Vil du udvikle kunstig intelligens til sundhedssektoren? Så har du brug for en makker

Nyhed -

Vil du udvikle kunstig intelligens til sundhedssektoren? Så har du brug for en makker

Kunstig intelligens til sundhedsvæsnet skal udvikles i samarbejde mellem virksomheder, vidensinstitutioner og hospitaler. Samarbejde kan give lettere adgang til data, og derfor kan et OPI-projekt - altså et offentligt-privat innovationssamarbejde - være løsningen. Det var en af konklusionerne ved konferencen ’Hvordan bliver AI en sund forretning?’

Kunstig intelligens (AI) har et kæmpe potentiale på velfærdsområdet, og mange virksomheder står klar til at udvikle løsninger, der kan optimere og effektivisere pleje- og sundhedssektoren. Men det kræver store mængder data at udvikle AI, og netop dataindsamlingen bliver gang på gang stopklodsen for både små og store virksomheder.

Det fortalte både oplægsholdere og deltagere, da Welfare Tech og ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber - forleden holdt konference om emnet.

Temaet for konferencen med 80 deltagere var ’Hvordan bliver AI en god forretning?’

Svært at skaffe data

Direktør i Vital Beats, Jonas Moll, beskrev problematikken om udfordringerne med dataindsamling ganske klart.

- Det er ikke muligt at starte i det små, når man vil udvikle AI-løsninger. Der er brug for en solid datamængde af høj kvalitet. Har man ikke det, kan man ikke udvikle brugbar, gennemtestet AI, sagde Jonas Moll på Welfare Tech og ATV’s konference.

Udfordringen er ofte, at hvis data skal skaffes via Sundhedsdatastyrelsen, er der flere måneders behandlingstid. Det er lang tid at vente for en lille virksomhed. Virksomheder kan ikke alene få adgang til data, og når informationerne skal skaffes gennem en anden part, eksempelvis et sygehus, er der også en lang procedure med tilladelser og godkendelser på grund af de personfølsomme data.

- Man kan endda opleve, at de data, man har brug for, findes i flere siloer, og derfor skal man søge flere steder. Det gør processen med at skaffe data endnu tungere, og det stopper især mindre virksomheder, sagde Claus Bo Mikkelsen, direktør i Accenture.

- Processen med at skaffe brugbare data skal simpelthen være hurtigere og smidigere, mente Henrik Krogen, adm. direktør i GE Healthcare Companies ved konferencen.


Savner konkret løsning

Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen, er enig i, at adgangen til data kunne være nemmere.

- Vi har i Danmark en guldmine af data på grund af vores personregistrering, og ja, de kan udnyttes bedre end det sker i dag, udtalte Lisbeth Nielsen.

Hun efterlyste dog konkrete eksempler på produkter, hvor kunstig intelligens reelt kan forbedre sundhedsområdet.

- Vi bevæger os på toppen af en hype cycle. Alle taler om potentialet inden for AI, men jeg synes stadig, vi mangler et gennembrud. Vi mangler en konkret løsning, der fx kommer en af de store folkesygdomme til gode, sagde Lisbeth Nielsen ved Welfare Techs arrangement.


Samarbejde giver adgang til data

En løsning på udfordringen med at skaffe brugbar sundhedsdata til at komme i gang med at udvikle løsninger med store datamængder er samarbejde. Vital Beats har gode erfaringer med at organisere deres udviklingsarbejde som forskningsprojekter. Virksomheden har indgået partnerskaber med både Københavns Universitet og Rigshospitalet.

- Det har været en god løsning. Et OPI-samarbejde åbner nogle døre til det offentlige, så vi kan få præciseret deres behov for løsninger, der bruger kunstig intelligens. Hvis partneren selv har data, er vi allerede over den første svære barriere. Og hvis vi skal bruge offentlige sundhedsdata, giver samarbejdet med en offentlig part mulighed for adgang til de nødvendige registre, siger Jonas Moll.

Direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen bakker op om, at offentlige-private samarbejder er en god måde at indlede projekter med AI på.

- At få adgang til Sundhedsdatastyrelsens datasæt kræver, at ens projekt har væsentlig samfundsmæssig interesse – ikke at det blot udvikler et produkt til markedet. En af måderne at få lov til at anvende sundhedsdata er netop at indgå i et samarbejde med en offentlig part. Derfor er et OPI-projekt med klar samfundsmæssig interesse en god indgang til at få adgang til de data, der skal ligge til grund for udviklingen af AI til sundhedssektoren, siger Lisbeth Nielsen.

Konferencen var arrangeret i regi af innovationsnetværket Danish Healthtech, og medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Accenture er medlem af Welfare Tech.

Emner

  • Ældrepleje

Welfare Tech er Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi.

Welfare Tech gennemfører projekter, konferencer, workshops, netværk, match making og formidlingsaktiviteter, der kan bidrage til nye forretningsområder og at realisere det kæmpe potentiale, som ligger inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske område.

Welfare Tech er en certificeret guldklynge under EU-Kommissionens kvalitetssikringssystem, The European Cluster Excellence Initiative, ECEI, og har kontorer i Odense og København.

Welfare Tech støttes af Vækstforum Syddanmark og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Pressekontakt

Mette Thiel

Mette Thiel

Pressekontakt Kommunikation og markedsføring +45 2058 5138
Troels Bierman Mortensen

Troels Bierman Mortensen

Pressekontakt Adm. direktør +45 3155 1015

Relaterede nyheder