Gå til indhold
Rudersdal vil tage de gode beslutninger sammen med borgerne

Pressemeddelelse -

Rudersdal vil tage de gode beslutninger sammen med borgerne

Borgerne i Rudersdal Kommune er værdifulde sparringspartnere, og det er i fællesskab at borgere og kommune bedst finder nye veje og alternative løsninger. Kommunen har derfor indkøbt ny digital platform, som skal hjælpe mere borgerdialog og borgerinddragelse på vej.

I efteråret indgik Kommunalbestyrelsen en budgetaftale, hvor der blandt andet blev lagt vægt på ønsket om en styrket borgerdialog og borgerinddragelse - ikke mindst dialogen med kommunens unge. Derfor ønsker kommunalbestyrelsen nu, at borgerne skal kunne åbne ”dialog-rum”, hvor borgergrupper kan forpligtige kommunalbestyrelsen til at indgå i dialogen og bidrage til at kvalificere et givet emne.

Ifølge budgetaftalen skal grupper af stemmeberettigede borgere i fællesskab kunne åbne ”dialog-rum” med kommunalbestyrelsens medlemmer. For de unge gælder det, at der skal være minimum 30 unge i alderen 15 til 20 år - med fast bopæl i Rudersdal - for at kunne rejse et borgerforslag. For andre voksne gælder det, at der skal være mindst 200 stemmeberettigede borgere i Rudersdal for at kunne rejse et forslag.

Velprøvet digital platform

Økonomiudvalget har tidligere i dag besluttet, at kommunen anskaffer CitizenLab, som er en velprøvet, digital platform, der kan understøtte dialogen borger til borgere og mellem borgere og politikere. CitizenLab anskaffes foreløbig for en to-årig prøveperiode, og platformen vil blive brugt til at styrke borgerdialogen og fremme borgerdrevne forslag og initiativer, herunder særligt i forbindelse med den konkrete realisering af en række af borgersamlingens anbefalinger.

Borgmester Jens Ive siger: ”Borgersamlingen har i den grad vist, hvilken værdi der ligger i, at invitere borgerne med ind til at undersøge, overveje og finde nye veje og andre løsninger, end dem vi som politikere har forestillet os. Vi vil gerne meget mere af det. Det var det, vi aftalte med hinanden, da vi indgik budgetaftalen i efteråret, og vi er kun blevet bekræftet i, at vi skal endnu mere i dialog med borgerne og vi skal som politikere i endnu højere grad invitere borgerne indenfor.”

Bruges i mere end 200 kommuner

CitizenLab er en digital platform, som over de seneste seks år har hjulpet mere end 200 byer og kommuner verden over med borgerinvolvering og borgerdrevne processer.

Platformen kan blandt andet bruges til at skabe mere tydelighed i de politiske processer. Den kan bruges til at danne grupper og fællesskaber, hvor der ideudveksles blandt borgere på tværs af hele kommunen, og den kan være platformen, der understøtter og samler Rudersdal i et fællesskab om at omsætte borgersamlingens anbefalinger om FN´s verdensmål i konkrete, lokale initiativer.

Kommunen forventer, at borgerportalen vil være aktiv og klar til brug fra juni 2021.

Emner


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Kontakt

Jens Ive (V)

Jens Ive (V)

Kommunalbestyrelsesmedlem Medl. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget 4010 8171

Relateret materiale

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 57.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Vi er en aktiv erhvervskommune med mange videnvirksomheder, store veletablerede, såvel som små startups. Vi har et bredt udbud af arbejdspladser i nærheden og en let tilgængelighed til hele hovedstadsområdet. Vi er kendetegnet ved at have mange aktive borgere og et levende kultur-, forenings- og fritidsliv – noget som alt sammen gør Rudersdal til et unikt og attraktivt sted at bo og arbejde. Tæt på storbyen og meget grønnere.

Rudersdal Kommune
Rådhuset, Øverødvej 2
2840 Holte
Danmark