Billede: Tekologisk Institut
Billede: Tekologisk Institut

Nyhed -

Stor interesse for 3D-print i sundhedssektoren

Ni faglige oplæg, fem kliniske cases og to runder af workshops. En konference den 24. maj hos Teknologisk Institut i Aarhus samlede virksomheder, forskere og klinikere til debat og netværk om fremtidige muligheder og samarbejder. Dagen gav indsigt i, hvad der sker lige nu indenfor 3D-print i sundhedssektoren, og forskellige oplæg præsenterede spændende cases og relevante problemstillinger. De 70 deltagere var på dupperne fra start til slut. De forholdt sig interesseret, fagligt og kritisk til de forskellige oplæg og bidrog til en livlig debat.

3D-print teknologien har udviklet sig markant gennem årene. Deltagerne blev præsenteret for flere cases og eksempler på, hvordan virksomheder i og omkring sundhedssektoren tilgår arbejdet med 3D-print. Der blev bl.a. præsenteret eksempler på, hvordan 3D-print har været brugt til indsatser, der stabiliserede et luftrør, bruskimplantater i titanium til knæled, samt hofteimplantater, hvor der har været behov for en helt ny ledskål til at placere knoglen i. Fælles for løsningerne var, at 3D-print har gjort det muligt at lave skræddersyede løsninger med optimal tilpasning, som passer præcist til den enkelte patient, og som samtidig er tidsbesparende i forhold til alternative løsninger.

Åbner for nye muligheder

Dagens oplæg gjorde det klart, at der er behov for flere kompetencer indenfor 3D-print. Også lovgivningen spiller en rolle, hvis teknologien skal udbredes i sundhedssektoren. Et af de centrale spørgsmål er, hvor 3D-printerne og kompetencerne skal være lokaliseret - på hospitalerne eller hos eksterne leverandører? Et andet spørgsmål er, hvordan interfacet skal være mellem klinikere og teknikere? En tilstedeværende kirurg ønskede, at processerne omkring brug af 3D-print speedes endnu mere op, så patienterne kan færdigbehandles hurtigere.

De kliniske cases viste også, at 3D-print allerede spiller en vigtig rolle sundhedssektoren. Fx inden for odontologi, print af væv eller i forbindelse med rekonstruktive operationer - fx knogler eller andre organer som følge af kræftknuder eller akut opståede skader. Alle steder, hvor det er af afgørende betydning, at man hurtigt kan printe og samtidig kan lave præcise skæreguides til kirurgerne.

- Vi har brugt 3D-printede implantater de sidste tre år, og jeg vil bestemt tro, at vi vil komme til at bruge flere af den slags implantater, som jo er designet specifikt til den enkelte patient. De patienter, vi har behandlet, er patienter, som ville have været meget vanskelige at behandle med konventionel teknik, så der åbner sig nogle nye muligheder, som vi ikke har haft tidligere, siger Martin Lamm, som er overlæge og sektorchef for Ortopædkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, er allerede bruger 3D-printede implantater i titanium.

Inspiration til nye projekter

Konferencen bød på to runder af workshops inden for hhv. væv, plastic og metal. Hvor deltagerne i første runde præsenterede en række idéer til brug af 3D-print, udkrystalliserede de i anden runde idéerne i mere konkrete projekter og samarbejder.

- Det har været spændende at få præsenteret de forskellige cases og samtidig høre, hvad folk opfatter som barrierer og muligheder på området. Vi hørte fx, at nogen opfatter pris som for høj og leveringstid som for lang, når det handler om leverancer af 3D-print fra udlandet, og samtidig hører vi, at der stadig er en mangel på viden om 3D-print i metal. Det bekræfter os i, at den indsats vi laver inden for 3D-metalprint i Danmark, i høj grad er relevant, fortæller Jeppe Skinnerup Byskov, souschef for Industriel 3D-print på Teknologisk Institut.

Dagen blev afsluttet med en rundtur i Center for Industriel 3D-print på Teknologisk Institut, som blev etableret i 2018. Centeret demonstrerer og udvikler det industrielle potentiale ved 3D-print i Danmark - også til sundhedssektoren.

Konferencen var arrangeret af Innovationsnetværket Danish Healthtech i samarbejde med Teknologisk Institut og MedTech Innovation Konsortium.

Related links

Emner

  • Ældrepleje

Welfare Tech er Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi.

Welfare Tech gennemfører projekter, konferencer, workshops, netværk, match making og formidlingsaktiviteter, der kan bidrage til nye forretningsområder og at realisere det kæmpe potentiale, som ligger inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske område.

Welfare Tech er en certificeret guldklynge under EU-Kommissionens kvalitetssikringssystem, The European Cluster Excellence Initiative, ECEI, og har kontorer i Odense og København.

Welfare Tech støttes af Vækstforum Syddanmark og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Pressekontakt

Mette Thiel

Mette Thiel

Pressekontakt Kommunikation og markedsføring +45 2058 5138
Troels Bierman Mortensen

Troels Bierman Mortensen

Pressekontakt Adm. direktør +45 3155 1015

Relaterede nyheder