Gå til indhold
Ny vision skal hjælpe ældre til at blive i eget hjem

Pressemeddelelse -

Ny vision skal hjælpe ældre til at blive i eget hjem

Kommunalbestyrelsen har besluttet en ambitiøs plan, når man de kommende år skal sikre de rigtige tilbud til langt flere ældre borgere. Med stigningen i antallet af ældre borgere bliver der umiddelbart behov for markant flere plejeboliger fremover. Men de kommende generationer af ældre lever længere og har andre ønsker til den sidste del af deres liv. Derfor udvikler Rudersdal Kommune nu en vifte af tilbud, som skal bidrage til, at flere har mulighed for at blive længere i eget liv - og hjem.

Vi vil gøre det trygt at blive i eget hjem

- Social- og Sundhedsudvalget glæder sig over, at Kommunalbestyrelsen har nikket til en ny visionær tilgang til at udvikle kapaciteten på ældreområdet. Nu skal en række nye initiativer afprøves for at undersøge, hvordan de kan være med til at understøtte borgere og pårørende i at blive i eget hjem frem for en plejebolig. Vores forventning er, at ved at tilbyde gradvist mere støtte og en større pallette af målrettede tilbud, kan vi gøre det trygt at blive længere i eget hjem – samtidig med at man bibeholder sin gode livskvalitet. Og det er jo det, de fleste ældre allerhelst vil, fortæller Social- og Sundhedsudvalgets formand Birgitte Schjerning Poulsen.

De nye initiativer skal blandt andet være med til at styrke den enkelte ældres fysiske funktionsniveau gennem længerevarende træningstilbud – både i hjemmet og på særlige træningshold. Desuden skal individuelt tilpassede tilbud skabe mere tryghed i hjemmet. Det kan f.eks. være flere besøg af hjemmeplejen eller hjælp til at få skabt kontakt til sociale fællesskaber. En række andre initiativer skal understøtte pårørende til personer med demens, som yder et stort omsorgsarbejde i hjemmet.

Ægtefællen i trygge hænder

- Et af de nye initiativer er, at man som samboende pårørende til en person med demens i højere grad får mulighed for at blive afløst i hjemmet. Det vil sige, at der kommer en kendt medarbejder fra hjemmeplejen og er sammen med ægtefællen med demens. Det kan give et frirum, hvor man f.eks. kan tage til badminton eller være sammen med børnebørnene, mens ens ægtefælle er i trygge hænder derhjemme. Vi håber, at det kan være med til at skabe fornyet overskud hos de pårørende, siger Birgitte Schjerning Poulsen.

De nye initiativer skal være med til at imødekomme usikkerheden omkring det faktiske behov for plejeboliger i fremtiden, så kommunen ikke risikerer at stå med for mange plejeboliger på sigt. Set i forhold til nye plejeboligbyggerier vil det være lettere at skalere de nye initiativer op og ned - alt efter udviklingen i de reelle behov. Men selv med de nye initiativer er der fortsat brug for flere plejeboliger end kommunen råder over i dag. Derfor er der samtidig igangsat en proces, som skal sikre, at plejeboligkapaciteten udvides i takt med behovet de kommende år.

Kommunalbestyrelsen behandler i september et forslag om at sætte en pulje af på 2,5 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023 til at afprøve de første tiltag i udviklingen af tilbudsviften.

Emner


Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Pressekontakt

Birgitte Schjerning Povlsen

Birgitte Schjerning Povlsen

1. Viceborgmester 72 68 10 82

Relateret materiale

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 57.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Vi er en aktiv erhvervskommune med mange videnvirksomheder, store veletablerede, såvel som små startups. Vi har et bredt udbud af arbejdspladser i nærheden og en let tilgængelighed til hele hovedstadsområdet. Vi er kendetegnet ved at have mange aktive borgere og et levende kultur-, forenings- og fritidsliv – noget som alt sammen gør Rudersdal til et unikt og attraktivt sted at bo og arbejde. Tæt på storbyen og meget grønnere.

Rudersdal Kommune
Rådhuset, Øverødvej 2
2840 Holte
Danmark