Gå til indhold
Det unikke og storslåede Indio Maiz og områdets oprindelig folk er under agreb fra indtrængere, der støttes af landets regering.
Det unikke og storslåede Indio Maiz og områdets oprindelig folk er under agreb fra indtrængere, der støttes af landets regering.

Nyhed -

Regeringen i Nicaragua billiger miljøødelæggelser og krænkelser af oprindelige folks rettigheder

Kolonister har grønt lys fra Nicaraguas regering til at ødelægge det beskyttede biosfærereservat Indio Maíz og krænke områdets oprindelige folks rettigheder. Mord, forfølgelser og trusler gør det både svært og farligt for oprindelige folk og miljøaktivister at kæmpe for at bevare skoven og naturen.

Af Ida Lund

Ved Nicaraguas sydlige grænse ligger Indio Maíz, der er en af centralamerikas største sammenhængende regnskovsområder. Områdets regnskov bliver dog ryddet med rekordhastighed, og skovens oprindelige folk lider under overgreb på deres rettigheder. Kolonister trænger ind i reservatet for at udnytte jorden og naturressourcerne til egen økonomisk fordel. Den nicaraguanske regering billiger tilsyneladende disse aktiviteter. De lovløse tilstande gør det svært for skovens oprindelige folk og de miljøaktivister, som de samarbejder med, at forsvare deres rettigheder samt beskytte reservatet.

Oprindelige folks ledere og miljøaktivister trues på livet

Den lokale miljøorganisation Fundación del Río rapporterer om tiltagende skader på skov og miljø. Det har ført til, at organisationen er faldet i unåde hos regeringen, som nu har opløst den. Amaru Ruiz, som er leder af organisationen, udtaler til InSight Crime, at han er flygtet til Costa Rica, fordi han hævder at have været udsat for trusler og forfølgelse fra regeringen. “Forfølgelser og mord på miljøaktivister er en realitet i Nicaragua,” siger han.

I reservatet lever to oprindelige folk, ramaer og krioler, som risikerer at blive udsat for vold og drab, hvis de modsætter sig de indtrængende kolonister, og mange oprindelige folk er blevet drevet bort fra deres jord. Hvis de oprindelige folks ledere rapporterer om ulovlige overtagelser af jord og ødelæggelse af natur og miljø, bliver de ofte ignoreret i landets juridiske system.

Ifølge Jens Noe Hansen, der er teknisk rådgiver for Verdens Skove, har den Nicaraguaske regering svigtet områdets oprindelige folk:

”Det er deprimerende at være vidne til, hvordan regeringen i Nicaragua virker til systematisk at støtte aktiviteter, som er i strid med de lovmæssigt anerkendte rettigheder, som ramaerne og kriolerne har til store dele af jorden og de tilhørende naturressourcer i Indio Maíz. Man vender det blinde øje til og lade de oprindelige folk i stikken,” siger han.

Verdens Skove samarbejder med de oprindelige folks organisationer i Nicaragua om at fremme deres rettigheder og arbejde hen i mod bevarelse og bæredygtig anvendelse af deres territorier og skov- og naturressourcer.

“Vi er meget enige i Amaru Ruiz´ analyse af situationen i Insight Crime og har også arbejdet sammen med Fundación del Río, før organisationen blev nedlagt. Det politiske klima i landet bliver mere og mere giftigt, og problemerne for skov og natur og med de oprindelige folks sikkerhed og menneskerettigheder vokser fra dag til dag,” fortsæter Jens Noe Hansen.

Han fortæller, at der er dårlige udsigter for landets naturområder og tropiske skove. Samtidig er oprindelige folk truet på liv, og de får overtrådt, deres rettigheder til jord og natur og deres muligheder for at skabe sig en fremtid territorierne.

En svær kamp for de oprindelige folk

De oprindelige folk ejer mere end 70 procent af reservatet, men de har ikke tilstrækkelige ressourcer til at beskytte det mod indtrængere. De oprindelige folk forsøger fortsat at håndhæve deres anerkendte rettigheder til skovarealerne og deres egen sikkerhed ved i fællesskab at patruljere skoven. Dette er dog en svær kamp, så længe der ikke er hjælp at hente i det juridiske system.

Til dette siger Jens Noe Hansen:

”Heldigvis er de oprindelige folk godt i gang med at styrke deres organisationer og udbygge deres internationale netværk, så de kan forsvare deres rettigheder. Vi støtter de oprindelige folk fuldt ud, og det er især positivt, at de formår at mobilisere ressourcer til at overvåge deres områder og de ulovligheder, som bliver begået. Det er vigtigt, at overgrebene dokumenteres, så der kan skabes opmærksomhed om problemerne, ikke mindst internationalt, hvis situationen skal vendes.”

Reservaterne er under juridisk forvaltning af landets ministerium for naturressourcer, men det gør ifølge Amaru Ruiz ingen forskel, så længe regeringen er mere interesseret at fremme kortsigtede økonomiske interesser, især inden for kvægdrift og minedrift, end i oprindelige folk og miljø.

Et helt unikt naturområde i fare for at forsvinde

Indio Maíz er et unikt naturområde, der rummer et mangfoldigt dyre- og planteliv. Området har stor biodiversitet med store sammenhængende og relativt intakte systemer af tropisk skov, vådområder og floder. Det er forskellige aktiviteter udført af kolonister, som truer reservatets økosystemer. En af de voksende årsager til miljøproblemer i reservatet er småskalaminedrift, hvor kolonister ulovligt flytter ind i reservatet og udvinder guld og andre mineraler. Dette sker ved hjælp af blandt andet cyanid og kviksølv, der forårsager forgiftning af områdets jord- og vandmiljøer. Foruden minedriften, lider området under skovrydning og miljøforurening relateret til landbrugsindustrien, især den stigende kvægproduktion.

Emner

Kontakt

Jonas Schmidt Hansen

Pressekontakt Redaktør og presseansvarlig Medlemsblad, nyhedsbrev 2625 8208

Nanna Jochumsen

Pressekontakt Teamleder for kommunikation (+45) 3190 2770

Relateret materiale

Hvad vil du give videre?

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia samt Etiopien og Uganda forsvarer vi regnskoven.
Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982.

Verdens Skove
Vestergade 12, 3. sal
1456 København K
Danmark