i ministeriet.

Pressemeddelelse -

Nu kan du finde sønderjyske krigsfanger og veteraner fra de slesvigske krige på nettet

Er du interesseret i slægtsforskning og personalhistorie, så er der godt nyt fra Rigsarkivet. I rette tid til markeringen af 100-året for Genforeningen i 1920 med Dronningens besøg i Sønderjylland den 13. juni, har Rigsarkivet fuldendt sit omfattende projekt med at gøre kilderne til Genforeningens historie tilgængelige på nettet. Så nu kan du dykke ned i de originale dokumenter fra Rigsarkivets hylder hjemme i din egen stue. Det gælder alle de centrale aktører og kilder, som fortæller om den enkelte sønderjydes nationale ståsted, papirer fra de danske sønderjyders rigsdagsmand i Berlin, H.P. Hanssen, vælgerforeningen for Nordslesvigs sager, materiale fra Udenrigsministeriet og de gruppeordnede sager om Genforeningen.

Sønderjyske krigsfanger 
Sideløbende med det diplomatiske spor, har der også fundet et omfattende arbejde sted med at forberede Sønderjyllands indlemmelse i Danmark. Først skete det i det særlige Kriegerudvalg med kabinetssekretær A. Krieger og byfuldmægtig Martin Hammerich som medlemmer. Udvalgets papirer befinder sig i dag i Statsministeriets, og Hammerichs arkiver kan ses i Rigsarkivets kildepakke på nettet. Siden overtog Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender med H.P. Hanssen som minister opgaven med at forberede indlemmelsen - også dette ministeries arkiv er gjort tilgængeligt online. I følge Hans Schultz Hansen varetog Ministeriet en bred og vigtig vifte af opgaver: "Det sørgede for at bringe de sønderjyske krigsfanger hjem fra allierede fangelejre rundt omkring på kloden, og ministeriets kartotek over samtlige sønderjyske krigsfanger og den dertil hørende korrespondance, rummer mange spændende enkeltskæbner, som alle interesserede nu kan få indblik i."

Hædersgaver til veteraner fra de slesvigske krige
Også Krigsfangekontoret er lagt på nettet. De tog sig af udbetaling af hædersgaver til veteraner fra de slesvigske krige. Nogle af Krigsfangekontorets andre opgaver var at organisere den danske agitation op til folkeafstemningerne i februar-marts 1920, at forsyne de sultende og frysende sønderjyder med mad og brændsel samt ansætte lærere og andre tjenestemænd. Desuden ligger der fem tykke bind med underskrifter fra de over 24.000 danske sønderjyder, der i 1864 krævede en folkeafstemning om grænsen, samt den danske historiker H.V. Clausens 16 bind med fortegnelser over alle landmænd og deres nationale sindelag, sprog, areal, avishold, højskoleophold og meget mere. "Så vi er glade for, at disse kilder nu er blevet tilgængelige på nettet, for det vil være af stor værdi for fx slægts- og personalhistorikere, der her kan få mere kød på deres historier."

Kontaktperson 
Forskningsleder Hans Schultz Hansen, tlf. 41 71 74 01, hsh@sa.dk

Rigsarkivets kildepakke om Genforeningen 1920: 
http://www.kilderne.dk/laeringstilbud...

Pressefotos 
http://www.mynewsdesk.com/dk/r...


Related links

Emner

Kategorier


Rigsarkivet er videncenter for det danske samfunds udvikling. Vi indsamler, bevarer og tilgængeliggør originale kilder, der kaster lys over hvad du og vores samfund er rundet af. Vores digitale og fysiske arkiver er din og min fælles hukommelse. Når vi aktiverer historien, deler data og sammen sætter viden i spil, skaber vi nye indsigter og forståelser. Rigsarkivets samling vokser hele tiden. I dag ligger der 470 hyldekilometer arkivalier i papir, og omkring 300 TB digitalt skabte arkivalier. Vi opfordrer alle til at bruge arkiverne og blive klogere på deres egen og Danmarks historie.

Pressekontakt

Julie Avery

Julie Avery

Pressekontakt Presseansvarlig Presse 41 71 72 41

Kirstine Bonde

Pressekontakt Kommunikationskonsulent PR og Kommunikation 41 71 73 80

Relateret materiale

Rigsarkivet - vores fælles hukommelse

Rigsarkivet er videncenter for det danske samfunds udvikling. Vi indsamler, bevarer og tilgængeliggør originale kilder, der kaster lys over hvad du og vores samfund er rundet af. Vores digitale og fysiske arkiver er din og min fælles hukommelse. Når vi aktiverer historien, deler data og sammen sætter viden i spil, skaber vi nye indsigter og forståelser. Rigsarkivets samling vokser hele tiden. I dag ligger der 470 hyldekilometer arkivalier i papir, og omkring 300 TB digitalt skabte arkivalier. Vi opfordrer alle til at bruge arkiverne og blive klogere på deres egen og Danmarks historie.

Rigsarkivet
Kalvebod Brygge 34
1560 København V
Denmark