Gå til indhold
Et brændende sidste frimærke af chaco-skov omgivet af sojamarker i Argentina. Soja bruges primært til dyrefoder og beslaglægger nu over 56 millioner hektar jord i Argentina, Brasilien og Paraguay.Foto: Mighty Earth
Et brændende sidste frimærke af chaco-skov omgivet af sojamarker i Argentina. Soja bruges primært til dyrefoder og beslaglægger nu over 56 millioner hektar jord i Argentina, Brasilien og Paraguay.Foto: Mighty Earth

Pressemeddelelse -

Stop slagtningen af de tropiske skove nu

I oktober lancerede Verdens Skove en kampagne imod at Danmarks sojaimport rydder skov og krænker oprindelige og lokale folk i Sydamerika. Siden da er danske og europæiske politikere begyndt at tage problemet op, og også i landbruget lader der til at være et øget fokus på bæredygtighed på vej. Men der er stadig brug for mere handling, og derfor fortsætter Verdens Skove kampagnen i det nye år.

I oktober 2018 udgav Verdens Skove en rapport, der viser sammenhængen mellem skovrydning, overtrædelse af oprindelige og lokale folks rettigheder og produktionen af soja, som eksporteres til blandt andet Danmark. Rapporten viser, at de danske importører ikke har tjek på deres forsyningskæder. Verdens Skove opfordrer derfor i en landsdækkende kampagne importørerne til at tage ansvar og udvikle bedre og stærkere retningslinjer for deres leverandører.

Verdens Skove ønsker med kampagnen at lægge pres på landbrugsindustrien, således at landmændene begynder at stille krav til de produkter de køber og importørerne tager ansvar for deres import af soja.

EU skal tage sagen op
Tusindvis af danskere har i de sidste måneder vist deres opbakning til Verdens Skoves opfordring med deres underskrift. Og kampagnen har allerede haft flere positive effekter

I starten af november sendte miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen på vegne af det såkaldte Amsterdam partnerskab et brev til EU kommissionen med en opfordring til at komme med et udspil om hvordan man sikrer, at den europæiske import ikke fører til skovrydning i andre lande. Amsterdam partnerskabet er en sammenslutning af syv EU lande, der arbejder for at stoppe skovrydning forårsaget af EUs import af varer.

Initiativet fik ros med på vejen fra Verdens Skove: “Det er rigtigt positivt, at Amsterdam partnerskabet opfordrer den Europæiske Kommission til at tage de mange deklarationer om at stoppe afskovning, som EU og dens medlemslande har skrevet under på, alvorligt,” udtalte Gry Bossen, politisk koordinator i Verdens Skove.

Grønne takter fra landbrugets nye topchef
Også fra landbrugets største brancheorganisation, Landbrug og Fødevarer, er der siden kampagnens lancering kommet grønnere signaler. I november overtog Anne Arhnung topposten i organisationen, og har blandt andet i Dagbladet Information udtalt, at hun ser klimakampen og bæredygtig omstilling som en af landbrugets vigtigste opgaver. Det er positive toner, mener Gry Bossen fra Verdens Skove, som er meget enig i Anne Arhnungs udmelding.

“Det er godt at se, at landbruget har fået en topchef med fokus på den grønne dagsorden. Jeg vil dog understrege, at landbruget ikke kun er ansvarlig for den udledning, de forårsager på dansk jord, men også for hvad de produkter, de importerer fra resten af verden, har haft af aftryk på både miljø og klima - herunder ikke mindst soja,” siger Gry Bossen.

Hun slår fast, at der er brug for fortsat fokus på problemerne med skovrydning i forbindelse med den danske sojaimport for at sikre, at den grønne tale følges op med handling hos de store danske sojaimportører, der årligt importerer 1,6 mio ton soja primært fra Sydamerika. Derfor fortsætter Verdens Skove kampagnen ind i det nye år.

Importørerne har ikke ændret retningslinjer
“Tilbage i oktober sagde importørerne DLG og Danish Agro, at de ville undersøge, om noget i deres indkøbspolitik skulle forbedres. Vi har dog ikke indtryk af, at der er sket de store ændringer i deres retningslinjer for leverandører. Derfor er der stor risiko for at problemerne endnu ikke er løst,” siger Gry Bossen.

Verdens Skove mener, at importørerne bør kræve gennemsigtighed i forsyningskæden, således at de selv kan følge med i, hvor deres soja kommer fra, og så de selv kan tjekke op på, hvilke omstændigheder den er produceret under. Importørerne kan også vælge en allerede certificeret soja. Dette er ikke er en garanti mod skovrydning, men et godt første skridt på vejen.

At stoppe skovrydning er ikke alene vigtigt for klimaet, men også for at sikre levesteder til truede dyre- og plantearter og beskytte Jordens biologiske mangfoldighed.

Kræv handling fra den danske landbrugsindustri - skriv under her.

Related links

Emner

Kategorier


Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Pressekontakt

Gry Bossen

Frivillig koordinator Klima 3026 1868

Relateret materiale

Hvad vil du give videre?

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia samt Etiopien og Uganda forsvarer vi regnskoven.
Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982.

Verdens Skove
Vestergade 12, 3. sal
1456 København K
Danmark