Gå til indhold
Sårbare ældre i Rudersdal: Hjemmeplejen er god

Pressemeddelelse -

Sårbare ældre i Rudersdal: Hjemmeplejen er god

Sårbare ældre borgere i Rudersdal er meget tilfredse med kommunes hjemmepleje. Det viser rapporten ”Sårbare ældres møde med hjemmeplejen” fra Sundhedsstyrelsens Videnscenter for værdig ældrepleje.

Sårbare ældre kan have svært ved at navigere i sundhedsvæsenet og kan derfor opleve ulighed i adgang til sundhedsydelser. Særligt gruppen af borgere, som ikke har pårørende, og som både modtager praktisk hjælp og personlig pleje, kan være afhængige af hjælpen fra hjemmeplejen.

For netop at kunne imødekomme de sårbare ældres behov har Sundhedsstyrelsen sammen med konsulenthuset PwC udarbejdet en rapport, som belyser, hvordan sårbare ældre oplever mødet med hjemmeplejen. I alt 87 ældre fra 7 kommuner har deltaget i interviewundersøgelsen, som rapporten bygger sine konklusioner på.

14 borgere i Rudersdal har deltaget i undersøgelsen, der giver et overordnet billede af, at de ældre er glade for at modtage hjemmepleje, og at de generelt føler sig godt behandlet af hjælperne. De ældre værdsætter bl.a. den faste hjælpers opmærksomhed, når der kan være på tegn på sygdom og ikke mindst, at der er en rigtig god tone ved besøgene.

”Jeg kan jo kun tale for mig selv, men jeg synes vi har nogle gode hjælpere”, lyder det fra en de ældre borgere, mens en anden borger fortæller ”Jeg har det hyggeligt med min faste hjælper. Det føles næsten som familie, der kommer på besøg. Det er ikke koldt og hu-hej ud ad døren.”

De ældre giver i undersøgelsen generelt udtryk for, at de oplever omsorg og opmærksomhed, og at nogle medarbejdere er særligt gode til at tilpasse og levere fleksibel hjemmepleje. Men der gives også udtryk for et ønske om at kunne bytte indsatser ud, som fx at have mulighed for at kunne gå en tur sammen, når solen skinner. Det kan særligt betyde meget for de borgere, som ikke har pårørende eller andet netværk.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune, Birgitte Schjerning Povlsen, er tilfreds med undersøgelsens resultat;

Det er glædeligt, at de sårbare ældre oplever, at hjemmeplejen er både dygtig og nærværende i det daglige arbejde. Vi ved bl.a. igennem vores løbende pårørende-undersøgelser, at der generelt er tilfredshed med hjemmeplejen, men det får en særlig betydning, når vi som her har mulighed for at høre det fra de ældre selv”, siger Birgitte Schjerning Povlsen.

Det forhold, at nogle af borgerne udtrykker ønske om mere fleksibilitet i hjemmeplejen er samtidig i tråd med intentionerne i ”Rudersdalmodellen” og ”Sammen med Borgeren”. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget supplerer;

Vi har i Rudersdalmodellen et stærkt fokus på fremover at kunne imødekomme øgede krav i forhold til fleksible og tilpassede løsninger. Herudover ønsker vi at fremme en hjemmepleje, hvor vi på tværs af hjemmeplejen, visitationen og rehabiliteringsteamet, bliver endnu bedre til at tolke borgerens situation. Endelig er det et klart mål, at indsatserne bliver bygget op om det, der er vigtigt for borgeren, og at hjemmeplejen bliver endnu bedre til at stille med de kompetencer, borgerens situation kalder på. Vi er endnu ikke i mål, men jeg synes, vi er godt på vej” siger Birgitte Schjerning Povlsen.

Kommunen begyndte udviklingen af Rudersdalmodellen i 2019 og dermed også arbejdet med en række udviklingsaktiviteter i Hjemmeplejen. Modellen har bl.a. afprøvet nye måder at samarbejde på, herunder afprøvninger af en ny teamstruktur, ligesom hjemmeplejens ledelse har gennemgået et udviklingsprogram. Senest har forvaltningen i Social og Sundhed igangsat arbejdet med at udvikle en ny visitations- og pakkestruktur og et kompetence-udviklingsprogram for medarbejderne.

Emner

Regions


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Pressekontakt

Jens Gregersen

Jens Gregersen

Pressekontakt Head of Communications 46 11 11 50

Anja Olsen

Pressekontakt Museumschef Rudersdal Museer 46 11 56 57

Relateret materiale

Relaterede nyheder

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine knap 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Vi er en aktiv erhvervskommune med mange videnvirksomheder, store veletablerede, såvel som små startups. Vi har et bredt udbud af arbejdspladser i nærheden og en let tilgængelighed til hele hovedstadsområdet. Vi er kendetegnet ved at have mange aktive borgere og et levende kultur-, forenings- og fritidsliv – noget som alt sammen gør Rudersdal til et unikt og attraktivt sted at bo og arbejde. Tæt på storbyen og meget grønnere.

Rudersdal Kommune
Rådhuset, Øverødvej 2
2840 Holte
Danmark