Gå til indhold
Scandlines klager over tysk myndighedsgodkendelse af Femern-tunnelen

Pressemeddelelse -

Scandlines klager over tysk myndighedsgodkendelse af Femern-tunnelen

Rederiet Scandlines har i dag indleveret klage til den tyske forbundsforvaltningsdomstol i Leipzig vedrørende den tyske myndighedsgodkendelse af byggeriet af den faste forbindelse over Femern Bælt.

Den tyske godkendelsesproces har været i gang siden 2014, og ansøgningsmaterialet er blevet revideret flere gange. Alligevel er der fortsat en række mangler i materialet, og flere af disse mangler har direkte negativ indvirkning på Scandlines’ færgedrift og forretning.

”Vi har brugt den seneste tid på grundigt at læse den godkendelse igennem, som de tyske myndigheder udstedte den 31. januar 2019, og er nået frem til, at dette retslige skridt er uundgåeligt. Scandlines sejler videre, også efter at en tunnel måtte åbne. Vi har i over 55 år tilbudt vores kunder produkter af høj kvalitet, og det vil vi fortsat gøre,“ slår Søren Poulsgaard Jensen, CEO i Scandlines, fast.

Mens Femern A/S ikke tager højde for fortsat færgedrift parallelt med en tunnel, kommer en analyse, bestilt af de tyske godkendelsesmyndigheder, til en helt anden konklusion. Den er, at Scandlines fastholder 40 procent af de samlede fragtenheder på Femern Bælt – plus et betydeligt antal passagerer.

Forudsætningen for dette er dog en fair og afbalanceret planlægning af tunnelen, hvor der også tages hensyn til Scandlines’ legitime interesser.

”Den aktuelle godkendelse omhandler et prestigeprojekt, der på intet tidspunkt har kunnet dokumentere et trafikalt behov. Der er således alene tale om en politisk hensigtserklæring i en traktat, der på ingen måde retfærdiggør de betydelige negative påvirkninger af miljø, berørte personer og virksomheder i regionen under byggefasen,” siger Heiko Kähler, Direktør for Scandlines Deutschland GmbH.

Selvom disse udfordringer kan løses, er der i den foreliggende godkendelse ikke taget tilstrækkeligt hensyn til dem. Der er fortsat ingen planer om at sikre ordentlige adgangsveje til havnen i Puttgarden, så tilkørslen til færgen ikke nedgraderes i forhold til adgangen til tunnelen.

Godkendelsen dokumenterer heller ikke, hvordan der på et af de travleste stræder i verden garanteres tilstrækkelig sikkerhed til havs i byggefasen. Man har i stedet forsøgt at udskyde mange af de spørgsmål, der vedrører den nødvendige risikominimering, til selve byggefasen. Efter Scandlines’ opfattelse bør sikker og gnidningsfri skibstrafik dokumenteres allerede i godkendelsen. Den eksisterende risikoanalyse opfylder ikke disse krav.

”Vi har i årevis konstruktivt gjort opmærksom på vores mange betænkeligheder,” siger Søren Poulsgaard Jensen. ”Men der er stort set ikke taget højde for nogen af dem i den foreliggende godkendelse. Af den grund og for at beskytte vores medarbejdere og deres jobs føler vi os forpligtet til fortsat at repræsentere vores interesser i den nu uundgåelige proces ved forbundsforvaltningsdomstolen.”

Related links

Emner

Kategorier


Om Scandlines

Scandlines står som symbolet på et historisk og tæt samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Scandlines driver to færgeruter med høj kapacitet og frekvens samt en grøn vision for fremtiden. 

Kerneforretningen består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at skabe værdi for kunderne om bord på færgerne såvel som i Scandlines’ butikker.

Med over 43.000 afgange på 8 færger transporterede Scandlines i 2018 i alt 7,4 millioner passagerer, 1,8 millioner personbiler og over 700.000 fragtenheder og 36.000 busser på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.

Kontakt

Anette Ustrup Svendsen

Anette Ustrup Svendsen

Pressekontakt Head of Corporate Communications +45 26 777 000 (kan ikke modtage sms)

Relateret materiale

Det starter med en sejltur

Scandlines er et moderne og innovativt rederi med en grøn vision for fremtiden. Vi har en stolt kultur baseret på et stærkt dansk-tysk samarbejde og en maritim historie, som rækker tilbage til 1872.

Scandlines driver to færgeruter med høj kapacitet og frekvens. Seks af vores syv færger er hybridfærger, og to er desuden udstyret med et innovativt rotorsejl – og det bidrager til at gøre vores færger grønnere.

Vores kerneforretning består i at levere en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder. Fokus i alle vores aktiviteter – uanset om det er om bord på vores færger eller i vores BorderShops – er at give vores kunder en god oplevelse.

Med 39.000 afgange fordelt på syv færger transporterede Scandlines i 2022 tæt på 6,1 millioner passagerer, 1,6 millioner personbiler og over 750.000 fragtenheder på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.