Gå til indhold
Mentorkorps: En at tale med kan være nok

Blogindlæg -

Mentorkorps: En at tale med kan være nok

Strategier til hverdagens udfordringer

Det er kendetegnende for den opgave, Specialisternes mentorer løser, at de hjælper mennesker med autisme med at blive mere bevidste om udfordringer i dagligdagen og finde på strategier til at løse dem.

Udfordringerne kan spænde fra koncentrationsbesvær under møder på arbejdet til spørgsmål om motion, kærlighedsliv, manglende inspiration til madlavningen og problemer med at falde i søvn.

Mentor gør ikke arbejdet for mentee, men hjælper med at skabe de rammer, der gør det nemmere for mentee at få skabe den forandring, der har betydning for trivslen i hverdagen.

En at tale med kan være nok

Specialisternes frivillige mentorer har forskellig alder og baggrund. Nogle har erfaring med autisme i familien, andre studerer psykologi eller pædagogik. Nogle er meget interesseret i IT, og andre vil bare gerne hjælpe andre mennesker.

Ud fra kendskab til mentee og mentor, matches de på baggrund af interesser og kemi.

Ifølge Joachim kan det i nogle situationer være gavnligt at have en at tale til, også selv om vedkommende ikke forstår fagsprog, man taler om.

”Når man for eksempel er ved at programmere, kan det være godt at tale med en, der ikke behøver at vide noget om programmering. Bare det at have en at tale med, så man får udtrykt sine tanker og idéer, kan gøre, at der pludselig er nogle brikker, som falder på plads, så man kan løse en opgave.”

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Relateret materiale

Specialisterne

Hos Specialisterne bygger vi de broer, der forbinder neurodivergente talenter med behovet for kvalificeret arbejdskraft.
Vi kæmper for et arbejdsmarked, hvor potentialet vægtes højere end udfordringerne, og hvor alle menneskers talenter udfoldes, så både selvværd og samfundskraft styrkes. Vi mener, at alle mennesker har ret til at bidrage til fællesskabet, og at et rigt samfund skal vende blikket udad, og favne diversiteten i alle dens former.

Specialisterne ApS
Lautruphøj 1-3
2750 Ballerup
Danmark