Gå til indhold
Nu kan du stille borgerforslag til politikerne i Rudersdal

Pressemeddelelse -

Nu kan du stille borgerforslag til politikerne i Rudersdal

Har du en idé eller et forslag, som du mener, at kommunalbestyrelsen i Rudersdal bør iværksætte? Så kan du nu stille borgerforslag på den nye samarbejdsplatform Sammen om Rudersdal.

Har du en drøm om et nyt sted til at dyrke din yndlingssport? Eller en fantastisk idé til, hvordan Rudersdal kan blive endnu mere grøn og bæredygtigt? Så har du nu muligheden for at få dit forslag sat på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde.

200 stemmer er adgangsbilletten

Et borgerforslag, som har fået mindst 200 digitale borgerstemmer(likes) inden for en periode på tre måneder bliver behandlet på første mulige kommunalbestyrelsesmøde. Er du ung mellem 15 og 19 år, skal der kun 30 digitale stemmer til.

Et borgerforslag er typisk konkrete ideer, der er knyttet til lokalpolitik og udspringer af et behov, et ønske eller en drøm. Det kan være dit helt eget forslag eller måske et samarbejde mellem flere borgere. Måske vil du gerne ændre eller forbedre en eksisterende situation eller starte et nyt projekt.

Det er nu muligt for borgere at oprette borgerforslag via Rudersdals online samarbejdsplaform Sammen om Rudersdal:

For unge mellem 15 og 19 år, opretter du ungeforslag her

For borgere fra 18 år opretter du borgerforslag her

Hvilke forslag kan du stille?

Borgerforslag skal opfylde følgende kriterier for at blive behandlet i Kommunalbestyrelsen.

  1. Du skal være bosiddende i Rudersdal Kommune og logge ind med NemID
  2. Forslag stilles af én person men kan have flere medstillere
  3. Forslaget skal omhandle kommunale opgaver – dvs. tiltag, som kommunen har bemyndigelse til at igangsætte med godkendelse fra Kommunalbestyrelsen
  4. Forslaget skal have bred appel, dvs. at det skal være relevant for flere
  5. Forslaget må ikke indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger, og det må ikke diskriminere andre borgere i forhold til køn, race, alder eller baggrund

Hvad sker der med forslaget?

Hvis Kommunalbestyrelsen ser muligheder i forslaget, vil de anvise næste skridt for at føre forslaget ud i livet. Den videre dialog kan foregå i det omfang og format, som initiativet kræver. Rudersdal Kommune skaber rum til dialog, så de rette ressourcer kan komme i spil.

Rudersdal Kommune vil evt. gå i dialog med forsvarsstiller før forslaget bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen, hvis forslaget har en udformning, som gør det uegnet til politisk behandling.

Kommunalvalget sætter borgerforslag i bero

Behandlingen af borgerforslag sættes i bero to måneder før kommunalvalget den 16. november 2021, dvs. i september og oktober. Sidste Kommunalbestyrelsesmøde inden suspenderingen er onsdag d. 1. september 2021. Borgerforslag kan derfor tidligst blive behandlet i januar 2021.

Deltag i lokaldemokratiet

Som borger har du mange muligheder for at deltage lokaldemokratiet ud over at stille borgerforslag. Læs om, hvor bred paletten er på rudersdal.dk/borgerdeltagelse

Emner


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Pressekontakt

Jens Gregersen

Jens Gregersen

Pressekontakt Head of Communications 46 11 11 50

Relateret materiale

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 57.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Vi er en aktiv erhvervskommune med mange videnvirksomheder, store veletablerede, såvel som små startups. Vi har et bredt udbud af arbejdspladser i nærheden og en let tilgængelighed til hele hovedstadsområdet. Vi er kendetegnet ved at have mange aktive borgere og et levende kultur-, forenings- og fritidsliv – noget som alt sammen gør Rudersdal til et unikt og attraktivt sted at bo og arbejde. Tæt på storbyen og meget grønnere.

Rudersdal Kommune
Rådhuset, Øverødvej 2
2840 Holte
Danmark